Cibuti’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Cibuti’ye İhracat Nasıl Yapılır?
Digi-Mas

Cibuti’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Cibuti Cumhuriyeti

Başkent: Cibuti

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Bağımsızlık: 27 Haziran 1977 (Fransa’dan)

Nüfus: 942.333 (2016)

Dinler: Müslüman %94, Hıristiyan %6

Resmi Dil: Fransızca ve Arapça

Doğal Kaynaklar: Altın, kil, granit, mermer, mineraller (tuz, perlit, alçı, kireç), petrol, jeotermal alanlar.

Tarımsal Ürünler: Hayvancılık, balıkçılık, meyve, sebze

Endüstri: Bankacılık ve sigortacılık,  ulaştırma (Cibuti limanı), turizm, inşaat, tarım işleme, tuz.

Para Birimi: Cibuti Frangı (DJF)

Vize Durumu: İstiyor

Aşılar : sarı humma aşısı

Büyükelçilikler : 

Cibuti  Türk Büyükelçiliği 

T.C. Cibuti Büyükelçiliği Duplex Grandstanding No:1 Situe 353-1 Haramous/Djibouti
T:(253) 21351290   E: Ambassade.Djibouti@mfa.gov.tr

Cibuti Büyükelçiliği

Adres: İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Cd. No:21, 06550 Çankaya/Ankara

 

Cibuti’ye İhracat Nasıl Yapılır, Cibut’nin ticari durumu nedir? Bugün yazımız bunlar hakkında.

Cibuti’nin Ekonomisi
Kızıldeniz’in Aden Körfezi’ne açıldığı coğrafyadaki stratejik konumu, Cibuti’yi bölgenin deniz ulaştırması ve yakıt ikmal merkezi haline getirmiştir. Cibuti ve Doraleh limanlarının kâr getiren transit işlevi sebebiyle ülkedeki ekonomik faaliyetler ağırlıklı olarak hizmet sektörü ve hâlihazırda bu ülkede bulunan yabancı askeri üslerin varlığına dayanmaktadır.

Ülkedeki kurak iklim tarım faaliyetlerini kısıtlamakta, tüketimin sadece %10’luk bir kısmını karşılayabilecek kadar sebze ve meyve yetiştirilmesine imkân tanımaktadır. Çoğu gıda ürünü yurtdışından ülkeye ithal edilmektedir.

Tarımsal üretim içinde önemli bir yeri olan ve kırsal bölgelerde yaşayan halkın en önemli geçim kaynağını teşkil eden hayvancılık ise geleneksel yöntemlerle ve göçebe kültürü çerçevesinde yapılmaktadır. Düşük verimlilik ve kontrol edilmeyen hayvansal hastalıkların mevcudiyetine rağmen kırsal kesimde yaşayan ve toplam nüfusun üçte birini oluşturan halkın temel geçim kaynağı olan hayvancılık dış ticaret açısından da önem taşımaktadır.

Cibuti limanlarında iş hacminin %70’i Etiyopya ile gerçekleştirilen ithalat ve ihracat faaliyetlerine dayanmaktadır. Somali ve Etiyopya’ya da hizmet veren Cibuti Limanı, Doğu Afrika’yla ticarette önemli bir kapı olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, inşaatı devam eden limanlar, havalimanları ve Etiyopya-Cibuti arasında kurulacak iki ayrı petrol ve gaz hattının faaliyete geçmesiyle ülkenin bölgesel merkez rolü daha da pekişecektir. Ayrıca, Çin tarafından ahiren yapımı tamamlanan Cibuti-Addis Ababa demiryolunun bu süreçte kaydadeğer önemi bulunacaktır.

Ülkedeki bankacılık rejimi Afrika’nın en liberal rejimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, ekonominin önemli bir bölümü kayıt dışı olup ticari faaliyetler ile nüfusun gerçek gelir seviyesi resmi istatistiklerde görülen rakamların üzerindedir.

Cibuti’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Somali, ABD, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunmakta olup, başlıca ihraç kalemleri canlı hayvanlar, kahve, çay, baharatlar, reeksport ürünleri (taşıtlar), elektrikli aletler, ham deri ve postlardır. İthalat yaptığı ülkeler arasında ise Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Endonezya ve Etiyopya önde gelmekte olup, başlıca ithalat ürünleri arasında bitkisel ve hayvansal yağlar, elektrikli aletler, hububat, motorlu taşıtlar ve kauçuk ürünleri bulunmaktadır.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI, VERGİLER, STANDARDİZASYON

Dünya Ticaret Örgütü üyeliği:
Cibuti, 1995 yılından beri Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesidir. 2013 yılı Aralık ayında Bali’de
yapılan DTÖ Toplantısında müzakeresi tamamlanan ve 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren
“Ticareti Kolaylaştırıcı Anlaşmasına da (Trade Facilitation Agreement/TFA)” taraftır.

Cibuti-AB Ekonomik ve Ticari İlişkiler:
Cibuti; AB’nin GSP (Generalized System of Preferences) uygulamasından (AB’ne ihracat
bağlamında) yararlanma imkanı sağladığı “enaz gelişmiş 34 Afrika ülkesi” arasında da yer
almaktadır.

Cibuti, AB Kalkınma Fonundan da yararlandırılmaktadır. AB’nin Cibuti’de önem verdiği ve
ilgilendiği sorunlar; temiz içme suyu tedariki, kanalizasyon, gıda güvenliği ve elektriktir.

Cibuti, AB’nin ekonomik ortaklık müzekeresi yürüttüğü Doğu ve Güney Afrika Kuruluşu (ESA) ile
yapılan görüşmelere de katılmaktadır.

Üyesi Olduğu Bölgesel Kuruluşlar:
Afrika’da bazı bölgesel kuruluşlarının üyesidir. Başlıcası, 19 ülkenin üye olduğu ve 300 milyon
civarında nüfusa sahip COMESA’dır. 16 üyesi arasında gümrük birliği sözkonusudur. 2025 yılı
hedefi “Ortak Pazarın” tesisidir.
Üyesi olduğu diğer bölgesel kuruluşlar; Afrika Birliği (www.au.int) ve IGAD (https://igad.int/) ile
Arap Ligi’dir. (Ancak, Arap Ligi bünyesindeki Arap Serbest Ticaret Alanına dahil değildir.)

Vergiler:
KDV oranı %10’dur. Kurumlar Vergisi oranı ise, yıllık kar üzerinden %25’dir.
Ekonomisinin hizmet sektörüne dayanması ve yerli üretimin olmaması nedeniyle, gümrük tarifeleri
yerine, İç Tüketim Vergi uygulamasını DTÖ’ne bildirmiştir. Bu çerçevede, “advalorem” bazlı iç
tüketim vergisi 6 farklı orandan oluşmaktadır. Bu oranlar; %1, %2, %5, %8, %13 ve %26’dır. Vergi
oranlarının çoğunluğu “%26”dır. Ençok korunan sektör ise sanayi ürünleridir. DTÖ’ye beyan edilen (advolerem)
iç vergi oranları, aşağıda link edilen DTÖ web sayfasında 6’lı bazda yayınlanmaktadır. (DTÖ-
Djibouti-MFN applied tariff-):

Cibutideki vergi uygulamaları hakkında aşağıda belirtilen kurum web sayfalarından
yararlanılabilinir: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası.

Standardizasyon:
Cibuti ISO üyesi değildir.
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Kalite Kontrol ve Standartlar Dairesi) tüketicilerin korunması, ürün
sahteciliğinin önlenmesi ve piyasada rakebetin korunması alanlarında yapılması planlanan teknik
çalışmalardan sorumludur. Ancak teknik çalışmalar zayıf kalmıştır.
İçme suyu (şişesu) ithalatı ve iç piyasada satışı sıkı kurallara tabidir. Bir yıl süreli Satış Yetki
Belgesi (marketing licence) olmayan firmaların piyasada su satmasına müsaade edilmektedir. Su
şisesinin etiketi üzerinde suyun doldurulduğu kaynak yeri ve içerdiği mineral oranlarının
belirtilmesi gerekmektedir. İçme Suyu ithalatında, menşe ülkesinde düzenlenmiş Uygunluk Belgesi
(certificate of confirmity) ve Sağlık Belgesi (sanitary certificate) gümrükte aranılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mali’ye İhracat Nasıl Yapılır?

14 Haziran 2018 12:15, Perşembe

Mali’ye İhracat Nasıl Yapılır? Mali Cumhuriyeti Başkent: Bamako Yönetim Biçimi: Cumhuriyet Bağımsızlık: 22 Eylük 1960 (Fransa’dan) Nüfus: 14.5 milyon (2009) Resmi Dil : Fransızca Doğal Kaynaklar: Altın, fosfat, kaolin, tuz ve kireçtaşı. Tarımsal Ürünler: Darı, sorgum, mısır, pirinç, hayvancılık, şeker, pamuk, yer fıstığı ve tütün. Endüstri: Gıda işleme; inşaat; fosfat ve altın madenciliği. Para Birimi: Batı Afrika CFA Frangı (XOF) Vize Durumu: İstiyor Aşılar : […]

Burkina Faso’ya İhracat Nasıl Yapılır?

13 Haziran 2018 13:08, Çarşamba

Burkina Faso’ya İhracat Nasıl Yapılır? Burkina Faso Başkent: Ouagadongou (1 milyon) Yönetim Biçimi: Cumhuriyet Bağımsızlık: 5 Ağustos 1960 (Fransa’dan). Nüfus: 15.7 milyon (2010) Resmi Dil : Fransızca Doğal Kaynaklar: Manganez, kireçtaşı, mermer, altın parçacıkları, fosfat,ponzataşı, tuz. Tarımsal Ürünler: Pamuk,  fıstık, shea fıstığı, susam,süpürge darısı, darı, mısır, pirinç,çiftlik hayvanı. Endüstri: Pamuk tiftiği, meşrubat, tarım işletmeleri, sabun,sigara, tekstil, altın. Para Birimi: Batı Afrika CFA Frangı (XOF) Vize Durumu: İstiyor Aşılar […]

Cezayir’e İhracat Nasıl Yapılır?

09 Haziran 2018 12:42, Cumartesi

Cezayir’e İhracat Nasıl Yapılır? Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkent: Cezayir (3.000.000) Yönetim Biçimi: Cumhuriyet Bağımsızlık: 5 Temmuz 1962 (Fransa’dan) Nüfus: 40,61 milyon (2016) Resmi Dili : Arapça Doğal Kaynaklar: Zengin demir cevheri yatakları, fosfat, kurşun, çinko ve antimuan; petrol ve doğal gaz yatakları. Tarımsal Ürünler: Buğday, arpa, yulaf, üzüm, zeytin, narenciye, meyveler; koyun, sığır. Endüstri: Petrol, doğal gaz, hafif sanayi, madencilik, elektrik, petrokimya, […]

Mısır’a İhracat Nasıl Yapılır?
08 Haziran 2018 14:27, Cuma

Mısır’a İhracat Nasıl Yapılır? Mısır Başkent: Kahire Yönetim Biçimi: Cumhuriyet Bağımsızlık: 1922 (İngiltere’den) Nüfus: 95,69 milyon (2016) Resmi Dil : Arapça Doğal Kaynaklar: Petrol, doğal gaz, demir yatakları, fosfat, manganez, kireçtaşı, alçıtaşı, talk, asbest, kurşun, çinko. Tarımsal Ürünler: Pamuk, pirinç, mısır, buğday, fasulye, meyve, sebze; sığır, manda, koyun, keçi. Endüstri: Tekstil, gıda işleme, turizm, kimya, hidrokarbonlar, inşaat, çimento, metal. Para Birimi: Mısır Paundu […]

Etiyopya’ya İhracat Nasıl Yapılır?
07 Haziran 2018 12:31, Perşembe

Etiyopya’ya İhracat Nasıl Yapılır? Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başkent: Addis Ababa Yönetim Biçimi: Federal Demokratik Cumhuriyet Nüfus: 102,4 milyon (2016) Resmi Dil : Amharca Doğal Kaynaklar: Altın, platin, bakır, potas, doğal gaz, hidroelektrik. Tarımsal Ürünler: Tahıl, bakliyat, kahve, yağlı tohum, şeker kamışı, patates, qat; deri, sığır, koyun, keçi. Endüstri: Gıda işleme, içecek, tekstil, kimyasallar, metaller işleme, çimento. Para Birimi: Etiyopya Birr’i (ETB) Vize […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir