Gümrük Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Giriş
Güncellenme
Gümrük Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Digi-Mas

Gümrük Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gümrük Vergisi ithalat ve ihracat işlemleri gerçekleştirirken ödenecek vergidir. Ülkemizde ise ihracattan gümrük vergisi KDV alınmaz.

Gümrük Vergisi Nedir?

Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na (GTİP) göre belirlenir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu karşımıza HS Code, Tariff Code, Tariff Number olarak da çıkabilmektedir. Bu yüzden Gümrük Tarife İstatistik Kodu’nun belirlenmesi oldukça önemli bir başlangıçtır.

İthalat; Gümrük Vergisi aslında bir vergi grubunun adıdır. Gümrük Vergisi adı ile direk bir vergi çeşidi olduğu gibi ithalat işlemlerinde alınan İlave Gümrük Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Dampinge Karşı Alınan Vergi (ani-damping) gibi vergilerde Gümrük Vergisi tanımı içerisinde yer almaktadır. İthal edilecek bir ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre bu vergilerin tamamı ya da bazıları alına bilir veya hiçbiri alınmayabilir.

 İhracat; Bazı ürünlerin ihracatında fon ödemesi alınmasının dışında ülkemizde ihracattan Gümrük Vergisi alınmamaktadır. (Fon alınan ürünler Fındık ve Pamuk, alınan fonun da adı DFİF’tir.)
İlave Gümrük Vergisi (İGV); ithal edilecek ürünlerden alınan Gümrük vergisine ilaveten tahsil edilecek verginin adı İlave Gümrük Vergisi’dir.
Ek Mali Yükümlülük; ithalatta ülke ekonomisinin korunması amacıyla Korunma Önlemleri kapsamında Telafi Edici Vergi cinsinde belirlenen bir vergi türüdür.
Dampinge Karşı Vergi (Anti-damping); Anti-damping vergisi bazı yurtdışı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür.

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük Vergisi birkaç farklı parametrenin bir araya gelmesiyle hesaplanır. Fakat hesaplaması oldukça kolaydır. Gümrük Vergisi, genel olarak Gümrük Vergisi Matrahı Üzerinden hesaplanır. Gümrük Vergisi matrahına eşyanızın CIF bedeli baz alınarak ulaşılır. Eşyanızın Gümrük Vergisi Matrahı üzerinden Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu karşılığında belirtilen oran kadar Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmaktadır.

Gümrük Vergisi Hesaplama Örneği

Örneğin; Çin’den 10.000,00 USD tutarında kot etek ithal edeceksiniz ve eşyanızı FOB teslim şekline göre anlaşma yaparak aldınız. Öncelikle ihtiyacınız olan eşyanızın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu bilmek ve karşısında hangi oranda Gümrük Vergisi ödeneceğini öğrenmektir. (USD=4,00 TL) (Çin’den alınacak kot eteğe uygulanan Gümrük Vergisi % 12)

İkinci olarak CIF bedele ulaşmak durumundasınız. Peki CIF bedele nasıl ulaşacaksınız?

FOB : 10.000,00 USD
Navlun (freight) %10 : 1.000,00 USD
Sigorta (insurance) %3 : 300,00 USD

Toplam (CIF Bedel) : 11.300,00 USD

Eşyanızın FOB bedeli üzerine navlun (freight) ve sigorta (insurance) bedellerini ekleyerek CIF bedelinize ulaşabilirsiniz. Eğer navlun faturanız yok ise ve sigort poliçesi yaptırmadıysanız. Genel kural olarak navlun için %10, sigorta için %3 olarak bedel ekleyip CIF bedelinize ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki örneğe göre 10.000,00 FOB/USD olan eşyanızın CIF bedelini 11.300,00 CIF/USD olarak belirledik.

Peki buradan sonra Gümrük Vergisini Nasıl hesaplayacağız? Yapmamız gereken Gümrük Vergisi Matrahına ulaşmak. Eşyanızın CIF/TL tutarı aynı zamanda Gümrük Vergisi matrahınızdır.

Gümrük Vergisi Matrahı; Gümrük Vergisi Matrahı eşyanızın CIF bedeldir. Eşyanızın CIF bedelini 11.300,00 USD olarak bulmuştuk.

CIF/USD : 11.300,00 USD

11.300,00 USD x 4,00 TL : 45.200,00 CIF/TL

Gümrük Verginize CIF/TL tutarı üzerinden hesaplaya bilirsiniz.

CIF/TL : 45.200,00 TL
Kot Etek Gümrük Vergisi %12 : 5.424,00 TL’dir.

Gümrük Vergisi Hesaplama

Yurt dışından posta veya kargo yolu ile sipariş verdiğinizde ödemeniz gereken gümrük vergisini hesaplamak için aşağıdaki hesaplama aracında istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Gümrük vergisi nedir?

İlgili mevzuat uyarınca Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren veya çıkan eşyaya uygulanan ithalat ya da ihracat vergilerinin tümüdür.

Gümrük vergisi ne kadar?

Her bir sevkiyat için kıymeti 1.500 Avro’yu aşmayan eşyaya, geldiği ülkeye göre tek ve maktu gümrük vergisi uygulanmaktadır. Söz konusu vergi oranları kişisel kullanıma mahsus kitaplar hariç diğer eşyanın; AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18 gümrük vergisi, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 gümrük vergisi, eşyanın kişisel kullanıma mahsus kitap olması ve gönderimin 150 Avro’yu aşması halinde ise ülke ayrımı olmaksızın %8 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Gümrük vergisi muafiyeti olan ürünler var mı?

Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen kişisel kullanıma mahsus kitaplar ve basılı yayınlar için gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu geçmiyorsa muafiyet tanınmakta ve gümrük vergisi alınmamaktadır.

Gümrük vergisi ile birlikte KDV de ödenir mi?

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesi ile KDV Kanununun 52. maddesi gereği, tek ve maktu tarife KDV de dahil edilerek belirlendiği için kıy­me­ti 1500 Avro­yu geç­me­mek şar­tıy­la, yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın de­ğe­ri üze­rin­den maddede belirtilen oranlarda tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edilecek olup, ayrıca gelen eşyanın değeri üzerinden KDV ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

1.500 Avroyu aşan gönderimler için ne kadar vergi ödenir?

1.500 Avroyu aşan gönderimler için ithalat mevzuatına ilişkin tüm vergiler uygulanmaktadır.

Yolcu beraberinde getirilecek hediyelik eşyalardaki sınır nedir?

Yolcu beraberinde getirilecek hediyelik eşyalarda sınır 430 Avro’dur.

Gümrüğe sunma ücreti nedir?

 Posta veya kargo yoluyla gümrük bölgesine gelen paketin içeriği konusunda gümrük memurunun şüphelenmesi durumunda, paketi kontrol etmesi nedeniyle ödenmesi gereken bedeldir.

Özel Tüketim Vergisi hangi ürünlerden alınır?

Posta veya kargo yoluyla gümrük bölgesine gelen paketin içeriğinin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması durumunda gümrük vergisine ek olarak %20 oranında ÖTV tahsil edilir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× İhracat Yapmak İstiyorum