Pakistan’a İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Pakistan’a İhracat Nasıl Yapılır?
Digi-Mas

Pakistan’a İhracat Nasıl Yapılır?

Pakistan’a ihracat nasıl yapılır ve Pakistan ile aramızdaki anlaşmalar şöyledir.

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Anlaşmanın Adı İmza Tarihi RG Tarih ve No’su
Ticaret Anlaşması 18 Aralık 1964 24 Mayıs 1965, 12005
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 20 Kasım 1975 5 Şubat 1976, 15490
ÇVÖ 14 Kasım 1985 26 Ağustos 1988, 19911
YKTK 16 Mart 1995 12 Şubat 1997, 22903
Türkiye-Pakistan KEK 12. Dönem Protokolü 21 Haziran 2002 4 Eylül 2002, 24866
Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 15 Haziran 2003 22 Nisan 2007, 26501
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Çerçeve Anlaşması 20 Ocak 2004
Tercihli Ticaret Düzenlemesi Çerçeve Anlaşması 20 Ocak 2004
Türkiye-Pakistan 13. Dönem KEK Protokolü 15 Ekim 2009, İslamabad
Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinde Düzenli İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Protokol   7 Aralık 2010   –
  ECOTA’nın İki Ortak Ülke Arasında Uygulanmasına İlişkin Ortak Bildiri   7 Aralık 2010   –

Ülkemiz ile Pakistan arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerin temelini oluşturan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Anlaşması çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları gerçekleştirilmektedir.

1986 yılında kurulmuş olan Türk-Pakistan İş Konseyi kapsamında, ortak toplantılar düzenlenmekte, pek çok üst düzey ve ticari heyet ziyareti gerçekleşmektedir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Anlaşması, 16-17 Temmuz 2003’de, Pakistan’ın Başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı’nda imzalanmıştır. Üye ülkeler, birbirlerine yönelik gümrük vergilerini, 8 yıl içinde kademeli olarak yüzde 15 seviyesine indirme ve fonları kaldırma kararı vermiştir. Ayrıca sözkonusu anlaşmada, ülkeler birbirlerine karşı tarife dışı engelleri kaldırmayı taahhüt etmişlerdir. İmzalanan anlaşma, üye ülkelerin parlamentolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Gümrük indirimlerine ilişkin müzakereler devam etmektedir.

Anlaşma, İran, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ı kapsamaktadır.

Türkiye-PAKİSTAN Yatırım İlişkileri

Türkiye’deki Pakistan Yatırımları

2016 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye’de toplam 158 adet Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. Söz konusu firmalar ağırlıklı olarak otomotiv, elektronik, telekomünikasyon, makine, ticaret ve bankacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Pakistan’daki Türk Yatırımları

Pakistan’daki Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerindedir. Zorlu Holding, Ziraatbank, Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş., Coca-Cola İçecek ve Ülker gibi büyük Türk şirketleri Pakistan’da yatırım yapan Türk şirketleri arasında yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde Pakistan’da özellikle enerji ve müteahhitlik sektörlerinde yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmakta ve Pakistan makamlarınca Türk yatırımcılara bu alanlara yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulunulmaktadır.

Zorlu Enerji, 2 yılı aşkın süredir Pakistan’da yenilenebilir enerji alanında çalışmalarını sürdürmektedir ve yakın geçmişte 6 megawatt’lık Pakistan’ın ilk rüzgar türbinlerinin yapımını tamamlamıştır. Firma ilk olarak enerji üretimini 50 megawatt’a çıkarmayı hedeflediklerini, ancak 300 megawatt’a kadar üretim lisansına sahip olduklarını açıklamıştır. Pakistan’daki ilk rüzgar enerjisi yatırımı olması itibariyle büyük yankı uyandıran proje Pakistan’daki politik çevrelerde ve Pakistan halkı tarafında çok olumlu karşılanmıştır.

Coca Cola İçecek A.Ş., Pakistan’da 6 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd.’ye 100 Milyon dolarlık yatırım yaparak yüzde 50 hissesini devralmıştır. Şirketin, önümüzdeki üç sene içerisinde bu yatırımını 250 Milyon dolara çıkarma planları ve bunun dışında, Karaçi’de büyük ölçekli yatırım planları olduğu bilinmektedir.

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş., gemi üzerine inşa edilen bir santral aracılığı ile Pakistan’ın Karaçi limanından 2 gemi ile toplam 250 megawatt’lık elektrik enerjisini 5 yıl boyunca Pakistan’a kiralayacakdır. Pakistan’ın enerji sıkıntısını çözmeye yönelik olan bu uluslararası ihaleyi Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. 2008 yılında kazanmıştır.

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)’ın havacılık ve savunma sanayii alanlarında Pakistan ile çeşitli projeleri bulunmaktadır. Son olarak, Pakistan’ın F-16 uçaklarının modernizasyonu projesi üzerine açılan uluslararası ihalede, Belçikalı bir firma ile ön elemeye kaldıktan sonra 29 Haziran 2009 tarihinde ihaleyi kazanmışlardır. 42 adet Pakistan uçağının birer birer Türkiye’ye gelmesiyle 75 milyon dolarlık proje faaliyete geçmiştir.

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar

Pakistan Ulusal Gümrük Tarifeleri Komisyonu tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Kore, Belçika, Tayvan, Tayland’ın yanı sıra ülkemiz menşeli “Hidrojen Peroksit” (GTİP No:2847) ithalatına karşı 31 Ağustos 2009 tarihinde açılan anti-damping soruşturması kapsamında, Komisyon geçici kararını açıklayarak ülkemiz menşeli hidrojen peroksit ithalatına karşı 27 Eylül 2010 tarihinden itibaren %25,61 oranında teminat biçiminde geçici anti-damping vergisi uygulanmasına hükmetmiştir. Komisyon, 06.07.2011 tarihinde nihai kararını açıklamış ve geçici önlem olarak uygulanan anti-damping vergisi uygulamasına, nihai önlem olarak devam edilmesine karar vermiştir. 2010 yılından beri uygulanmakta olan söz konusu önleme ilişkin “Nihai Gözden Geçirme Soruşturması”  02.09.2015 tarihinde başlatılmış olup, halihazırda soruşturma devam etmektedir.

Taşımacılık

Pakistan ile iş ilişkilerinin gelişmesinin önündeki en önemli engel taşımacılıkta yeterli imkan olmamasıdır.

Deniz taşımacılığı doğrudan seferler olmadığından (seferlerin çoğu Dubai aktarmalıdır) Pakistan’a deniz taşımacılığı pahalı ve uzun sürelidir. Ancak karayolu taşımacılığındaki engellerden ötürü daha çok deniz taşımacılığı tercih edilmektedir. Bazı iş kontratlarında Pakistan Denizyolları ile taşıma şartı getirilmekte, bu ise durumu daha da zorlaştırmaktadır. Hava taşımacılığı ise yüksek maliyetleri nedeni ile tercih edilmemektedir.

Karayolu taşımacılığı en olası yoldur. Ancak İran ile geçmişte yaşanan (yerli benzin, ek ücret ve özel gümrük uygulamalarından ve güvenlik problemlerinden kaynaklanan) sorunlar nedeniyle bu imkanın üzerine gidilememiştir. 2003 yılında Türkiye ile Pakistan arasında Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın imzalanması olumlu bir adım olarak değerlendirilse de, Pakistan’ın TIR sistemini uygulayan ülkeler arasında yer almaması karayolu taşımacılığını olumsuz etkilemektedir.

İran üzerinden Pakistan’a kurulan yeni demiryolu hattının Pakistan’a taşımacılık konusundaki olumlu etkileri henüz görülmemektedir.

Gümrük

Eyaletler hatta limanlar arasında bile zaman zaman farklı gümrük uygulamalarının mevcudiyeti; liman ve altyapı yetersizlikleri nedeni ile gümrükten çekme işlemlerinin uluslararası standartların üzerinde zaman ve maliyet kayıplarına yol açması, Pakistan ile ticarette sık yaşanan diğer sorunların başında gelmektedir.

İki Ülke Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri

Türk firmalarının Pakistan’da en başarılı oldukları alanlardan biri taahhüt sektörüdür. Bu ülkede firmaların bugüne kadar üstlendikleri projelerin toplam miktarı 1,7 milyar doların üzerindedir. Ancak Bayındır İnşaat tarafından üstlenilen 430 milyon dolar tutarındaki İslamabad-Peşaver Otoyolu projesi çıkan anlaşmazlıklar nedeni ile durdurulmuş, daha sonra yolun bir bölümü Pakistan tarafından tamamlanmıştır. Diğer müteahhit firmaların projeleri de çoğunlukla tamamlanma aşamasında olduğundan halihazırda, deprem sonrası Türk Hükümeti tarafından ülkede inşa ettirilen çeşitli yardım amaçlı projeler dışında, Pakistan’da yeni üstlenilen önemli bir müteahhitlik projesi bulunmamaktadır. Ancak son dönemde Pakistan’da inşaat-müteahhitlik alanında pazarın giderek hareketlendiği gözlenlenmekte, Türk firmalarından da ülkede ihaleye çıkan projelere teklif veren firmalar bulunmaktadır.

– Önemli projelere imza atan STFA, Pakistan ile en fazla iş ilişkisi olan Türk firmasıdır. 1990 yılından bu yana tamamladığı yol ve liman yapımını içeren 7 projenin toplam değeri 400 milyon doları aşmıştır.

– Tekser, Pakistan’da Asya Kalkınma Bankası finansmanı ile bir sulama kanalı projesini almış ve Ağustos 2001’de teslim süresinden önce projeyi tamamlamıştır. Proje bedeli 160 milyon dolardır.

– Emek Elektrik ve Tesisat A.Ş. 1982 yılından beri bu ülkede faaliyet göstermektedir. Daha önce WAPDA (Water and Power Development Authority) adına Dünya Bankası kredisi ile 20,3 milyon dolar proje tutarı olan iki transformatör merkezi kurmuş, Lahore Havaalanı trafolarını temin etmiştir.

– Ocak 2002’de Barmek İnşaat, Alstom, Siemens, ABB, Vatech gibi Avrupalı büyük enerji firmalarının da katıldığı Pakistan Enerji Bakanlığı’nın Ghaziii-Baratha Hidroelektrik santralinin revizyonu projesi kapsamında açtığı 500 kilovoltluk Rewat trafo merkezi inşaatı ihalesini kazanarak tamamlamıştır. İslamabad kentinde yapılan projenin değeri 8,5 milyon dolardır. Projenin finansmanı İslam Kalkınma Bankası tarafından sağlanmıştır.

İşbirliği İmkanları

Enerji-Altyapı Alanında İşbirliği

Pakistan ekonomisinin en önemli problemlerinden biri ülkenin sosyal düzenini ve yatırım performansını olumsuz etkileyen enerji açığı ve enerji altyapısındaki eksikliktir. Pakistan’ın henüz en temel enerji kaynağı olarak kurulu bir doğalgaz hattı bulunmamaktadır (ancak bu konuya yönelik İran ile belli projelerin mevcut olduğu bilinmektedir). Günde ortalama 4-5 saatlik elektrik kesintilerinin, barajlarda yaşanan aksaklıklar dolayısıyla günde 18 saati bulabildiği belirtilmektedir.  Pakistan’da bu alandaki devlet yatırımının mali sıkıntılar dolayısı ile mümkün olamadığı, bunun yanısıra, geliştirilen özel sektör yatırım projelerinin finansmanına yönelik uluslararası banka ve devletlerin kalkınma fonları ve eximbanklar dahilinde kaynak aktarımının küresel krizin hakim olduğu bu dönemde mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak son zamanlarda Pakistan’daki Svat Vadisi Operasyonlarının başarılı sonuçlanmasıyla piyasaların Pakistan’a karşı daha olumlu bir bakış geliştirdiği gözlenmekte, Pakistan’ın altyapı sıkıntılarından ötürü enerji projelerine yönelik çok ciddi teşviklerinin bulunduğu ve Pakistan hükümetinin bu anlamda çok istekli olduğu görülmektedir.

Pakistan bürokrasisinin Türk işadamına bakış açısının çok olumlu olduğu bilinmekte, önümüzdeki dönemde Pakistan’da enerji alanında üç farklı açılım olabileceği görülmektedir. Rüzgar enerjisi santrallerinin tek başına Pakistan’ın enerji üretimini karşılamaya yetmeyeceği, aynı zamanda hidroelektrik santrallerinin de kurulması gerektiği düşünülmektedir. Ancak daha da önemlisi, Pakistan’daki mevcut kömür rezervlerinin faaliyete geçirilmesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Dünyanın en büyük 10 kömür rezervinden birine sahip olan Pakistan’da kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması yönünde geliştirilecek projeler Türk firmalarına da açık durumdadır. Kamu-özel sektör işbirliği ile yapılacak yatırımların Pakistan’a tarihi bir katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.

Diğer Potansiyel İşbirliği Olanakları

Pakistan’da başlıca sanayi kolları tekstil, gıda işleme, inşaat malzemeleri, kimyasallar, spor malzemeleri, medikal aletler, kağıt ürünleri, petrol ve petrol ürünleridir. Pakistan Başkonsolosluğu’nun öngördüğü potansiyel yatırım alanları ve Türk ve Pakistanlı şirketler arasında ortaklık için uygun alanlar aşağıda belirtilmiştir:

Yatırım Yapılabilecek Alanlar:
-İletişim / Telekomünikasyon
-Altyapı (Limanlar, Havalimanları, Demiryolları vb.)
-Katma değerli tekstil ve ihracat bazlı sanayi
-Hizmet sektörü (Ulaşım, belediye hizmetleri, iş/ticaret merkezleri, vb.)
-Tarıma dayalı sanayi kolları (Tarımsal Sanayi)
-Hidroelektrik/Kömüre dayalı enerji üretimi

Ortaklık Kurulabilecek Alanlar:
-Ahşap demonte mobilya
-Tarımsal uygulamalar
-Araç yedek parçaları
-Klima, Buzdolabı, Televizyon
-PVC Boru
-Tekstil Makinaları
-Yazılım
-Ayakkabı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya

10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail

24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

Suudi Arabistan
14 Temmuz 2020 12:16, Salı

Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum Ülke ekonomisi çoğunlukla ham petrol üretimine dayanan Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Ekonomik büyümede petrol fiyatları ve petrol üretimi etkilidir. Petrolün ülke GSYH’sı içindeki ağırlığının (%42-45) azaltılması amacıyla “2030 Vizyonu” ile “2020 Ulusal Değişim Planı” açıklanmıştır. […]

Hollanda
04 Temmuz 2020 14:48, Cumartesi

Hollanda ve Hollanda”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum