Kur Artışı İhracatı Nasıl Etkiler?

Giriş
Güncellenme
Kur Artışı İhracatı Nasıl Etkiler?

Kur Artışı İhracatı Nasıl Etkiler?

 

Kur Artışı İhracatı Nasıl Etkiler? 21 Ekim 2021 TCMB faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ciddi anlamda yükseliyor. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar vermiştir.

Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. 

Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Dünya ticareti de elbette ülkelerin “kapanma” ve “açılma” programlarına göre dalgalı bir seyir izliyor. Son dönemde yoğun derecede tartışma konusu olan konulardan birisini ise döviz kurunun düzeyi ile ihracat rakamları arasındaki ilişki teşkil ediyor. Bu yazımızda kısaca basit veriler ışığında bu iki değişken arasındaki bir korelasyon olup olmadığına bakacağız.

Eğer makroekonomik temelleriniz sağlam, riskleriniz az ve ülkenize duyulan güven yüksekse faizleri fazla artırmanıza gerek kalmaz. Ama kırılganlıklar ne kadar fazla ise Fed sıkılaşmaya giderken önce o ülkeler sermaye çıkışı yaşarlar.

Fed kararına faiz artırarak cevap veren diğer gelişmekte olan ülkelerin aksine TCMB faiz indirimine gitti. Türkiye’nin kırılganlıkları ise zaten 2018 sonrası dönemde giderek artmış, enflasyon pahasına büyüme tercihleri aşırı ısınma, yüksek enflasyon ve yüksek kur olarak geri dönmüştü.

Oluşan tablo merkez bankasının döviz rezervleri satılarak giderilmeye çalışılınca kırılganlıklar daha da artarken yabancı sermaye büyük ölçüde yurdu terk etmişti.

İşte böyle bir ortamda, dış konjonktür tersine işaret ederken TCMB faiz indirim döngüsünü başlattı. İktisadi temellere ters düşen bu adım gözleri TCMB’ye çevirdi.

 

Gelişmekte olan ülke merkez bankası bir yandan dışarıdaki dengeleri gözetirken bir yandan da elbette içerideki dengeleri gözetmek zorundadır. Kimi zaman iç dengeler ve dış dengeler birbiri ile çelişir. Böyle durumlarda merkez bankacılığı bu iki etkiden hangisinin ağır basacağını öngörebilecek bir ustalık ve tecrübe ister.

Ancak 20 Ekim kararında böyle bir çelişki yoktu. Zira nasıl ki dış dinamikler faiz indirimlerine izin vermiyorsa iç dinamikler de aynı şeyi söylüyordu.

İçeride yüzde 20 eşiğine dayanmış bir enflasyon, yükselen risk primi, zayıflayan TL, kredibilitesi kalmamış bir Merkez Bankası vardı. Bu şartlar, neresinden bakılırsa bakılsın bir faiz indiriminin söz konusu bile edilemeyeceği şartlardır.

 

İktisada giriş dersinde düşük faizin borçlanma maliyetini düşüreceği, dolayısı ile “diğer bütün değişkenler sabit kaldığında” faiz indiriminin ekonomi üzerinde genişletici etki yapacağı anlatılır.

 

Pastayı salt Merkez Bankası politikaları ile büyütebilir miyiz? İronik şekilde eğer TCMB yarın bir faiz artırımına gitse bu adım büyük ihtimalle ekonomiyi rahatlatacak bir adım olurdu. Ancak olay Merkez Bankası’nı aştı.

Kurumsal bağımsızlığın hızla eridiği bir ortamda ne Merkez Bankası sadece para politikasını temsil ediyor ne de faiz indirimleri de sadece faiz indirimi anlamına geliyor. Piyasadaki olumsuz fiyatlamanın önemli bir sebebi de bu.

 

İhracata başlamanın doğru zamanı var mıdır?

Türkiye’de birçok KOBİ, büyük ve orta ölçekteki firmalar, ihracat yapmak istiyor, hepsinin aklında da şu soru: ‘İhracata ne zaman başlamalı?’Günümüz global dünyasında, değişken piyasalarla birlikte insanlar ihracat yapmak istemelerine karşın ihracata başlamak için bir işaret beklemeye başladılar. Bu işaret gelir mi bilinmez ama ihracata başlamak için en doğru zaman dündü, ikinci en doğru zaman ise bugün.İhracat, zaman isteyen, uzun bir süreçtir. Önce yeterli ürün portföyüne ve kapasitesine ulaşılması, ardından hedef pazarın belirlenmesi, doğru müşterilerin bulunması, sağlam dağıtım kanalları edinilmesi gibi birçok bölümden oluşur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İnternetten İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?

02 Aralık 2021 15:39, Perşembe

İnternetten İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur? İnternetten ihracat müşterisi nasıl bulunur sorusuna bu yazımızda detaylı olarak cevap vermeye çalışacağız. İhracatta müşteri bulma en önemli sorunların başında geliyor. Çünkü ihracat farklı dillerdeki alıcılara ulaşmayı zorunlu kılan bir ticaret şekli. Bu yüzden farklı dil ve kültüre sahip bu alıcılara ulaşmak gerçekten zor süreçleri de aşmayı zorunlu kılıyor. Şimdi […]

Türkiye’nin En Çok İhraç Ettiği Tarım Ürünleri

30 Kasım 2021 15:28, Salı

Türkiye’nin En Çok İhraç Ettiği Tarım Ürünleri   Türkiye’nin En Çok İhraç Ettiği Tarım Ürünleri Tarımsal faaliyetler alanında kendini ispatlamış ülkelerden biri olan Türkiye, yetiştirmiş olduğu bazı tarımsal ürünleri iç piyasaya sunmakla kalmayıp farklı ülkelere de ihraç etmektedir. İhracatın ülke ekonomisinde ciddi bir payı vardır.   Türkiye’nin En Çok İhraç Ettiği Tarım Ürünleri, ihracat ürünlerini […]

Mikro İhracat Teşviği Nedir? ETGB’li Gönderinin Avantajları Nelerdir?

25 Kasım 2021 14:47, Perşembe

Mikro İhracat Teşviği Nedir?  ETGB’li Gönderinin Avantajları Nelerdir? Merhaba. Bu yazımızda pazar yerlerinde satış yaparak ihracat yapan Herkesin bilmesi gereken bir konuya değineceğiz. Bu yazıda mikro İhracat nedir? ETGB’li gönderi nedir? Bu kavramlar bizim için neden önemli? Bunlara değinmek istiyorum. Mikro ihracata aslında bir teşvik diyebiliriz. Peki teşvik nedir? Devletler genel ekonomi politikalarına göre belirli […]

İhracatta Kara Yolu Taşımacılığı
25 Kasım 2021 14:41, Perşembe

İhracatta Kara Yolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı nedir? Ve nasıl yapılır? Ana başlıklarla şöyle özetleyebiliriz. Karayolu taşımacılığı kara araçları ile özellikle Türkiye sınırları içinde ve ülkeler arasında karayolu ile geçiş sağlayarak ayrıca Ro Ro dediğimiz kara araçlarını gemiye yüklenmesi ile üreticiden alınan ürünü en etkili şekilde en kısa sürede müşteriye ulaştırmaktır. Ro-Ro nedir? Ro-ro tamamen araç […]

İhracatçı Olmak İçin Neler Yapılmalı?
24 Kasım 2021 16:41, Çarşamba

İhracatçı Olmak İçin Neler Yapılmalı? Merhabalar. Bu yazıda ihracatçı olmak için neler gerekiyor, kısaca bu konuya değineceğiz. İhracat yapmak için öncelikle doğal olarak bir firmamızın olması gerekiyor. Bu firmanın limitet, anonim veya şahıs şirketi olması bir şey değiştirmez. Tek fark vergi bağlamında farklı avantajları olması diyebiliriz. Önce firmamızla herhangi bir ihracatçı firma birliğine ğye olacağız. […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum