"ihracat destekleri" etiketine sahip yazılar.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

13 Nisan 2022 12:48, Çarşamba

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Bu Kararın amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği […]

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

01 Nisan 2022 13:48, Cuma

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Bu Karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar. Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, […]

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği

31 Mart 2022 14:47, Perşembe

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği Bu Karar ile 2023 yılı İhracat Stratejisi çerçevesinde, ihracatçılarımızın ve ülkemizin yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanmıştır. Bu Karar kapsamındaki destekten Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, (Türk Eximbank) yararlandırılır. Madde 1 – (1) Bu Karar […]

İhracat Destekleri Tasarım Desteği Nedir?
30 Mart 2022 14:24, Çarşamba

İhracat Destekleri Tasarım Desteği Nedir? İhracat Destekleri Tasarım Desteği Nedir? Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve […]

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
26 Mart 2022 11:37, Cumartesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Bu Kararın amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır. Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara […]

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
29 Mart 2018 15:33, Perşembe

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya […]

Markalaşma ve Turquality Desteği
19 Şubat 2018 12:05, Pazartesi

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek […]

Fuar Destekleri
17 Şubat 2018 11:53, Cumartesi

Fuarlar T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde […]


× İhracat Yapmak İstiyorum