"Dış Ticaret" etiketine sahip yazılar.

Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır?

23 Şubat 2018 13:40, Cuma

Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır? Bugün sizlerle Kuveyt’e ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken bilgileri paylaşacağız. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Dış Ticaret Politikası İthalatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından her yıl ithalat lisansı almak ve Bakanlık ile Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odasına kayıt olmak zorundadır. Lisanslar bir yıl için geçerli olup, ve birden fazla nakliyeye izin verir. […]

Tasarım Desteği

21 Şubat 2018 14:09, Çarşamba

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir. Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 30 tasarımcının […]

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

20 Şubat 2018 16:39, Salı

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.   Ayrıca, söz konusu Tebliğ’de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli […]

Markalaşma ve Turquality Desteği
19 Şubat 2018 12:05, Pazartesi

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek […]

Fuar Destekleri
17 Şubat 2018 11:53, Cumartesi

Fuarlar T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde […]

Ürdün’e İhracat Nasıl Yapıır?
07 Şubat 2018 16:05, Çarşamba

Ürdün’e İhracat Nasıl Yapıır? Ürdün’e ihracat nasıl yapılır, tarife dışı engeller nedir diye genel bir yazıyı bugün sizlerle paylaşıyoruz. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Dış Ticaret Politikası Ürdün’ün AB ile Ortaklık Anlaşması 1 Ocak 1999’da imzalanarak 26 Mart 2002’de yürürlüğe girmiş, 12 yıl içinde de bir Serbest Ticaret Anlaşması hedefi konmuştur. Söz konusu Anlaşma gereğince […]

Birlieşik Arap Emirlikleri’ne İhracat Nasıl Yapılır?
06 Şubat 2018 12:46, Salı

Birlieşik Arap Emirlikleri’ne İhracat Nasıl Yapılır? Bugün ilave destek alan ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat nasıl yapılır onu yazacağız. PAZAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Açık Pazar: BAE piyasası rekabetçi, fiyata duyarlı ve dışa açık bir pazardır. Pazarın bu özelliğinden dolayı ülkede neredeyse her ülkeye ait malları bulmak mümkündür. Ülkenin tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, […]

Pakistan’a İhracat Nasıl Yapılır?
05 Şubat 2018 13:00, Pazartesi

Pakistan’a İhracat Nasıl Yapılır? Pakistan’a ihracat nasıl yapılır ve Pakistan ile aramızdaki anlaşmalar şöyledir. İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Anlaşmanın Adı İmza Tarihi RG Tarih ve No’su Ticaret Anlaşması 18 Aralık 1964 24 Mayıs 1965, 12005 Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 20 Kasım 1975 5 Şubat 1976, 15490 […]

Malezya’ya İhracat Nasıl Yapılır?
30 Ocak 2018 11:24, Salı

Malezya’ya İhracat Nasıl Yapılır? Bugün yazımızda “Malezya’ya ihracat nasıl yapılır?” sorusunun cevabına açıklık getirmeye çalışacağız. Malezya, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında dengeli ekonomisi ve politik istikrari ile son 20 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler kaydetmiş bir ülke konumundadır. 2003 yılında Malezya’nın toplam ticareti bir önceki yıla nazaran % 8.5 artarak 188.6 milyar dolara çıkmıştır. Ülke yine […]

Fransa’ya İhracat Nasıl Yapılır?
25 Ocak 2018 12:14, Perşembe

Fransa’ya İhracat Nasıl Yapılır? Fransa, dış ticaret politikasıyla ilgili tüm mevzuatını Avrupa Birliği   müktesebatına uyumlaştırmış bulunmaktadır. Genel kural serbest ticarettir. Ancak, uluslararası taahhütler çerçevesinde, bazı « hassas» ürünlerin Topluluk sınırlarına girişi gözetim altına alınmış ve hatta sınırlanmış, trafik sapmasını önlemek amacıyla da belirli tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede kontenjana tabi ürünler ithalat lisansı ile  ithal edilmekte, […]


Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum