"Dış Ticaret" etiketine sahip yazılar.

İhracatçı Olmak İçin Neler Yapılmalı?

24 Kasım 2021 16:41, Çarşamba

İhracatçı Olmak İçin Neler Yapılmalı? Merhabalar. Bu yazıda ihracatçı olmak için neler gerekiyor, kısaca bu konuya değineceğiz. İhracat yapmak için öncelikle doğal olarak bir firmamızın olması gerekiyor. Bu firmanın limitet, anonim veya şahıs şirketi olması bir şey değiştirmez. Tek fark vergi bağlamında farklı avantajları olması diyebiliriz. Önce firmamızla herhangi bir ihracatçı firma birliğine ğye olacağız. […]

Afrika’ya ihracat yapmak istiyorum

01 Kasım 2021 13:49, Pazartesi

Afrika’ya ihracat yapmak istiyorum   Afrika’ya ihracat yapmak istiyorum Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri 2.2 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşmektedir. Güney Afrika, Afrika kıtasının 2. ve dünyanın 31. büyük ekonomisi arasındadır. Milli Gelir düzeyi 312 milyar dolardır. Güney Afrika Cumhuriyeti ya da daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. […]

Meksika Pazar Bilgileri

11 Ekim 2021 14:23, Pazartesi

Meksika Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)  Meksika, ürün sınıflandırmasında Harmonize Sistemi kullanmaktadır. Meksika Gümrük Kanunu’nda 2014 yılında yapılan bir değişiklik ile 2015 yılından itibaren gümrük işlemlerinin gümrük komisyoncusu aracılığıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte; ön bildirim veya belgelendirme sürecinde yapılan hatalar, para cezası ve […]

Güney Kore Pazar Bilgileri
09 Ekim 2021 15:14, Cumartesi

Güney Kore Pazar Bilgileri   1.Dış Ticaret Politikaları ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı   Kore, ulusal ekonomisini uluslararası ticaret ile büyütmek, adil bir dış ticaret sistemi kurmak ve sürdürülebilir bir ödemeler dengesini kurmak için 2007 yılında Uluslararası Ticaret Yasasını kabul etmiştir. Kore Dış Ticaret rejimi ana hatları ile bu yasa ile düzenlenmiştir. Bu yasa Ticaret, […]

Kosova Pazar Bilgileri
07 Ekim 2021 15:31, Perşembe

Kosova Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı  Kosova liberal bir dış ticaret mevzuatına sahiptir. Mütekabiliyet yaptırımları dışında ithalatı kısıtlayıcı uygulamalara rastlanılmadığı gibi, ülkede anti-damping soruşturması gibi ticaret politikası önlemlerine de nadiren başvurulmaktadır. (2016 yılından bu yana sadece iki kez antidamping vergisi uygulanmıştır.)    Ticarete konu eşyanın Kosova’ya ithalinin kısıtlamaya tabi […]

Finlandiya Pazar Bilgileri
05 Ekim 2021 14:32, Salı

Finlandiya Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   1995 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olması ile AB ortak ticaret politikasını üstlenmiş ve ortak gümrük tarifesini uygulamaya koymuştur. Buna kapsamda, AB’ye üye ülkelerden yapılan ithalat gümrük vergisinden muaftır. AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen ürünler için Avrupa Birliği’nin ortak gümrük […]

Yunanistan Pazar Bilgileri
04 Ekim 2021 13:57, Pazartesi

Yunanistan Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları    1981 yılından beri AB üyesi olan Yunanistan’da dış ticaret, AB uygulamalarına göre yürütülmektedir. Yunanistan’ın AB’nin Ortak Dış Ticaret Politikası dışında ulusal bazda bir dış ticaret mevzuatı mevcut olmayıp, dış ticaret alanındaki ulusal mevzuat AB direktiflerinin ulusal mevzuata uygulanması ile yürütülmektedir.    Avrupa Birliği Ortak Dış […]

Azerbaycan Pazar Bilgileri
27 Eylül 2021 16:40, Pazartesi

Azerbaycan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Azerbaycan Cumhurbaşkanının 24 Haziran 1997 tarih ve 609 sayılı Kararı ile onaylanmış Azerbaycan Cumhuriyetinde ithalat-ihracat işlemlerinin düzenlenmesi Kurallarına (http://www.e-qanun.az/framework/12499) göre, Azerbaycan Cumhuriyetinde yerli ve yabancı şahıslar (gerçek ve tüzel kişiler) tarafından ithalat-ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi Azerbaycan Cumhuriyetinin Gümrük […]

Hırvatistan Pazar Bilgileri
23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri
20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]


× İhracat Yapmak İstiyorum