Elektrikli Makine ve Kablolar

Giriş
Güncellenme
Elektrikli Makine ve Kablolar
Digi-Mas

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ
İhracat
Türkiye’nin elektrikli makinelerde 2015 yılı ihracatı 5,86 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
İzole edilmiş tel ve kablolar, elektrikli ev cihazları, elektrik transformatörleri, elektrik devresi
teçhizatı, elektrik kontrol dağıtım tabloları/panoları, jeneratörler ve akümülatörler ihracatta
önem arz eden gruplardır. İhracat açısından, sektör toplamı içerisinde ağırlıklı bir paya
sahip olan izole edilmiş tel ve kablolar, elektrikli ev cihazları ve transformatörlerdan oluşan
yapının devam edeceği tahmin edilmektedir.
Elektrikli makineler sektör ihracatında en büyük pay izole tel ve kablo alt sektörüne aittir.
İzole tel ve kablolar 2015 yılındaki 1,94 milyar dolarlık ihracat hacmiyle en önemli kalem
olmuştur. Elektrikli makineler sanayi ihracatının en önemli bölümünü oluşturan kablo ve
emaye tellerde mevcut teknoloji, kalite ve kapasite ile dış piyasalarda rekabet gücü
oluştuğu gözlenmektedir. Gümrük Birliğine geçiş ile birlikte kablo sektörünün dışa dönük
gelişimi hızla devam etmektedir.

Elektrikli Makineler İhracatı (1000 ABD $)

Elektrikli makineler imalat sanayi ihracatında diğer önemli bir ürün grubu olan elektrikli ev
cihazları 2015 yılı ihracatı 873 milyon dolar olmuştur. Elektrik transformatörlerinin ihracatı
ise 2015 yılında 835 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkelere ve Serbest Bölgelere Göre Elektrikli Makineler İhracatımız (1000 ABD $)

AB ile Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünlerinin ticaretinde uygulanan gümrük
vergilerinin sıfırlanması, Türkiye’ye diğer önemli rakiplerine karşı bir rekabet avantajı
kazandırmaktadır. AB pazarına girebilmek için AB Teknik Mevzuatına özel önem vermek
gerekmektedir. Sektördeki tüm firmalarımız Avrupa Teknik Mevzuatına uyum çalışmalarını
gerçekleştirerek CE işaretini almış durumdadırlar. Kablo sektöründeki firmalarımızın çoğu
ISO serisi kalite belgelerini almışlardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Temizlik Maddeleri Sektörü

10 Mayıs 2018 12:39, Perşembe

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET İhracat Temizlik malzemeleri ihracatımız 2016 yılında bir önceki yıla göre %12,55 oranında azalarak 759,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Alt sektörler itibariyle söz konusu sektörün 2016 yılı ihracatına bakıldığında, ilk sırada yer alan ürünlerin 3402 tarife pozisyonlu yıkama ve temizle müstahzarları (% 46,14 pay), 3401 tarife pozisyonlu sabunlar ve yüzey aktif organik […]

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

09 Mayıs 2018 11:33, Çarşamba

HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca)’dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara sahiptir. Üretim sürecinde nihai ürün olan çimentodan önce elde edilen bir ara madde olarak değerlendirilebilecek klinker, pişmiş kil ve kalkerlerin birleşiminden oluşan iri taneli malzemedir. 25.23.10 alt pozisyonunda yer […]

Hububat Sektörü

08 Mayıs 2018 14:11, Salı

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ Beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturan hububatlar, dış ticarette ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Dünyada hububattan üretilen mamul maddelere ilişkin alıcı ülkelerin tercih ve talepleri doğrultusunda ise, ülkemiz Dahilde İşleme Rejimi marifetiyle buğday, mısır ve çeltik ithalatı yapabilmektedir. İhracat 2015 yılı itibariyle toplam hububat ihracatımız yaklaşık 175,6 […]

Bisküvi Sektörü
05 Mayıs 2018 12:59, Cumartesi

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ 4.1. İHRACAT Piyasaya girişte kolaylık, yatırım teşvikleri ve hızla gelişen ihracat olanakları, son yıllarda çok sayıda girişimcinin bu pazarda faaliyete başlamasına neden olmuştur. Tahıla dayalı ürünler içinde önemli seviyede katma değer yarattığı kabul edilen bisküvi sektörü, özellikle ihracata yönelik yatırımların odağı haline gelmiştir. Bisküvi, 2015 yılı itibariyle un ve unlu mamuller sektörü […]

İLAÇ VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
02 Mayıs 2018 12:13, Çarşamba

İlaç ve eczacılık ürünleri sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 541. bölümde, Armonize Sisteme göre ise 29. ve 30. fasıllarda tanımlanmaktadır. Buna göre; sektör kapsamında yer alan ürünler; provitamin ve vitaminler, hormonlar ve türevleri, glikoziler, bitkisel alkaloidler, antibiyotikler, tedavide kullanılan organlar, kan, serum ve aşılar, ilaçlar, gaz bezleri ve steril malzemeler olarak sayılabilir. İlaç […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir