Birlieşik Arap Emirlikleri’ne İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Birlieşik Arap Emirlikleri’ne İhracat Nasıl Yapılır?
Digi-Mas

Birlieşik Arap Emirlikleri’ne İhracat Nasıl Yapılır?

Bugün ilave destek alan ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat nasıl yapılır onu yazacağız.

PAZAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Açık Pazar:
BAE piyasası rekabetçi, fiyata duyarlı ve dışa açık bir pazardır. Pazarın bu özelliğinden dolayı ülkede neredeyse her ülkeye ait malları bulmak mümkündür. Ülkenin tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, ihtiyaçların büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Piyasada rekabet çok yoğundur ve piyasada tutunabilmek için rekabet üstünlüğüne sahip olunması gerekmektedir. Kalite, raf ömrü (üretim ve son kullanım tarihi), satış sonrası hizmet ve standartlara uygunluk gibi faktörlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Fiyat belirlenirken, rakip ürünlerin fiyatları dikkate alınmalıdır. Piyasada güven kaybetmiş bir marka veya firmanın bu piyasada bir daha tutunabilmesi zordur.

Az nüfusu ve çeşitlilik içeren toplumsal yapısı ve farklı tüketici özellikleri nedeniyle BAE (özellikle Dubai) pazarına, ülke içi talepten ziyade, bölge ülkelerinden gelecek dış talepleri yakalamak için girilmesi daha uygun görülmektedir. Bu çerçevede, bölgede uzun vadeli iş/ticaret planlayan yabancı firmalar, özellikle Dubai veya serbest bölgelerinde olmak üzere, ofis/şube olarak yerleşik faaliyette bulunmayı tercih etmektedir.

Nitekim; Dubai ülke sınırlarını aşan bir boyutta, Körfez Bölgesi’nden, Uzak Doğu’ya ve Afrika’ya kadar bir hitap alanı bulmaktadır. Bölgedeki diğer ülkelerin de (İran, Irak, S. Arabistan, Pakistan, Mısır, Lübnan vb) önemli ölçüde mal ve hizmet temin ettiği bir ticaret merkezi konumundadır. Başta Amerikalı ve Avrupalı firmalar olmak üzere çok sayıda yabancı firma, özellikle Dubai’de temsilcilik açmak suretiyle BAE pazarının yanısıra Suudi Arabistan, diğer Körfez ülkeleri ve yakın Afrika ülkelerine ait piyasaları buradan takip etmektedir.

Şirketlerin orta düzey yöneticileri (satın alma/ithalat müdürü, genel müdür) genelde Lübnan, Pakistan, Hindistan, Filistin uyruklu olmaktadır. Üst düzey yöneticiler (CEO, Executive/General Director) ise yerel Arap veya Britanya vatandaşı (İngiliz, Avustralya, Güney Afrika) yada bazı Avrupa ülkelerinden olduğu görülmektedir.

Her Emirlikte Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Günlük ticari hayatta yerel bir bakanlık gibi aktif olarak faaliyet göstermektedirler. Dubai Ticaret Odası (http://www.dubaichamber.com/), Emirliğin ticari konumu itibarıyla en faal olanıdır. Genel Sekreterleri de işadamıdır. Abu Dhabi’de merkezi bulunan (TOBB’un muadili) BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, Odalar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. (Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu: www.fcciuae.ae)

Dağıtım Kanalları:
BAE’ye ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acenta veya distribütörün yada ithalatçının pazarlama ve dağıtım ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Piyasada rekabet çok yoğundur. Bu yüzden acenta seçimi oldukça önemlidir.

Tüketici Yapısı, Tercihleri ve Harcamaları:
Ülkenin ticaret merkezi durumunda olan Dubai, rekabetin çok yoğun olduğu bir pazardır. AVM’lerde, dünya markası ürünler satılmaktadır. Başta İran ve Rusya olmak üzere, komşu ülkelerden gelen (alım gücü yüksek) turistler ülkedeki tüketim harcamalarını yükseltmektedir. Ayrıca, sene içinde belirli dönemlerde indirimli (perakende) satışa yönelik yapılan festivaller bölge ülkelerinden yoğun ilgili görmektedir.

BAE’de ticari faaliyetler çok iyi organize olmuştur. Hileli ticarete ilişkin cezai yaptırımlar ağırdır. Perakende alışverişlerde, çok düşük marjlarda pazarlık usulü fiyat indirimi olabilmektedir. Küçük çarşılarda (souq) ve sokak dükkanlarında ise daha ziyade nispeten düşük fiyatlı ancak kalitesi de düşük (uzakdoğu menşeli) ürünlere rastlanmaktadır.

Ticari amaçların yanısıra, diğer komşu ülkelerde yaşayanlar sıklıkla hafta sonu tatili ve eğlence amacıyla Dubai’yi ziyaret etmektedir.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI & VERGİLER & STANDARDİZASYON
Dış Ticaret Politikası:
BAE’nin dış ticaret (ve ekonomi) politikası liberaldir. Uluslararası rekabetin yoğun yaşandığı bir serbest pazara sahiptir. Yabancı sermayeye açıktır. Ekonomi politikalarını gerektiğinde IMF ile de istişare etmektedir. Geleneksel hedefi, Hongkong ve Singapur gibi bölgesinde ticaret, finans ve turizm merkezi olmaktır.

Hidrokarbon gelirleri, ekonomisinin dayanıklılığını artıran en önemli kaynağıdır. Coğrafya ve nüfusu küçük olduğundan dış ticaretini re-export yönünde geliştirme gayreti devam etmektedir. Doğu Afrika-Ortadoğu-Yakın Asya bölgesindeki en istikrarlı ve güvenli ülkedir.

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar/Anlaşmalar:
DTÖ: BAE, 1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nün üyesidir. BAE, DTÖ’nün Asyalı gelişmekte olan ülkeleri grubuna dâhildir.

KİK (GCC): BAE, Körfez İşbirliği Konseyi’nin de (Gulf Cooperation Council/GCC) bir üyesi olup, aynı zamanda üye ülkeler arasında 2003 yılında uygulamaya geçirilen Gümrük Birliği’ne de dahildir. KİK üyeleri arasında 1 Ocak 2003 itibariyle Gümrük Birliği ve müteakiben oluşturulan KİK Ortak Pazarı ise 1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği kapsamında Konsey’in altı üyesi (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve gümrük tarifesi (%5 oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini gerçekleştirmektedir.

GAFTA: Pan-Arab Serbest Ticaret Alanı (PAFTA yada GAFTA), 1 Ocak 1998 tarihinde Arap Ligi üyesi 17 Arap Ülkesi (S. Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, BAE, Umman, Mısır, Lübnan, Ürdün, Fas, Tunus, Irak, Libya, Filistin, Sudan, Yemen, Suriye) arasında tesis edilmiş olup, Arap Ortak Pazarı (arab common market) yaratmak için çalışmalar yapmaktadır. Ekonomik yapıları ve gelirleri benzer üye ülkeler arasında serbest ticaret anlaşması uyarınca, (2005 yılından beri) karşılıklı ticarette gümrük vergi oranları sıfırlanmıştır.

STA (Serbest Ticaret Anlaşmaları): KİK/GCC ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayan ülkeler ve ülke grupları; EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn/2014 yılı Temmuz) ve Singapur’dur (1 Ocak 2009).

Ayrıca, Yeni Zelanda ile de (KİK arasında) STA öngören teknik müzakereler 2007 yılında başlamış ve 2009 yılı Ekim ayında tamamlanmıştır (ön anlaşma 31 Ekim 2009). Müzakeresi tamamlanan “Taslak Anlaşma Metni” henüz taraflarca imzalanmamıştır.

Öte yandan, KİK ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmasını müzakere eden ülkeler ve ülke grupları ise; Türkiye, Avrupa Birliği, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Çin, Hindistan, Pakistan ve MERCOSUR ülkeleridir. Ayrıca, Hong Kong, Şili ve Malezya da KİK ülkeleri ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri başlatmak için başvuruda bulunmuşlardır.

STA’lardan sorumlu kurum BAE Ekonomi Bakanlığıdır. (http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Pages/default.aspx)

İç Vergiler:
BAE’de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, ÖTV gibi iç vergi uygulamaları bulunmamaktadır. Sadece, ülkede faaliyet gösteren yabancı petrol şirketleri ile yabancı bankalar, karları üzerinden belirli oranda vergiye tabidir.

Ayrıca, tütün ürünleri %100, karbonatlı içecekler %50 ve enerji içecekleri %100 oranında tüketim vergisine (excise tax) tabidir.

Öte yandan; IMF ile de istişare eden Federal Hükümet, son yıllardaki petrol fiyatının düşmesinden kaynaklanan gelir düşüşünü telafi etmek amacıyla, 1 Ocak 2018’den itibaren ülke içi (ürün ve hizmet) tüketim harcamalarında %5 oranında KDV uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Uygulamadan serbest bölgeler ile eğitim, sağlık ve emlak (konut) sektörü muaf tutulmuştur.

KDV (vat) ve bazı ürünler için Tüketim Vergisi (excise tax) uygulaması hakkında detaylı bilgiye, Maliye Bakanlığı (https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx) veya Federal Vergi İdaresi (https://www.tax.gov.ae/index.aspx) web sayfasından ulaşılması mümkündür.

Öte yandan, kurumlar vergisi düzenlemesi üzerinde teknik çalışmalar devam etmektedir.

Gümrük Vergileri:
BAE’ne ithalat genel olarak %5 oranında gümrük vergisine tabidir. Gümrük vergisi, ürünün CIF bedeli üzerinden tahsil edilmektedir. Bir kısım gıda ürünü ve yaş meyve sebze türü ile canlı hayvan ithalatı gümrük vergisinden muaftır (%0). Buna karşılık; alkollü ürünler %50 ve tütün mamülleri %100 oranında gümrük vergisine tabidir.

BAE’nin KİK üyeliği bağlamında ortak uyguladığı gümrük vergi oranları Federal Gümrük İdaresinin web sayfasında (www.fca.gov.ae) hizmete sunulmaktadır. (Gümrük Vergileri için Bakınız: BAE Gümrük Vergi Oranları)

Öte yandan, gümrük birliği veya serbest ticaret anlaşmasının olduğu KİK/GCC, GAFTA, ve EFTA üyesi ülkeler ile Singapur’dan (BAE’ne) yapılan ithalat gümrük vergisinden muaftır (%0).

1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren KİK/GCC-Singapur STA’sı uyarınca gümrükten muaf olarak BAE’ne ithal edilebilecek ürünler listesi BAE Ekonomi Bakanlığının aşağıda link edilen web sayfasında hizmete sunulmuştur. Sözkonusu ürün listesinde “A” ve “B” olarak belirtilen ürünlerin BAE’ne ithali halihazırda gümrük vergisinden muaftır. Ancak, Listede “C” olarak ifade olunan ürünler için gümrük muafiyeti sözkonusu değildir. (http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Pages/Free-trade-agreements-annex.aspx )

İthalatta aranan esas belgeler; gümrük beyannamesi, ticari fatura, menşe şahadetnamesi, sağlık belgesi (gıda ürünleri için), konşimento ve çeki listesidir.

İthali yasak ve kontrol altındaki ürünler listesine Dubai Gümrük İdaresinin web adresinden de (www.dubaicustoms.gov.ae) erişim sağlanabilmektedir. (Bakınız: BAE-İthali Yasak-Kontrol Altındaki Ürünler)

Öte yandan; Avrupa Birliğinin aşağıda link edilen web adresinde de BAE’nin uyguladığı gümrük vergi oranları (http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi) belirtilmektedir.

Ayrıca, Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC-trademap.org-) web sayfasında, dünya genelinde bir önceki yıl yapılan ithalat verileri (ülke, ürün, birim fiyat, toplam tutar, gümrük vergisi bazında) kullanıma sunulmaktadır. (Bakınız: BAE-İthalat İstatistikleri-Gümrük Vergi Oranları)

Standardizasyon:
BAE’de ürün standartları, 2001 tarih ve 28 no.lu Kanun kapsamında yürütülmektedir. (Kanun için bakınız)

Standartlardan sorumlu kurum ESMA’dır (www.esma.gov.ae).

BAE üyesi olduğu KİK Standardizasyon Kuruluşunun (GSO.org.sa) genel kurallarına uygun olarak faaliyetini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, ESMA tarafından onbinin üzerinde ürün için (GSO’na uyumlu olarak) standart belirlenmiştir. (Bakınız: GCC Standardization Organization)

BAE aynı zamanda ISO (International Organization for Standardization), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), OIML (International Organization of Legal Metrology), SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) üyesidir.

BAE’de ürün standardizasyonu konusunda dayanak teşkil eden bir diğer mevzuat Tüketicilerin Korunmasına Dair 2007 tarih ve 12 sayılı Federal Hükümet Kararıdır. (Hükümet Kararı için bakınız)

Gıda ürünleri ithalatında gümrük idaresince istenilen başlıca belgeler; ticari fatura, menşe belgesi, paketleme/çeki listesi, sağlık sertifikası, helal kesim sertifikası, ithalat izni veya ticaret lisansıdır.

Gıda ürünleri ithalatında ürünün ambalajı/paketi üzerinde; tek etiket olması, açıklama ve uyarıların mutlaka Arapça olması ve bu çerçevede “ürün adı, markası, adedi, menşei ülke, imalatçı, içindekiler, üretim tarihi ve son kullanım tarihi” bilgilerinin paket üzerinde (Arapça) belirtilmesine bilhassa dikkat edilmektedir. BAE’de ölçü birimi olarak metrik sistem kullanılmaktadır.

Gıda güvenliği bağlamında zorunlu olan “Sağlık Sertifasının” yanısıra, ayrıca tüm sığır ve kümes hayvanları ürünleri ithalatında İslami kurallara göre kesilmiş olduğuna dair menşe ülkede düzenlenmiş “helal sertifikası” istenilmektedir. (http://halal.ae/en-us)

Bitki ürünleri ithalatında ise “bitki sağlık sertifikası (phytosanitary certificate)” gümrük idaresince aranılmaktadır.

BAE Sağlığı Bakanlığı sicilinde kayıtlı olmayan tıbbi ilaçların ithalatı yapılamamakta ve sorumluluk imalatçı ile acentesine ait olmaktadır.

Ürünün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından öngörülen tüm gereklilikleri karşıladığını gösteren “Eczacılık Ürünü Sertifikası-Certificate of a Pharmaceutical Product-” gümrükte tıbbi ilaçlar ithalatında aranan belgeler arasındadır.

Tarımsal ilaçların ithalatı ise, sadece geçerli ithal iznine sahip tescilli ithalatçılar tarafından yapılabilmektedir.

Öte yandan yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; Dubai’ye ithal edilen gıda ürünleri, gıda güvenliği açısından, öncelikle Dubai Belediyesinin (www.dm.gov.ae) kontrol ve onayından geçirilmektedir. Gıda ürünleri labaratuvar testlerine tabi tutulmakta, ayrıca BAE standartlarına uymayan ürünlerin satışı BAE’de tamamen yasaklanmakta ve ithal edilen bu ürünlerin 10 gün içerisinde imhası (yada Arap olmayan üçüncü bir ülkeye satışı) istenebilmektedir. (Detay için bakınız: Dubai Belediyesi-Gıda Güvenliği Dairesi)

Gıda ürünlerinin üretim ve son tüketim tarihlerine özellikle dikkat edilmektedir. Tespit edilen kullanım sürelerinin (raf ömrünün) biten gıda ürünlerinin ithalatına veya piyasada satışına izin verilmemektedir. Belirli gıda ürünleri için Dubai Belediyesince tespit edilmiş tüketim süresi (raf ömrü), ambalaj ve depolama/saklama esasları için bakınız: Dubai Gıda Güvenliği-Raf Ömrü-21. sayfa

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya

10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail

24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

Suudi Arabistan
14 Temmuz 2020 12:16, Salı

Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum Ülke ekonomisi çoğunlukla ham petrol üretimine dayanan Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Ekonomik büyümede petrol fiyatları ve petrol üretimi etkilidir. Petrolün ülke GSYH’sı içindeki ağırlığının (%42-45) azaltılması amacıyla “2030 Vizyonu” ile “2020 Ulusal Değişim Planı” açıklanmıştır. […]

Hollanda
04 Temmuz 2020 14:48, Cumartesi

Hollanda ve Hollanda”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum