Moğolistan Pazar Bilgileri

Giriş
Güncellenme
Moğolistan Pazar Bilgileri
Digi-Mas

Moğolistan Pazar Bilgileri

 

  1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
  2. A) Dış Ticaret Mevzuatı

 

Moğolistan 1921-1989 yılları arasında sosyalizmle yönetilen ve dış ticareti tamamen SSCB’ye bağlı bir ülke idi. 1991 yılında demokrasiye geçiş dönemi ile birlikte serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Coğrafik konum olarak Çin ve Rusya gibi dünyanın önde gelen pazarlarıyla çevirili olması nedeniyle dış ticaretinin büyük kısmını bu ülkeler ile yapmaktadır. 

 

Moğolistan 29 Ocak 1997 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne üye olmuştur. DTÖ’nün bir üyesi olarak Moğolistan diğer Üye Devletlerle daha kolay ticaret yapma imkanına sahip olmuş ve gerekli bilgilere ücretsiz erişim, ikili ticaret sorunlarında çok taraflı mekanizmaların kullanımı ve DTÖ’nün teknik yardımından yararlanma fırsatlarını elde etmiştir. DTÖ ile üye olduktan sonra Moğolistan dış ticaret yasasını ve yasal çerçeveyi geliştirmek için adım adım önlemler almış, 30’dan fazla dış ticaret ve ilgili kanunlar güncellenmiş veya değiştirilmiştir. Ayrıca iş dünyası, üreticiler ve ticaret yapanlar için daha uygun ortam oluşturarak ticaretin kolaylaştırılması yönünde adımlar atmıştır. Aynı zamanda transit geçişler için uygun konumda olan Moğolistan, ticaretin kolaylaştırılma konusunda DTÖ nezdinde çaba sarf etmiştir. Bunun neticesinde Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasını, Kasım 2016’da imzalamıştır.

 

Diğer taraftan, Moğolistan, DTÖ’ye üye olduktan sonra 1997-2013 yılları arasında Avrupa Birliği, Vietnam, Küba, ABD gibi ülkelerle ikili ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalamıştır. Moğolistan bugüne kadar 43 ülke ile “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” ve 26 ülkeyle de “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” imzalamıştır. Ayrıca Moğolistan, “Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’nı Kuran Seul Sözleşmesi” ve “Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Hakkında Washington Sözleşmesi” üyesidir. 

 

Moğolistan’ın yürürlükte bulunan iki serbest ticaret anlaşması (STA) olup ilki Japonya ile 2015 yılında yapılan ve 2016 yılında yürürlüğe giren Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA)’dır. İkincisi ise Moğolistan Parlamentosu tarafından 12 Aralık 2019 yılında onaylanan Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması (APTA- Çin, Güney Kore, Hindistan, Laos, Sri Lanka, Bangladeş) olup 2009 yılından itibaren katılımına ilişkin uzun bir müzakere ve iç prosedürlerin ardından, Moğolistan, 29 Eylül 2020 tarihi itibariyle resmi olarak Anlaşmanın yedinci üyesi olmuştur. Bu anlaşma, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Ülkemiz ile Moğolistan arasında ise “Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”, “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”, “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”, “Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması” ve “Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” bulunmaktadır. Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Toplantısı ise en son 2018 yılında 8 inci kez düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan, Moğolistan, 2007 yılından beri Avrupa Birliği (AB)’nin GSP+ (genelleştirilmiş tercihler sistemi) ülkeler grubunda yer almakta ve 7200’den fazla ürün grubunda ürünlerini AB’ye gümrük vergisinden muaf olarak ihraç edebilmektedir. Ülkemiz de AB’ye benzer şekilde Moğolistan’ı İthalat Rejimi kapsamında GSP ülkeleri içerisinde EAGÜ (en az gelişmiş ülkeler) grubunda değerlendirmektedir. Moğolistan hükümet yapısında doğrudan ticaret veya ekonomi bakanlığı bulunmamakta olup dış ticarete ilişkin hususlar, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

Yasaklı ve Kısıtlanmış Mallar Listesi İthalatı ve/veya ihracatı yasaklanan veya kısıtlanan mallara ilişkin ürün listesine http://www.customs.gov.mn/en/clearance/prohibited bağlantılı adresten erişim sağlanabilir. Söz konusu web sitesinde, kısıtlanan malların ithalatı ve ihracatı hususunda lisans verme yetkisi bulunan Bakanlıkların, kurumların isimleri de yer almaktadır. İthalat – İhracat İşlemleri İçin Gümrükte Gerekli Belgeler İthalat ve ihracat için Moğolistan’ın gümrüklerinde gerekli belgelerin listesi ve gümrük işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere http://www.customs.gov.mn/en/clearance/export-import bağlantılı adres üzerinden erişim sağlanabilir. Gümrük işlemlerinde gümrük beyannamesinin başlamasıyla başlayan ve gümrüklerde gümrük sınırını geçen ve gümrük vergilerinin ve diğer vergilerin ödenmesi ve ödenmesinden sonra serbest bırakılması için gümrük izni ile sona eren gümrük yolu formalitelerine yönelik yürütülen prosedürlere ilişkin bilgilere bu web sitesinden ulaşılabilir.

 

  1. B) Gümrük Vergileri 

 

Ülkede uygulanmakta olan gümrük vergi oranları ve diğer vergiler (taşıt, tütün, içki vs) hakkında ayrıntılı bilgiye http://customs.gov.mn/duty/trf bağlantılı adres üzerinden ulaşılabilmektedir. Ürünlerin genelinde gümrük vergi oranları %5’tir. Moğolistan Vergi kanunlarına göre vergi mükellefleri, muhasebe kaydını usulüne uygun tutma ve kanunda belirtilen süre içinde beyan etmekle yükümlüdür.

 

  1. C) İç Vergiler ve Oranları

 Kurumlar vergisi : 3 milyar MNT’ye kadar gelir için % 10; 3 milyar MNT’yi aşan gelir için % 25,  Kişisel gelir vergisi: % 10,  KDV : % 10,  SSK vergisi : İşveren için % 12,5; çalışan için % 11,5 oranında vergi uygulanmaktadır.

 

  1. D) Ürün Standartları İle İlgili Uygulamalar 

Moğolistan’da tanınan ve uygulanan standartlar konusunda Moğolistan Standart ve Metroloji Ajansı (MASM) yetkilidir (https://masm.gov.mn). MASM, uluslararası, bölgesel ve ulusal standart uygulaması ile ilgili tüm çalışmaları yürütmektedir. Uluslararasında ve bölgesel tanınmış standartlara sahip ürünlerin Moğolistan pazarına girişinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve MASM arasında 2007 yılında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye’deki standart belgelerinin tanınması ve Moğolistan’a uygunluğunun sağlanması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. En son yapılan çalışmalar arasında TSE tarafından onaylanan ilaç, kozmetik, giyim ve gıda ürünlerinde uygulanan helal standardının Moğolistan’da tanınması için yapılan çalışmalar yer almaktadır. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En çok ihracat yapılan ürünler

18 Ekim 2021 13:02, Pazartesi

En çok ihracat yapılan ürünler   En çok ihracat yapılan ürünler Türkiye ihracatta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük bir ivme yakalayan Türkiye dış ticareti, 2023 hedeflerine doğru her yıl kademeli olarak büyüyor ve dünya devleriyle yarışacak kimliğe adım adım yaklaşıyor. Son 17 yılda 30 milyar dolardan 157 milyar dolara ulaşan […]

Türkiye’den Yurtdışına En Çok Satılan Ürünler

14 Ekim 2021 14:36, Perşembe

Türkiye’den yurtdışına en çok satılan ürünler   Türkiye’den yurtdışına en çok satılan ürünler Avrupalılar için Türkiye öncelikle tekstil demek. Özellikle 70’lerde ucuz tekstil, havlu, nevresim almak için Türkiye’ye gelen Avrupalı pazarcılar hala ülkemizde ucuz giyim fırsatları arıyor. Bunun yanında deri ürünleri de var. Elbette o zamanlardan beri çok şey değişti ama Avrupalılar hala ‘nerede bu […]

Meksika Pazar Bilgileri

11 Ekim 2021 14:23, Pazartesi

Meksika Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)  Meksika, ürün sınıflandırmasında Harmonize Sistemi kullanmaktadır. Meksika Gümrük Kanunu’nda 2014 yılında yapılan bir değişiklik ile 2015 yılından itibaren gümrük işlemlerinin gümrük komisyoncusu aracılığıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte; ön bildirim veya belgelendirme sürecinde yapılan hatalar, para cezası ve […]

Sıfırdan ihracat nasıl yapılır?
05 Eylül 2021 12:00, Pazar

Bu yazımızda sıfırdan ihracat nasıl yapılır sorusunun cevabını gerçek bir ihracat başarı hikayesine dayandırarak anlatacağız. Çalışmamızın tüm aşamalarını, ihracat öncesi ve ihracat sonrası süreçleri, başlangıçta ortada şahıs şirketi bile yokken, kendi fabrikasını kuran ve birçok ülkeye ihracat yapan bir limited şirket haline nasıl gelindiğini ihracat yapmak isteyen, ihracat yapan fakat bunu arttırmak isteyen herkese anlatmak […]

Türkiyenin İhraç Ettigi Ürünler 2021
18 Ağustos 2021 12:07, Çarşamba

Türkiyenin ihraç ettigi ürünler 2021   Dış ticarette Türkiyenin ihraç ettigi ürünler 2021 yılında şunlar oldu, 2021’nin ilk 5 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla 0,52 milyar dolarla fındık içi, 0,39 milyar dolar un ve 0,30 milyar dolar makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14,1’ini oluşturdu.   Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum