"Dış Ticaret" etiketine sahip yazılar.

Kimya Sektöründe İhracat

01 Mart 2018 12:29, Perşembe

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET İHRACAT Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $) Ülkelere Göre Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $) Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan TİM İhracatçı Raporu kapsamında 2008-2023 Stratejik Hedeflerine göre, ülkemizin, 2023 yılında, 500 milyar dolar değerindeki genel ihracat rakamı ile dünya ihracatındaki payını ikiye katlayarak ilk 20 ülke arasında yer alacağı belirtilmektedir. Söz konusu […]

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

28 Şubat 2018 14:11, Çarşamba

DÜNYA TİCARETİ 1980’lerden itibaren, gelişmiş Avrupa ülkeleri ve ABD’ye ek olarak gelişmekte olan ülkeler, hammaddeye yakınlık, ürünlerin taşınabilirliği ve teknolojiye ulaşım imkânlarından yararlanarak kendi seramik sanayilerini yaratmaya başlamıştır. Ancak, artan işçilik ve enerji maliyetleri, birçok gelişmiş ülkenin üretimlerinin bir bölümünü düşük maliyetli ülkelere kaydırmasına veya yeni yatırımları bu bölgelerde yapmalarına neden olmuştur. Bu kapsamda Türkiye, […]

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

27 Şubat 2018 12:24, Salı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601- Vatkalar 5602- Keçe 5603- Dokunmamış mensucat 5604- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 5806- Dokunmuş kordelalar, böldükler 5807- Etiketler 5808- Parça halinde kordon, […]

Tacikistan’a İhracat Nasıl Yapılır?
26 Şubat 2018 14:31, Pazartesi

Tacikistan’a İhracat Nasıl Yapılır? Orta Asya ülkesi olan Tacikistan’a ihracat yapılırken nelere dikkat edilmelidir bugün sizinle onu paylaşacağız. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler   Tarifeler ve Diğer Vergiler Gümrük Vergileri Tacikistan’ın resmi ticaret rejimi göreceli olarak liberaldir. Tarife oranları %0-15 arasında değişmektedir. Ağırlıklı ortalama ithalat tarife oranı %7 civarındadır. Dünyanın 45 az gelişmiş ülkesi ithalat […]

Kırgızistan’a İhracat Nasıl Yapılır?
24 Şubat 2018 14:16, Cumartesi

Kırgızistan’a İhracat Nasıl Yapılır? Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan’a ihracat yapılırken nelere  dikkat edilmelidir bugün sizinle onu paylaşacağız. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Dış Ticaret Politikası Kırgız Cumhuriyeti’nde uygulanan gümrük tarifeleri 0, 5, 10, 12, 15, 20 ve 30 olmak üzere 7 seviyede toplanmıştır. Cetvelin%46,6’sı “0”, %14,2’si %5, %33,4’ü %10, %3,1’i %12, %2,7’si %15, %0,2’si […]

Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır?
23 Şubat 2018 13:40, Cuma

Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır? Bugün sizlerle Kuveyt’e ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken bilgileri paylaşacağız. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Dış Ticaret Politikası İthalatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından her yıl ithalat lisansı almak ve Bakanlık ile Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odasına kayıt olmak zorundadır. Lisanslar bir yıl için geçerli olup, ve birden fazla nakliyeye izin verir. […]

Tasarım Desteği
21 Şubat 2018 14:09, Çarşamba

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir. Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 30 tasarımcının […]

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
20 Şubat 2018 16:39, Salı

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.   Ayrıca, söz konusu Tebliğ’de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli […]

Markalaşma ve Turquality Desteği
19 Şubat 2018 12:05, Pazartesi

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek […]

Fuar Destekleri
17 Şubat 2018 11:53, Cumartesi

Fuarlar T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde […]


Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum