Tayland Pazar Bilgileri

Giriş
Güncellenme
Tayland Pazar Bilgileri
Digi-Mas

TAYLAND PAZAR BİLGİLERİ 

 

1.Dış Ticaret Politikaları ve Uygulamaları 

Dış Ticaret Mevzuatı 

 

Tayland’a ithal edilmesi veya Tayland’dan ihraç edilmesi yasak olan ürünler aşağıda sıralanmıştır:  Narkotik ürünler  Taklit ticari marka ürünler ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler  Sahte banknotlar veya madeni paralar  Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listesindeki yaban hayatı

İthalatı ve ihracatı kanunla sınırlandırılan ve bu nedenle ilgili devlet kurumlarından izin alınması gereken bazı mallar da bulunmaktadır. Gümrük işlemleri sırasında izin belgesi sunulmalıdır. 

 

Tayland’ın ortalama uygulanan En Çok Tercih Edilen Ülke (MFN) tarife oranı 2019 yılı için %10,2’dir. Tayland DTÖ üyeliği çerçevesinde neredeyse tüm tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranlarını MFN kuralları çerçevesinde bağlamıştır ve bunları değiştirememektedir. Geriye kalan sanayi ürünleri grubunda Tayland gümrük vergisi oranlarını istediği kadar arttırabilmektedir. 

 

Tayland, tarım ürünlerine ortalama %27,8, tarım dışı ürünlerde ise ortalama %6,4 MFN uygulamaktadır. Tarım ürünlerinin %12,3’ü vergisiz olarak ithal edilirken bu oran tarım dışı ürünlerde %40,2’ye çıkmaktadır. Tarım ürünlerinde ortalama olarak en yüksek vergiler, tütün ve alkollü içecekler (%46,2), çay ve kahve (%43,9) ile şeker (%41,1) ürünlerinden alınmaktadır. Diğer taraftan, tüm pamuk ürünlerinde MFN sıfırdır. Tarım dışı sektörlerde ortalama olarak en yüksek vergiler, giyim (%29,6) ve otomotiv ürünlerinden (%22,8) alınmaktadır. Diğer taraftan, kimyasallarda MFN ortalama olarak sadece %2,6’dır. 

 

Gümrük Vergileri 

 

Tüm vergiler Tayland Gümrük İdareleri tarafından Gümrük Tarife yasasına göre belirlenmiş miktar/oran üzerinden ödenmektedir. Tayland, gümrük vergilerini CIF yöntemini kullanarak hesaplamakta ve ithal edilen malların değerine ve nakliye maliyetlerine göre vergilendirmektedir. 

 

Vergilerin uzman resmi görevli gözetiminde malın ülkeye girişi esnasında ödenmesi gerekmektedir. Vergiler nakit veya çek ile ödenebilmektedir. Çeklerin Bank of Thailand veya yetkili diğer ticari bankalar tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Gümrük vergileri veya geçerli teminatların ürünlerin ülkeye girişinde test edilmesinden önce Gümrük idaresine ödenmiş olması gerekmektedir. Üzerinde anlaşmazlık çıkan ve incelenmesi talep edilen ürünlerin gümrük geçişinde iki yol izlenmektedir. Birincisinde gümrük oranı en üst değerden ödenip farkın anlaşmazlığın giderildiğinde geri alma hakkı saklı kalmasıyla geçiş yapılabilmektedir. İkincisinde beyan edilen gümrük vergisini ve teminat olarak da en üst oranda gümrük vergisinin farkını birlikte ödeyip geçiş yapılabilmektedir.

 

İç Vergiler ve Oranları

 

Tayland’da başlıca vergiler; doğrudan vergi (kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve petrol gelir vergisi) ile dolaylı vergiler (KDV, özel işletme vergisi, gümrük vergisi, ek vergi, pul vergisi ve mülk vergisi) şeklindedir. Vergiler, Maliye Bakanlığı’na bağlı üç birim tarafından toplanmaktadır. Bunlar ithalat ve ihracat vergilerinden sorumlu Gümrük Bölümü, gelir vergisi, KDV, özel işletme vergisi ve pul vergisinden sorumlu Gelirler Bölümü ve özel ürünlerin ek vergilerinden sorumlu Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Yerel vergi toplama birimleri ise mülk ve belediye hizmetleri ile ilgili vergilerin toplanmasından sorumludur.

 

Tayland’da faaliyet gösteren bir firmanın kurumlar vergisi, tahakkuk esasına göre firmanın net karı üzerinden hesaplanmaktadır. Tayland’da 2015 yılında kurumlar vergisi oranı genel olarak %20’ye indirilmiştir. Öte yandan, ödenen vergi miktarı yüzdeleri, mükelleflerin çeşidine göre %0-%20 oranı aralığında değişmektedir. 

 

Katma Değer Vergisi (KDV) Tayland’da 1992 yılından itibaren İş Vergisi’nin (Business Tax) yerine uygulanmaya başlanmıştır. Mevcut KDV oranı tüm ürünler için %7’dir.

 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

 

Zorunlu standartlara tabi olan ana ürün kategorileri şunlardır: Gıda, inşaat malzemeleri, tüketici ürünleri, elektrikelektronik mühendisliği, akışkan mühendisliği, ısı transferi mühendisliği, makine mühendisliği ve araçlar, tıbbi bilim, boyalar ve cilalar ile kimyasallar. Zorunlu standartlara tabi ürünlerde sertifika işaretleri yer almalıdır. Üreticiler ve ithalatçılar, üretim veya ithalattan önce Test ve belgelendirme işlemlerinde tek yetkili kuruluş olan Tayland Endüstriyel Standartlar Enstitüsü’nden (TISI) lisans/ruhsat almalıdır. 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle e-lisans sistemi yürürlüğe girmiştir. Başvurular, kalite kontrol değerlendirme raporu ve ürün test raporu dahil olmak üzere ilgili belgelerle birlikte elektronik ortamda sunulmaktadır. TISI, kalite kontrol sistemini ve ürün testlerinin sonucunu değerlendirdikten sonra 15 iş günü içerisinde e-lisans vermektedir.

 

1.542 adet TISI onaylı test laboratuvarı, 987 kalibrasyon laboratuvarı, 98 akredite muayene kuruluşu ve ISO 5001, ISO 9001 ve ISO 17065 gibi uluslararası ve ulusal standartlara uygun sertifika vermeye yetkili 135 akredite sertifika kuruluşu bulunmaktadır. ISO 9001 sertifikasına sahip 9, ISO 14001 sertifikasına sahip 7 şirket vardır.

 

Test Etme, Muayene ve Belgelendirme 

 

Tayland’a ihraç edilen gıda ürünleri, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Halk Sağlığı Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi (DLD), Tayland Özel Tüketim Dairesi, Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi Tayland devlet kurumları tarafından denetlenmektedir. Gıda ürünleri, katkı maddelerinden paketlemeye kadar birçok konuda denetlenmekte olup tek bir ürün için onay alınması en erken 2-3 ay sürmektedir. Paketli gıdalar için istenen belgeler arasında ürünün adı, ürünün resmi, ürünün 5 etiketi, GMP / HACCP / ISO, bileşenin analizi, üretim sürecine dair bilgi ve ürün örneği bulunmaktadır. Bu belgeleri Tayland’daki ithalatçı firma sunmakta olup süreç yine ithalatçı tarafından takip edilmektedir. Talep edilen GMP belgesi, DSÖ standartlarındadır.

 

Tayland’a cerrahi maske, N95, PPE, Cerrahi önlük, izolasyon elbisesi, medikal başlık, medikal gözlük, termometre, termo tarama, medikal eldivenler, güvenlik gözlükleri, yüz siperi, tıbbi başlık kaplama, bacak örtme, SWAB ihracatı için aranan belgeler imalat lisansı, pazarlama yetkisi (MAH), üretici ülkede satış kanıtı, ürün örneği, serbest satış belgesi ve steril ürünler için ISO 13485 belgesidir. Bu belgeleri Tayland’daki ithalatçı firma Tayland Gıda ve İlaç İdaresi’ne sunmakta olup süreç yine ithalatçı tarafından takip edilmektedir. 

 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Gıda ürünleri, ithalatçılar veya yerel acenteler tarafından Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmalı ve tescil edilmelidir. Ruhsat alınırken, her üründen iki numune, her bir bileşenin yüzdesine göre kesin bileşimin ayrıntıları ve altı etiket örneği sağlamalıdır. Sızdırmaz kaplardaki gıda maddeleri de özel düzenlemelere tabidir.

 

Ambalajlar güvenli olmalı ve aşırı sıcağa ve neme dayanabilmelidir. Malların açıkta depolanma olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerektiğinde su geçirmez ambalaj kullanılmalı, hasır ve saman kullanımından kaçınılmalıdır. 

 

Süt ürünleri, bebek mamaları, konserve yiyecekler, sirkeler, içecekler, yemeklik sıvı ve katı yağlar ve monosodyum glutamat (MSG) içeren gıda baharatlarının etiketlerinde karşılanması gereken katı kurallar vardır.

 

Tayland’a ithal edilen gıda ürünleri mutlaka Tay dilinde etiketlenmeli ve tüketiciler için aşağıdaki bilgileri göstermelidir: 

 

  • Ürünün adı ve markası (hem jenerik hem de ticari)  
  • Kayıt numarası  
  • Üreticinin adı ve adresi  
  • İthalatçının adı ve adresi  
  • Üretim ve son kullanma tarihi  
  • Net ağırlık ve hacim  
  • Kullanılan herhangi bir katkı  
  • Sağlık ve beslenme iddiaları (varsa).

 

Alkollü içeceklere ilişkin etiketler, alkol içeriği yüzdesini göstermelidir. Ayrıca, Tay dilinde basılmış, etiketin üzerinde veya bir çıkartmanın üzerinde, hükümetin onayladığı belirli ifadelerle sağlık uyarısı bulunmalıdır. 

 

Yönetmelikler ayrıca kozmetik ürünler üzerindeki etiketlemeleri de düzenlemektedir. 

 

Prosedürler zaman zaman değiştiğinden, ihracatçıların mevcut düzenlemeler için ithalatçıların yönlendirmelerine uymalıdır.

 

Teknik Engeller 

 

Tayland, DTÖ Devlet Alımları Anlaşması’na taraf değildir. Bu nedenle, belirli sektörlerdeki pazara erişim imkanı bulunmamaktadır. Lisans gereksinimleri ve yerelleştirme engelleri gibi tarife dışı engeller de mevcuttur.

 

Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) önlemleri ihracatçılarımız için önemli teknik engeller teşkil etmektedir. Belirli tarım ürünleri için SPS Standartları genellikle keyfi olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın uygulanır. Tayland’a yaş meyve sebze ihracatına başlamak için her bir ürün için tek tek ihracat izninin alınması gerekmektedir. Her bir izin süreci Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı, Tarım Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Süreç sonunda verilen izinler, firma özelinde olmayıp ihracatçı ülkelere verilmekte ve ihracatına izin verilecek firmalar ihracatçı ülke yetkili kuruluşları tarafından seçilmektedir.

 

Halihazırda yaş meyve sebze olarak ülkemizden Tayland’a ihracatına izin verilen tek ürün elmadır.

 

2.Pazarın Özellikleri 

 

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) bir üyesi olarak Tayland, genellikle Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ile belirlenen uluslararası fikri mülkiyet standartlarına uymaktadır. Tayland ayrıca Patent İşbirliği Anlaşması’na (PCT) ve Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşmasına (Madrid Sistemi olarak bilinir) taraftır. Patent ve ticari marka başvuru sahipleri, Tayland’da koruma talep etmek için uluslararası patent ve ticari marka başvuruları yapmak için bu uluslararası sistemleri kullanabilmektedir.

 

Telif hakları, herhangi bir kayıt gerekliliği olmaksızın Tayland’da korunmaktadır. Bununla birlikte, bir anlaşmazlık durumunda mülkiyetin kanıtı olarak faydalı olacağından, fikri mülkiyet hakkı (IPR) sahiplerinin ürünlerini veya hizmetlerini Tayland pazarına sunmadan önce Tayland’da fikri mülkiyet hakları koruması alması önerilmektedir. 

 

Tayland coğrafi işaretleri (GI) kendine özgü bir yasa ile korunmaktadır. 

 

Tayland, Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye (UPOV) üye değildir. Ancak Tayland, Tarım Bakanlığı bünyesindeki Bitki Çeşitlerini Koruma Bürosu tarafından uygulanan Bitki Çeşitlerini Koruma Yasasına sahiptir. Yasa, bitki yetiştiricisinin hakları için bir miktar koruma sağlamaktadır, ancak UPOV standartlarıyla uyumlu değildir. 

 

İşyerinde kullanılan veriler, formüller veya diğer gizli bilgiler gibi ticari sırlar, sahibinin gizliliği korumak için uygun önlemleri alması halinde Tayland’da korunabilmektedir.

 

Tayland Merkezi Fikri Mülkiyet ve Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CIPIT), Tayland’daki ihlal ve geçersizlik konuları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet anlaşmazlıklarına bakan uzman bir mahkemedir. CIPIT Mahkemesinin kararına itiraz, Yüksek Mahkemece temyiz edilebilecek olan Uzmanlaşmış Davalar Yargıtayı’na sunulabilmektedir.

Dağıtım Kanalları 

 

Perakende ve toptan satış sektörü, Tayland Yabancı İşletme Yasası’na göre sınırlı bir faaliyettir ve bu nedenle 100 milyon Baht’tan daha az yatırım yapmak isteyen Tayland vatandaşı olmayanların Yabancı Ticaret Komitesi’nden izin almaları gerekmektedir. Yatırımı bu sınırdan fazla olanların yalnızca yetkilileri bilgilendirmesi gerekir ve kendilerine otomatik olarak Tayland’da perakende ve toptan ticaret yapma yetkisi verilir. 

 

Halihazırda, Tayland’daki büyük ölçekli modern marketler tamamen Taylandlı operatörlere aittir. Kapsamlı bir şube ağına sahip daha iyi ölçek ekonomileri, finansal güçleri ve çeşitli tüketici segmentlerine yanıt vermek için geliştirdikleri çeşitl i iş formatları nedeniyle güçlü gelirler kaydetmektedirler. İşletmeler tipik olarak büyük ölçeklidir ve geniş şube ağlarına sahiptirler. Ek olarak, stok ve dağıtım yönetim sistemleri, dağıtım merkezleri ve pazarlama avantajı sağlayan çeşitli teknolojik yeniliklerin yaygın kullanımı, modern ticaret mağazalarına birçok avantaj sağlamaktadır. 

 

Pazarda her biri farklı özelliklere sahip beş kategori bulunmaktadır: 

 

1) Büyük Mağazalar (Department stores), taban alanı 1.000 m2’nin üzerinde olan ve genellikle orta ve yüksek gelirli tüketicileri hedefleyen büyük ölçekli perakende işletmeleridir. Normalde ortalama piyasa fiyatlarında veya daha yüksek fiyatlarla geniş bir yelpazede modern ve yüksek kaliteli yerli ve ithal ürünler satarlar. Tayland’da Central, Robinson ve The Mall bu kategorinin başlıca oyuncularıdır. 

 

2) İndirim mağazaları/Hipermarketler/Süper Merkezlerin de taban alanları 1.000 m2’den büyük perakende mağazalardır fakat öncelikle düşük ve orta gelirli tüketicilere odaklanırlar. Bu tür mağazalarda ağırlıklı olarak günlük tüketim ürünleri satılmaktadır. Ana stratejileri düşük fiyatları vurgulamaktır. Bu grupta Big C ve Tesco Lotus ana oyunculardır. 

 

3) Süpermarketler 400 m2’den fazla alana sahip perakende satış alanları olup orta ve yüksek gelirli tüketicilere yöneliktir. Ev tüketim malları, çok çeşitli taze yiyecekler ve ithal ürünler satılmaktadır. Başlıca işletmeler arasında Tops Supermarket, Gourmet Market ve Foodland bulunmaktadır. 

 

4) Bakkallar/Ekspres/Mini martlar, 40 metrekareden fazla alana sahip küçük perakende birimleridir. Piyasa fiyatından bir 7 dizi günlük ürün satılmaktadır. Normalde yaşam bölgelerinin içinde veya yakınında bulunurlar. 7-Eleven ve FamilyMart bu segmentte dikkate değer örneklerdir.

 

5) Özel mağazalar (Specialty stores), yüksek kaliteli belirli ürün kategorilerini sunarlar. Boots, Watsons ve Supersports buradaki örneklerdir.

 

Tüketici Tercihleri 

 

Genelde Tayland’da tüketiciler bir ürünün fiyat ve kalitesine bakmaktadırlar. Bir ürünün Tayland’da üretilmiş olması, Taylandlı bir tüketici için o malın tüketilmesini etkileyen faktörler arasında fiyat ve kaliteden sonra gelmektedir. Avrupa, ABD ve Japon ürünlerinin kaliteli, Çin ürünlerinin ise fiyat olarak uygun olduklarına yönelik bir algı vardır. Ülkemiz ürünlerini tanıyan Taylandlılar genel olarak, Türkiye’yi, Avrupa ve ABD ile aynı kalite ama daha ucuz üreten bir ülke olarak konumlandırmıştır. Bu konumlandırma, ülkemiz ürünlerine yönelik Tayland’ın talebini güçlendirdiği değerlendirilmektedir.

 

Son yıllarda Tayland’da artan genel refah seviyesi, nüfusta iyimserlik yaratmakta ve çeşitli ürünlere yönelik tüketici talebini artırmaktadır. Gelirdeki artışla birlikte tüketiciler, özellikle daha zengin olanlar, dışarıda yemek ve seyahat etmek gibi deneyimlere daha fazla para harcamaktadır. Lüks pazar da ülkede büyümektedir. 

 

Tayland’da tüketimi belirleyen temel faktörler fiyat, kalite ve hizmetin kullanılabilirliğidir. Bununla birlikte, tüketiciler en sevdikleri markalar için daha fazla ödeme yapmaya isteklidir ve fiyatlar daha iyi olsa bile nadiren marka değiştirirler. Taylandlı tüketiciler, Güneydoğu Asya’daki en bilinçli ve markaya sadık tüketicilerdir. Ayrıca diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde görüldüğü gibi Taylandlı tüketiciler paralarını biriktirmek yerine kendilerini şımartmaya ve ani alımlar yapmaya meyillidir. Tayland’da, özellikle LINE gibi sosyal medya hesapları üzerinden satışlar başta olmak üzere, e-ticaret hızla büyümektedir. E-ticaret pazarındaki gelir 2020’de 7 milyar dolarına ulaşmıştır.

 

Lüks alımlar söz konusu olduğunda tüketiciler, ürünü bizzat görmeden herhangi bir satın alma kararı vermemekte ve çevrimiçi yerine şahsen satın almayı tercih etmektedir. Reklamcılık etkili olsa da ağızdan ağza öneriler bir markanın itibarı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu da satışları artırabilmektedir. Tüketiciler ayrıca, bir satın alma işlemi yapıp yapmamaya karar verirken yüksek kaliteli müşteri desteği ve satış sonrası hizmeti de dikkate almaktadır. 

 

Genç nesiller sağlıklı bir yaşam tarzına ilgi duyma eğilimindedir, bu nedenle daha sağlıklı yiyecek seçenekleri ve destekleyici ürünlere çok para harcamaktadır. Genç kesim sosyal medyadan etkilendiği için aynı zamanda görünüş bilinci yüksektir. Bu sebeple harcanabilir gelirler en son trendlere, spor salonlarına, kozmetik prosedürlere ve plastik cerrahiye harcanmaktadır.

 

Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler 

 

Gıda ürünlerinin satışı için, büyük alışveriş merkezlerinde ya da süper market zincirlerinde tadım sunumlarının yapılması, promosyonlar ve indirimli ürünlerin satışı başarılı stratejiler arasında sayılmaktadır. Ayrıca, Tayland’da gerçekleşen uluslararası fuarlar ile sadece Taylandlı tüketicilere yönelik yerel fuarlara katılımın sağlanması da önem arz etmektedir. 

 

Gıda dışı sektörlerde (özellikle ev-mutfak eşyası-mobilya- elektronik gibi) Tayland’daki online satış kanallarının kullanılması önemlidir. Ayrıca bu sektörlerde de Tayland’daki yerel ve uluslararası fuarlara katılımların sağlanması, buralarda çeşitli indirim ve promosyonların yapılması, Taylandlı tüketicilerin ilgilerinin artırılması için önem arz etmektedir. Gıda dışı sektörlerde, ürün tanınırlığının artırılması yönelik olarak reklam çalışmalarının yapılması da tavsiye edilmektedir. 

 

Özellikle ürün testi, fiyat karşılaştırmaları, rakipleri ölçme, tüketici tercihleri vb. gibi konularda pazar araştırması yapmak için Tayland’ı ziyaret etmek önemlidir. 

 

İhracatçılarımız, kendileri için en uygun dağıtım kanalını (Yerel ithalatçılar, distribütörler, süpermarketler, perakendeciler vb.) belirlemeli ve ürünlerin Tayland’a ihracatını kolaylaştırmada ve teşvik etmede yararlı oldukları için temsilcileriyle iyi bir ilişki kurmalıdır. İhracatçılarımız, hedef müşterilerle (perakendeciler, oteller, restoranlar ve gıda işleyicileri) güçlü yerel bağlantıları olan, Tayland gıda ve tarım yönetmeliklerini ve gıda ithalat prosedürlerini iyi anlayan, daha da önemlisi yerel dile hakim bir temsilci ile çalışmalıdır.

 

Tayland pazarında ürünlerin yerelleştirilmesi önemlidir. Ürünler yerel zevklere ve tüketici tercihlerine göre ayarlanmalı ve rekabetçi bir fiyat belirlenmelidir. 

 

Pazarda büyük bir paya sahip olmak için ürün mevcudiyeti ve kalite olarak tutarlı olunmalı, teknik destek ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlama konusunda hazırlıklı olunmalıdır. 

 

Kamu İhaleleri

 

Tayland’ın korumacı politikaları sebebiyle tüm resmi ihaleler kurumların resmi sitelerinde sadece Tay dilinde olarak ilan edilmekte olup tüm ihale süreci de Tay dilinde yürütülmektedir. Ayrıca kanunlar gereği tüm ihalelerde Tayland’da yerleşik firma olma şartı aranmaktadır. Bu sebeple, toplu konuttan savunma sanayi projelerine kadar her türlü ihaleye girmek isteyen firmalarımızın ya Tayland’da ofis açması ya da Tayland’da yerleşik firmalarla ortaklık kurarak başvurması gerekmektedir.

3.Önemli Sektörler

 

Tarım ve Hayvancılık

 

Tayland, 2020 yılında 69,8 milyonluk nüfusu içinde 39 milyonluk bir iş gücüne sahiptir. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Tarım, GSYİH’nın %8’ine katkıda bulunmaktadır ve 2020’de çalışan nüfusun %31,2’sini istihdam etmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda tarımın GSYİH’ye katkısı azalırken, mal ve hizmet ihracatı artmıştır. Ülke, dünyadaki en büyük doğal kauçuk üreticisi ve önde gelen pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biridir. Diğer önemli ürünleri arasında şeker, mısır, jüt, pamuk ve tütün bulunmaktadır. Tayland, çiftlik karideslerinin önemli bir ihracatçısı olduğu için balıkçılık önemli bir faaliyet oluşturmaktadır. 

 

Tayland’da en popüler balıklar somon, yayın balığı, morina ve bir tatlısu balığı olan pangasius dorydir. Donuk balık ithalatı çoğunlukla Vietnam, Tayvan, Japonya, Çin, Endonezya gibi bölge ülkelerden ve Pasifik Okyanusunda yer alan küçük ada ülkelerinden karşılanmaktadır. 

 

Tayland’da tavukçuluk sektörü CP, Betagro, Saha Farm, GFPT ve Cargill önderliğinde çok gelişmiş olup tüm veya parçalanmış tavuk ithalatı bulunmamaktadır. Yumurta ithalatı da yok denecek kadar azdır. Fakat, tavuk ayağı gibi ürünlerde ithalat yapılmaktadır. 

 

Öte yandan, ülkemizin Tayland’a hayvansal ürün ihraç etme izni bulunmamaktadır. İlgili Bakanlığımıza yazılı talepte bulunulması halinde Tayland resmi makamları nezdinde ürün bazında girişimde bulunulabilecek olup sürecin en az birkaç yıl sürmesi beklenmektedir.

 

Sanayi

İmalat sektörü, GSYİH’nin %33,4’ünü oluşturmaktadır ve çeşitlendirilme konusunda başarılıdır. 2020’de aktif nüfusun %22,5’ini imalatta istihdam edilmiştir. Tayland’ın en büyük imalat sektörleri elektronik, çelik ve otomotivdir. Tayland, uluslararası otomobil markaları için bir montaj merkezidir. Elektrikli parçalar ve cihazlar, bilgisayarlar, çimento üretimi, mobilya ve plastik ürünler de önemli sektörlerdir. Tekstil sektörü, aktif nüfusun dörtte birinden daha azını istihdam etmekte ve artık ana döviz kaynağı haline gelen turizm kadar dinamik değildir.

 

Otomotiv Sanayi: Tayland otomotiv endüstrisi ülkedeki siyasal karışıklıklara rağmen güçlü bir büyüme göstermiştir ve “Asya’nın Detroit’i” olan pozisyonunu sürdürme başarısını göstermiştir. Tüm sınıf araçlarda Tayland’ın yıllık üretim kapasitesi 4,1 milyon ünitedir. 2019 yılında 2,01 milyon araç üretimi yapılmıştır, bunların %46’sı hususi araçlar (%32 1500 cc altı, %14 1500 cc üstü) ve %54’ü ticari araçlardır (%49 1 tonluk pick uplar , %5 diğer). Yıllık üretim olarak Tayland ASEAN’da 1., Asya’da 5., dünyada 11. Ülkedir. Japon yatırımcıların üretimdeki payı %80’dir. Asya’nın otomotiv merkezi olarak, Tayland, üretimini, daha çok katma değerli olan yeni nesil otomotiv üretimine kaydırmaya yönelik planlamalar yapmaktadır. 

 

Hemen hemen bütün Japon araba üreticilerinin ve ABD, Avrupa ve Çinli başlıca otomotiv şirketlerinin (toplam 25 adet) Tayland’da üretim tesisi vardır. Bu şirketler, 720’den fazla oto parça üreticisine ve 1100’den fazla Tier 2 ve 3 şirkete iş alanı açmaktadır. Bahsi geçen oto parça tedarikçileri, endüstrinin yapısının şekillendirilmesinde ve tedarik zincirinin oluşmasında en öneli parçalardır. Özellikle bu konuda faaliyet gösteren firmalarımız, burada üretilemeyen markaların yedek parçalarının temini konusunda bir potansiyel olabilir. 

 

Otomasyon ve Robotik: Tayland’da otomasyon konusunda büyük bir boşluk olduğu düşünülmektedir. Tay şirketler, otomotiv, elektronik parça üretimi ve gıda-içecek gibi emek yoğun sektörlerde 2 milyon kişiyi istihdam etmektedir. Söz konusu husus, Tayland’da robotik ve otomasyon alanında faaliyet gösteren firmalar için oldukça büyük bir potansiyel arz etmektedir. Tayland’da sanayi alanında firmaların sadece %36’sının yakın-orta vadede otomasyona geçme planı bulunmaktadır.

 

Tekstil ve Hazır Giyim sektörü: Tayland, tekstil sektöründe tüm değer zincirini barındıran birkaç ülkeden biridir. 4700’den fazla yerel üreticisiyle, Tayland sentetik elyaf üretiminde oldukça ileri bir durumdadır. Dünyanın 9. en büyük polyester üreticisi ve 5. en büyük akrilik üreticisidir. Öte yandan, hazır giyim üretiminde 2100 üreticiye sahip Tayland, Nike, Adidas ve GAP gibi markaların da fason üretimini yapmaktadır. Kadın ve erkek giyim konusunda pazarın 2021 yılında toplamda 6,1 milyar dolar olması beklenmektedir. Tayland’da Uniqlo, H&M, Zara veG2000 gibi markalarfaaliyet göstermektedir. Bu ürünler genel olarak ithal edilmektedir. 2021 yılında pantolon sektörünün ise 430 milyon dolara 10 ulaşması beklenmektedir. Söz konusu sektörde de genel olarak ithalat yapılmaktadır. Ayrıca, Spor giyim pazarının 1,3 milyar dolar olduğu hesap edilmektedir. 

 

Hizmetler

 

Mali hizmetler de dahil olmak üzere hizmet sektörlerinin payı artmakta olup GSYİH’nın %58,6’sına denk gelmektedir. 2020’de aktif nüfusun %46,3’ünü hizmet sektörlerinde istihdam edilmiştir. Tayland’ın önemli bir turizm destinasyonu olması nedeniyle turizm önemli bir hizmet sektörü olarak ortaya çıkmaktadır. 2019 yılında Tayland’ıziyaret eden turist sayısı 39,8 milyon olmuştur. Tayland’ı ziyaret eden turistler en çok, Çin, Malezya, Endonezya, Hindistan, G. Kore, Japonya ve Rusya gibi ülkelerden gelmektedir. Toplam turist sayısının nedeyse içte biri (%28,8’i) Çin’dendir.

 

Öte yandan, Tayland’ın bir diğer önemli sektörü, sağlık turizmdir. 2019 yılında 4 milyon yabancı Tayland hastanelerinde tedavi görmüştür. Tayland’da sunulan tedaviler genel olarak, kanser tedavisi, kalça protezi, organ nakli, kardiyoloji testleri, kozmetik ameliyatları, kalp ameliyatları, lazerle göz ameliyatları,sezaryen doğumları ve balon dilatasyonudur. Tayland’da birçok JCI tarafından akredite edilmiş hastane bulunmaktadır. Tayland’ın en çok en çok ithal ettiği tıbbi ürünler, elektro mekanik tıbbi gereçler, IVD gereçleri, tek kullanımlık gereçler, optik gereçler ve hastane araç ve gereçleridir. İlaç sektöründe en çok ithal edilen ürünler, tedbir amaçlı hastalık önleyici ilaçlar, antibiyotik içeren ilaçlar, streoid hormonu içeren ilaçlar, penisilin içeren ilaçlar ve vitamin ve pro-vitamin içeren ilaçlardır. 

 

Madencilik

 

Tayland eskiden büyük bir kalay üreticisiydi, ancak şimdi ağırlıklı olarak altın, gümüş, demir, çinko, kireçtaşı, alçıtaşı ve bazalt üretmektedir. Orta ve kuzey bölgelerde altın, orta, batı, güney ve kuzey bölgelerde kalker, batı bölgelerde ise çinko üretimi yapılmaktadır. Tayland, (Kanada’dan sonra) dünyanın ikinci en büyük alçı ihracatçısıdır, ancak hükümet politikası fiyatları desteklemek için alçı ihracatını sınırlamaktadır. 

 

Madencilik sektörü, Sanayi Bakanlığı (MOI), Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı (MNRE) ve DPIM tarafından ve il düzeyinde yerel maden endüstrisi yetkilileri (LMIO) tarafından düzenlenmektedir. Bununla birlikte, madencilik projelerinin çeşitli unsurları üzerinde düzenleyici yetkilere sahip diğer devlet kurumları da bulunmaktadır. 

 

Eylül 2003’te madencilik sektöründe yabancı yatırımı teşvik etmek amacıyla, hükümet yabancı şirketler tarafından yürütülen madencilik faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmış ve devlete ödenecek maden teliflerini azaltmıştır. Ham maddelerin ithalat gümrük vergisinden muaf tutulması ve altın için uygulanan KDV oranlarında yapılan düzenlemeler ile Tayland’ın rekabet gücü yükselmiştir. Değerli taş ve mücevher İhracatını yapıldığı başlıca ülkeler İsviçre, Hong Kong (Çin), ABD, Avustralya ve Almanya’dır. Tayland’da kullanılan başlıca değerli taşlar safir, yakut, lal taşı, beril ve kuvartz şeklindedir.

 

Enerji

 

Tayland, ortalamaya göre daha fazla enerjiye dayalı bir ekonomiye sahiptir. Tayland, ham petrol, doğal gaz, kömür ve hidroelektrik dahil olmak üzere bir dizi enerji ürünü üreticisidir; üretim ve tüketim arasındaki fark ise ithalatla doldurulmaktadır. Tayland bir net enerji ürünleri ithalatçısıdır: 2019 yılında enerji ithalatı 34,5 milyar Baht ile enerji ihracatının dört katı (8,5 milyar Baht) olmuştur. 

 

Enerji Bakanlığı, hidrokarbon arama ve çıkarma ile elektrik üretimi, iletimi ve satışı için hükümet politikasını belirlemekten sorumludur. Enerji Bakanlığı bünyesindeki Enerji Politikası ve Planlama Ofisi (EPPO), enerji politikaları ve planları geliştirerek ulusal enerji güvenliğini sağlamak; enerji kıtlığını hafifletmek ve önlemek için tedbirler belirlemek; önlemlerin enerji politikalarına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi ve enerji verilerinin ve fonların yönetilmesinden sorumludur. 

 

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı planlayan EPPO, Enerji Geliştirme Planı (PDP) 2018-37’yi revize ederek, Alternatif Enerji ve Geliştirme Planı çerçevesinde alternatif enerji kaynaklarını artırmayı hedeflemektedir. Başlıca enerji kaynakları, güneş enerjisi ve bio- enerji olarak belirlenmiştir. Tayland’ın tropikal bir coğrafyada bulunması, güneş enerji kaynaklarının kullanılmasında ülkeyi öne çıkarmaktadır. Buna ilave olarak, Tayland ekonomisinin önemli bir kısmının 11 tarıma dayanması ve tarımsal üretimin atıklarının da enerjiye dönüştürülebilmesi, yine bio-enerji üretiminde Tayland’ı öne çıkarmaktadır. Ülkede bu kapsamda çalışmalar yapılmakta olduğu için, bio-enerji ve güneş enerjisi üretiminde faaliyet gösteren firmalarımız için Tayland’da önümüzdeki dönemde bir potansiyel olabileceği değerlendirilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Kanada Pazar Bilgileri

15 Eylül 2021 14:02, Çarşamba

Kanada Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP.    NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması […]

Bosna Hersek Pazar Bilgileri
13 Eylül 2021 12:08, Pazartesi

Bosna Hersek Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır.    Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve […]

Ürdün Pazar Bilgileri
08 Eylül 2021 16:12, Çarşamba

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir.    Hükümetin dış […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum