"Destekler" kategorisine ait haberler.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar

16 Nisan 2022 11:20, Cumartesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar Onuncu Kalkınma Planı, bu planın uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak üzere tasarlanan 25 adet öncelikli dönüşüm programı ile bunlara ilişkin hazırlanan eylem planları çerçevesinde, – Yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması, – Ar-Ge’ye yönelik teşviklerin gözden geçirilerek yasal düzenlemelerden kaynaklı uygulama farklılıklarının giderilmesi, – […]

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

15 Nisan 2022 15:15, Cuma

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve 3218 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabın tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik, Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı […]

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

13 Nisan 2022 12:48, Çarşamba

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Bu Kararın amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği […]

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ
12 Nisan 2022 13:29, Salı

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmesi veya halihazırda “Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü”nü haiz firmalar için söz konusu statünün yenilenmesi usul ve esaslarını düzenlenir. Madde 1 – (Değişik 1. fıkra: 18.09.2009 – 27353 S. R.G. Tebliğ-İhracat: 2009/12-1. md.)  Ödenmiş sermayeleri en az 2 […]

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
11 Nisan 2022 11:34, Pazartesi

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Bu Kanun “kambiyo mevzuatının anayasası” olarak bilinmektedir. 1567 sayılı Kanunla, Türk parasının kıymetini korumak amacıyla; Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve […]

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması
09 Nisan 2022 13:07, Cumartesi

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde […]

Dış Ticaret Mevzuatı : Gümrük Kanunu
08 Nisan 2022 11:57, Cuma

Dış Ticaret Mevzuatı : Gümrük Kanunu Dış Ticaret Mevzuatı : Gümrük Kanunu Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.   Madde 1 – Bu Kanunun amacı, […]

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi
07 Nisan 2022 11:20, Perşembe

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Bu Kararın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan […]

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
02 Nisan 2022 11:13, Cumartesi

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları   Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Bu Karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.   Madde 1 – (1) Bu Karar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve […]

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi
01 Nisan 2022 13:48, Cuma

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Bu Karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar. Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, […]


× İhracat Yapmak İstiyorum