Rusya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Rusya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Rusya’ya ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 54.91 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 49.14 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 17.82   Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 4.50  Milyar $

Coğrafi olarak dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, ticaretten en yüksek geliri elde eden üçüncü ülke olarak dünya ticaretinin en aktif katılımcılarındandır. Doğal kaynak zenginliği ve çok sayıdaki ülkeye ihracatı ile dünyanın en önemli enerji piyasası aktörlerinden biri olarak anılmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 28. sırada yer almaktadır.

Rusya’nın Mart 2014’te Kırım ile başlayan, ardından Ukrayna üzerinden devam eden gerginlekler neticesinde; ABD, AB ülkeleri, Kanada ve Japonya ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından finans, enerji ve savunma sektörlerine uluslararası yaptırımlar uygulanmıştır. Yaptırımlara ek olarak 2014’ün ilk aylarında Amerika’nın kaya petrolü üretimindeki yüksek artış nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçmiştir. İhracat gelirlerinin önemli bir bölümün bağlı olduğu petrol fiyatlarının düşüşü ve zarar gören ticari ilişkileri nedeniyle ulusal para birimi olan Rus Rublesi 2014 yılının ikinci yarısında başlayan keskin devalüasyona uğramış ve Rusya, 2014-2015 yıllarında yüksek enflasyon ile ekonomik daralmayı aynı anda yaşamıştır. 2016 yılında başlayan iyileşme süreci sonrasında 2017 yılında Rusya’da ekonomik büyüme oranı ve ihracat yeniden artışa geçmiştir.

146 milyonluk nüfusu ile Rusya dünyanın en kalabalık dokuzuncu, Avrupa’nın ise en kalabalık ülkesidir. Rusya’da işgücüne katılım oranı %62 ve işsizlik oranı %4,6’dır. İstihdamın %67’si hizmetler sektöründe, %27’si sanayi sektöründe çalışmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,6 trilyon dolar olan Rusya, dünyanın nominal olarak onbirinci ve satın alma gücü paritesine (PPP) göre altıncı büyük ekonomisidir. 2019 yılında yıllık reel olarak %1,3 oranında büyüyen Rusya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisi ve petrol üreticisi ülkeler kartelinde (OPEC) Suudi Arabistan ile yaşadığı fiyat krizinin negatif etkileri ile -%5,5 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Rusya 2019 yılında toplam 426 milyar dolarlık ihracat ve 247 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ikili ticari ilişkilerini Çin, Almanya, Hollanda ve Belarus ile kurmuştur. En fazla ihracat yaptığı 5. ülke olan Türkiye, 2019 yılında Rusya’ya 4,1 milyar dolarlık ihracat yaparken, Rusya’dan 23,1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 27,2 milyar dolarlık ticaret büyüklüğümüz ile Rusya, Almanya’dan sonraki en büyük ticari ortağımız ve en fazla ticaret açığı verdiğimiz ülkedir.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 4/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :3.35
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 231.66 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 10.1 Gün
Enflasyon (yıllık) : %4.47
Gayri safi yurtiçi hasıla : 1.69 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 1.34
Kişi başına düşen milli gelir : 28.27 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 20.76
Mal İhracatı : 337.10 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 6.62 Bin
Konteynır Liman Trafiği : 5.31 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 3.45
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 32.17
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 54.03
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 28.31
Toplam Nüfus : 144.37 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 1.88
Mal Ticareti (%GSYİH) : 39.68
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 64.74
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 5.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Rusya Federasyonu, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) çerçevesinde Türkiye’nin de dâhil olduğu ülkelerden yapılan ithalatta bazı ürünlerin gümrük vergilerinde %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Ancak Rusya, ithalatta uyguladığı GSP sistemine dâhil madde gruplarında azaltmaya gitmiştir. Bu uygulama ile ülkemizin belli başlı ihraç ürünlerinden tekstil, deri eşya, şekerleme mamulleri, makarna, temizlik maddeleri, bisküviler liste dışında kalmıştır.

Türkiye’ye uygulanan GSP sistemi ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü internet sitesinden detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Rusya’da Katma Değer Vergisi standart oranı 2019 yılının başında uygulamaya giren yeni yasa ile %18’den %20’ye yükseltilmiştir. Temel gıda maddeleri, ilaçlar, çocuk ürünleri ve kitaplar için %10’luk indirimli oran ve e-hizmetler için %16,67’lik oran uygulanmaktadır.

Standartlar ve Kurallar

Rusya’ya ihraç edilecek tüm ürünler için gümrük kargo beyannamesi[1] doldurulması zorunludur. Bu süreci kolaylaştırmak için belgelerin beyan edilmesi internet ortamına taşınmıştır. Rusya’nın Federal Gümrük Servisi internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Rusya, çoğunluğu Avrasya Ekonomik Birliği standartlarından ve 45’i ülkeye özel standartlardan oluşan karma bir standart sistemine sahiptir. Bu sistem, sertifikasyon için temel olarak ürün testlerine dayanmaktadır. AB veya ABD ile bir ortaklık anlaşması olmadığından AB’nin CE işareti veya ABD’nin Gıda ve İlaç İdaresi sertifikaları gibi uluslararası kabul görmüş sertifikaları tanımamaktadır.

Rusya’da standartlardan sorumlu otorite olan Rosstandart internet sitesi için tıklayınız.

Diğer ülkelerin standartlarının ülkeye uyumundan sorumlu Federal Akreditasyon Servisi internet sitesi için tıklayınız.

 

[1] Kargo Beyannamesi için gerekli belgeler: ticari sözleşmeler, ticari faturalar, ambalaj listeleri, taşıma belgeleri, ithalat lisansları, teknik güvenlik sertifikaları, menşe sertifikaları, sağlık sertifikaları, ithalat izni ve lisanslar

Paketleme ve Etiketleme

Ürünlerin paketlemesi ve etiketlenmesi Rusça dilinde ve Rusya’da kullanılan alfabe olan Kiril alfabesi kullanılarak yapılmalıdır ya da kullanılan ortak dil ile beraber çeviri içermelidir. Ayrıca, ürün fiyatları Rus rublesi cinsinden de belirtilmelidir. Etnik azınlıkların kullandıkları dillerin çevirisinin eklenmesi tercihe bağlı olmakla beraber faydalı olacaktır.

Gıda maddelerinin etiketlenmesinde ağırlık veya hacim, ürün bileşenleri, besin değerleri, saklama ve kullanım koşulları, son kullanma tarihi, ürün tipi, üreticinin yasal adresi, gıda içeriği, herhangi bir kısıtlama hakkında uyarı bilgileri ve yan etkilerin yazılması gereklidir.

Gıda dışı ürünlerin etiketlenmesinde ise ürün özellikleri, kullanım talimatları, menşe ülkesi ve üreticinin adı, ürünün etkili ve güvenli kullanımı için ana özelliklerin yazılması yeterli olacaktır.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, Rusçanın işletmelerin ana dili olması ve Rus tüccarların yabancı firmaların ülkede temsilcilik veya deposunun olup olmadığı hususuna ağırlık vermesi nedeniyle tercih sebebidir. Rusya’nın dünyanın en büyük coğrafyası olması nedeniyle çok sayıda acente veya distribütörle bağlantı kurulması faydalı olacaktır.

Doğrudan satış: Rusya ile coğrafi yakınlığımız avantaj sağlasa da gümrük anlaşmamız olmadığı için karlılığın, dönemsel olarak yaşanan gümrük kapısı krizleri ile riskli olduğu bir seçenektir. Buna ek olarak, küçük çaptaki Rus tüccarlar bu yolla yapılan satışlar için çekimser davranabilmektedir. Öte yandan, Rusya’da bulunan 500’ün üzerindeki Türk sermayeli firmanın yaklaşık 150 tanesi inşaat alanında faaliyet göstermektedir. Hem inşaat alanında hem de diğer alanlarda kurulacak fabrikaların inşasında Türk firmalar ile işbirliği fırsatları bulunmaktadır.

E-ticaret: 2019’un ilk yarısında %26’lık kayda değer büyüme gösteren Rusya e-ticareti dünyada 16. büyük pazar konumundadır. Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ürünlerin Rusya’ya ulaşımı açısından daha ulaşılabilir bir kanaldır.

İş Kültürü

Rusya, 11 zaman dilimi kullanan bir ülke olduğundan, iş görüşmelerinde saat belirlerken bölgeler arası saat farklılıklarına dikkat edilmesi önemlidir. Rusya ile kurulacak ticari bağlantıların yapılmasında kişisel görüş, intibalar önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, alanında tecrübeli çalışanların görüşmeler için seçilmesi faydalı olacaktır. Rusya Federasyonu’nda ticari faaliyette bulunmak için Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt mecburiyeti olmadığından firma güvenilirliği konusunda da büyük firmalar hariç kişisel görüşler önemlidir.

Rusya’da ticari ve mali mevzuatın karmaşık olması nedeniyle problemlerle karşılaşılacağı dikkate alınarak, gerekli konularda danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Ayrıca, ülke koşullarına hakim, Rusça-Türkçe çeviri yapan tercüman veya yerel personel kullanılması ticaret ilişkileri geliştirirken faydalı olacaktır.

 

Ödeme Koşulları

Ticari kontratlarda anlaşmazlıkların çözüm yolu belirtilmelidir. Ancak, ticari ilişkilerin anlaşmazlıkla sonuçlanması ve yabancı firmanın mahkeme kararı ile haklı bulunması durumunda bile uygulamada takip hukukunun etkin olmaması nedeniyle alacakların tahsili mümkün olamayabilmektedir. Bu nedenle, mal bedelini garanti altına alacak ödeme sistemlerine Rusya ile yapılacak dış ticarette ağırlık verilmelidir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Suni grafit

         Ürün Gtip Kodu: 380110

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Mangan dioksit

          Ürün Gtip Kodu: 282010

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Keton-alkoller ve keten aldehitler

          Ürün Gtip Kodu: 291440

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Dimetil fosfit

          Ürün Gtip Kodu: 292021

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 271019

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri

         Ürün Gtip Kodu: 847720

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Zımbalı kesme, taslak çıkarma makineleri-sayısal kontrollü

          Ürün Gtip Kodu: 846241

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar

          Ürün Gtip Kodu: 840790

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 843050

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Fleksografik baskı yapan makinalar

          Ürün Gtip Kodu: 844316

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Mandarinler (Tanjerin ve Satsumalar dahil); taze veya kurutulmuş

         Ürün Gtip Kodu: 080521

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000/ 1000

 • Ürün Adı: Üzüm (taze)

          Ürün Gtip Kodu: 080610

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Limon ve tatlı limon (taze/kurutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 080550

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Şeftali (nektarın dahil) (taze)

          Ürün Gtip Kodu: 080930

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Domates (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 070200

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Siliko manganez çeliğinden (teller)

         Ürün Gtip Kodu: 722920

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Metallerin çekilmesi, ekstrüzyonu için hadde ağzı-elmastan

          Ürün Gtip Kodu: 820720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

          Ürün Gtip Kodu: 731512

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten metal depluvayye

          Ürün Gtip Kodu: 731450

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, diğer yöntemlerle kaplanmış)

          Ürün Gtip Kodu: 721090

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Sent.devamsız lif ipl; diğer, pamuk karışık (toptan)

         Ürün Gtip Kodu: 550992

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Ağır keçe, mensucat-makine parçası;m2=>650gr

          Ürün Gtip Kodu: 591132

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften)

          Ürün Gtip Kodu: 600541

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl-diğer, toptan

          Ürün Gtip Kodu: 550969

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk714.29; toptan)

          Ürün Gtip Kodu: 520621

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Kondansatörlerin aksam, parçaları

         Ürün Gtip Kodu: 853290

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer tertibat, cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 851180

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989/ 1000

 • Ürün Adı: Motorlu araçların işaret cihazlarının aksam, parça

          Ürün Gtip Kodu: 851290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988/ 1000

 • Ürün Adı: Çalar saatler; elektrikle çalışan

          Ürün Gtip Kodu: 910511

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987/ 1000

 • Ürün Adı: Resim, çizim, hesap yapmaya mahsus aletler

          Ürün Gtip Kodu: 901720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); sentetik liflerden (örme veya kroşe)

         Ürün Gtip Kodu: 611693

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610722

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980/ 1000

 • Ürün Adı: Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); yün/ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611691

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; pamuktan

          Ürün Gtip Kodu: 620292

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975 / 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

          Ürün Gtip Kodu: 620211

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 956/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer plastiklerden döküntü kalıntı ve hurdalar

         Ürün Gtip Kodu: 391590

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Makinelerin, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar

          Ürün Gtip Kodu: 960350

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390461

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde

          Ürün Gtip Kodu: 390799

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer şekillerde tabii kauçuk

          Ürün Gtip Kodu: 400129

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm); rulo halinde olanlar

         Ürün Gtip Kodu: 481320

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

          Ürün Gtip Kodu: 961900

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; kendinden yapışkan olanlar

          Ürün Gtip Kodu: 481141

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975 / 1000

 • Ürün Adı: Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440831

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 955 / 1000

 • Ürün Adı: Aglomere mantardan küp, blok, levha, yaprak vs.

          Ürün Gtip Kodu: 450410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 945/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Nişastacılık artıkları vb. artıklar

         Ürün Gtip Kodu: 230310

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz yağı (Eritilmiş domuz yağı (lard) hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 150120

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Yılan balıkları; bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş

          Ürün Gtip Kodu: 160417

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 979 / 1000

 • Ürün Adı: İçilen sigara, pipo ve diğer tütünler (Nargile tütünleri hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 240319

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 965 / 1000

 • Ürün Adı: Tütün döküntüleri

          Ürün Gtip Kodu: 240130

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 964/ 1000

Rusya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Rusya’ya ihracat yapılırken istenen belgeler genelde aşağıdaki gibidir.

 • Gümrük Beyannamesi
 • Fatura (invoice)
 • Menşe Şehadetnamesi
 • A.TR Dolaşım Belgesi
 • EUR 1 Dolaşım Sertifikası
 • ATA Karnesi
 • Sigorta Belgeleri
 • Konşimento
 • Çeki Listesi
 • Form A

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Almanya’ya Otomobil İhracatı

22 Haziran 2020 15:47, Pazartesi

Otomotiv Endüstrisi Dünyanın en büyük otomotiv sanayilerinden birisine sahip olan Almanya; Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisidir. 1999 yılından bu yana kişi başına düşen araç sayısı her geçen yıl artış kaydeden Almanya, OICA verilerine göre 2015 yılı itibariyle 48,5 milyon adetlik araç parkına ulaşmıştır. Almanya’da her bin kişiye düşen motorlu […]

Irak
22 Haziran 2020 14:59, Pazartesi

Irak ve Irak’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. Türkiye ile 352 km, İran ile 1458 km, Ürdün ile 181 km, Kuveyt ile 240 km, Suudi Arabistan […]

Almanya
17 Haziran 2020 13:06, Çarşamba

Almanya ve Almanya’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Almanya Hakkında Bilgi Asıl adı Almanya Federal Cumhuriyeti olan Almanya, ABD’den sonra dünyanın en çok tercih edilen ikinci göç destinasyonudur. Uzun ve köklü tarihiyle farklı krallıklar olarak Batı Avrupa’da varlığını sürdüren Almanya 1871 yılında ulusal birliğini sağlamıştır. Özellikle müzik ve felsefe alanında Avrupa kültürüne […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum