Ukrayna Pazar Bilgileri Raporu

Giriş
Güncellenme
Ukrayna Pazar Bilgileri Raporu
Digi-Mas

UKRAYNA PAZAR BİLGİLERİ RAPORU

 

DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 

İhracat Rejimi

 

Ukrayna’nın İhracat Prosedürleri 13.02.2020 tarihli 4495-VI sayılı Gümrük Kanunu’nun 15. Bölümü 82-84. maddeleri ile düzenlenmektedir. 

 

Bahsekonu Kanun gereğince ihracatın başlıca şartları özetlenmektedir. 

 

 • İlgili gümrük idaresine ihraç edilen ürünlere ilişkin gerekli belgelerin sunulması, 
 • İhraç edilen ürünlerin tüm öngörülen gümrük vergilerinin ödenmiş olması, 
 • Mevzuat ile öngörülen dış ekonomik faaliyetlerin tarife dışı dış ticaret politikası önlemlerinin ( antidamping tedbirleri, miktar sınırlamaları, teknik standartlar, fiyat kontrol denetimi, mali kontroller, paketleme, etiketleme standartları vs.) uygulanmasına ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi;
 • Mevzuat ile öngörülen durumlarda ürünlerin üçüncü ülkelere ihraç edilmesine yönelik ilgili izinlerin sunulmasıdır. 

 

Ukrayna Gümrük Makamı, ihraç edilen ürünlerin ihracat yapılan noktaya iletildiğine dair teyit istememektedir. Ukrayna gümrük bölgesi dışına ihraç edilen ürünler ihracat rejimine tabi olduğu andan itibaren “Ukrayna malları” statüsünü kaybetmektedir.

 

 1. b) İthalat Rejimi 

 

Ukrayna’nın ithalat rejimi Ukrayna Gümrük Kanunu 74. Bölümü 74-76. maddeleri ile düzenlenmektedir.

 

Ukrayna’ya ithalatın başlıca şartları şu şekilde sıralanmaktadır.

 • İlgili gümrük idaresine ithal edilen ürünlere ilişkin belgelerin sunulması,
 • İthal edilen ürünlerin gümrük vergilerini ödenmesi,
 • Mevzuat ile öngörülen dış ekonomik faaliyetlerin tarife dışı dış ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

İthalat gümrük rejimi; Ukrayna’nın gümrük bölgesine giren mallara, gümrük kontrolü altında depolanan, başka bir gümrük rejimi altında işlem gören mallara ve ayrıca gümrük bölgesindeki dahilde işleme rejimi altında işlem gören ürünün işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünlere yönelik olarak uygulanabilmektedir.

 

Ukrayna mevzuatına göre, hem gerçek hem de tüzel kişiler, Ukrayna’ya ithal edilen malların gümrük işlemleri ile ilgili olarak kayıtlı ithalatçı olarak hareket edebilecektir ancak ticari kişiliklerin yerel gümrük idaresi tarafından akredite edilmesi gerekmektedir. 

 

Prosedür ve gerekli belgelerin listesi, Mallarla İşlem Yapan Tüzel Kişilerin Kayıt Prosedüründe belirtilmiştir.

 

Genelde ithalat ile ilgili gümrük işlemleri Ukrayna’da kayıtlı bir iş ortağı veya son mal alıcısı ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Ukrayna tarafından yapılan bazı prosedürel iyileştirmelere rağmen, Ukrayna’ya mal ihraç eden şirketler, Ukrayna Devlet Gümrük İdaresinin işlemleri ile uğraşırken yavaş işleyen bürokrasi ve büyük miktarda evrak işi baş başa kalmaktadır. Bu nedenle, birçok firma, sık sık değişen ve bazen karışık olan gümrük işlemleri prosedürlerini gerçekleştirmek üzere lisanslı gümrük brokerlerinin hizmetlerini kullanmayı tercih etmektedir.

 

 

Ukrayna Gümrük Kanunu’nun 335. Maddesi uyarınca, gümrük işlemleri için aşağıdaki belgeler gereklidir: 

 

Karayolu ile taşınan mallar için: 

 

Devlet tescili (uyruğu) hakkında bilgileri içerenler araca ilişkin belgeler; 

-Seyahat (ulaşım) belgeleri (uluslararası konsinye notu- CMR) 

-Uluslararası postalara eşlik etmek üzere Dünya Posta Birliği tarafından tespit edilen belgeler (herhangi bir posta varsa); 

-Taşıyıcının adı ve adresi, taşınan malların kalkış ve varış ülkesinin adı, gönderenin (veya satıcının) ve alıcının adı ve adresi ile ilgili bilgileri içeren taşınan mallar için ticari belgeler; -Ambalaj hacmi ve ambalaj türü hakkında bilgiler;

-Malların adı; 

-Hacimli yükler hariç, brüt mal ağırlığı (kilogram cinsinden) veya mal hacmi (metreküp olarak).

 

Deniz/nehir yolu ile taşınan mallar için: 

 

-Genel beyanname; Sayfa 6 / 48 -Malların beyannamesi; 

-Tedarikçi beyanı (ship’s stores); 

-Mürettebatın kişisel eşyalarının beyanı; 

-Mürettebat hakkında isimler, vatandaşlık vb. bilgiler; 

-Yolcu listesi; 

-Uluslararası postalara eşlik etmek üzere Dünya Posta Birliği tarafından tespit edilen belgeler (herhangi bir posta varsa); 

-Özellikle toplam mal sayısı, paket sayısı, mal tanımı, ambalaj türü hakkında bilgiler içeren mallar için nakliye belgeleri; 

-Ürünlere ilişkin ticari belgeler (varsa) ve gemideki ürün yerleşimi hakkında bilgiler; -Mürettebatın kullanıldığı para değerleri, uyuşturucu, güçlü, psikotrop ve zehirli maddeler içeren ilaçlar dahil olmak üzere Ukrayna’ya ithalatı yasaklanmış veya kısıtlanmış malların gemide bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler; 

-Gemide tehlikeli maddeler, silahlar ve mühimmatın varlığı (yokluğu) hakkında bilgi. 

 

Hava yoluyla taşınan mallar için: 

-Sivil havacılık alanındaki mevcut uluslararası anlaşmalarla öngörülen standart taşıyıcı belge (genel beyanname); 

-Gemide taşınan mallar hakkında bilgi içeren belgeler (kargo bilgileri, hava yolu faturası); -Gemiye yüklenen ve gemiden boşaltılan depolar (on-board supplies) ve depo sayısı (board supplies) hakkında bilgi içeren bir belge; 

-Taşıma (nakliye) belgeleri; 

-Taşınan mallar için ticari belgeler (taşıyıcıya sağlanırsa);

-Uluslararası postalara eşlik etmek üzere Dünya Posta Birliği tarafından tespit edilen belgeler (herhangi bir posta varsa); -Geminin uyruğu ve tescil işaretleri, uçuş numarası, uçuş rotası, kalkış noktası ve geminin varış noktası ile ilgili bilgiler; 

-Gemiyi işleten şirketin (organizasyon, kurum) adı ve mürettebat sayısı hakkında bilgiler; -Sayısı, isimleri, iniş noktaları ve teslimat noktası (drop-off points) ile ilgili bilgiler dahil yolcuların listesi; yolcuların bagajlarına ilişkin bilgiler (yolcu listesi); 

-Malların adı, hava yolu faturası, her sevkiyat için koltuk sayısı, mal yükleme ve boşaltma noktaları; 

-Ukrayna’ya ithalatı yasak veya kısıtlı olan malların gemide bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler; 

-Gemide tehlikeli maddeler, silahlar ve mühimmatın varlığı (yokluğu) hakkında bilgi

 

Demiryolu ile taşınan mallar için: 

-Taşıma (nakliye) belgeleri; 

-Demiryolu vagonlarında transfer rulosu; 

-Tedariklerinin mevcudiyetini onaylayan belge (varsa); 

-Uluslararası postalara eşlik etmek üzere Dünya Posta Birliği tarafından tespit edilen belgeler (herhangi bir posta varsa); 

-Taşınan mallar için ticari belgeler (varsa). Taşıma türüne bakılmaksızın, malların gümrük sınırından geçişine ilişkin Ukrayna hukuku kapsamındaki yasak ve / veya kısıtlamalara uyulduğunu teyit eden belgelerin, malların kontrol noktalarına varışları sırasında kağıt ve elektronik ortamda sağlanması gerekmektedir. Eşyanın kıymetini belirten bir fatura veya başka bir belge gümrük beyannamesi ile birlikte sunulmalıdır. Gümrük Kanununa göre, beyan sahibi veya yetkili temsilcisi, gümrük beyannamesinde aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır. 

-Gümrük beyannamesini ibraz eden kişinin yetkisini tasdik eden belgeler; 

-Dış ticaret sözleşmesi (sözleşme) veya malların mülkiyeti, kullanılması ve / veya elden çıkarılması hakkını teyit eden diğer belgeler; -Taşıma belgeleri; -Beyanı sunan kişinin sahip olduğu ticari belgeler; 

-Gerekirse, dış ekonomik faaliyetin tarife dışı düzenlemesine uygunluğu onaylayan belgeler; -Koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin kullanımından kaynaklanan kısıtlamalara uyulduğunu doğrulayan belgeler (bu tür kısıtlamalar varsa); 

-Bazı durumlarda menşe ülkeyi teyit eden belgeler; 

-Gerekirse, gümrük vergilerinin ödendiğini ve / veya teminatlı olarak ödendiğini teyit eden belgeler; 

-Varsa, seçilen gümrük rejimi kapsamında gümrük vergilerinin ödenmesi, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet için yararlanma hakkını teyit eden belgeler; ve -Gerekirse, gümrük vergileri ödeme şartlarının değiştirildiğini teyit eden belgeler; İthal edilen ürünler, çoğu durumda gümrükte gerçekleştirilen radyolojik kontrole tabidir. Tercihli gümrük vergisi oranları ve malların Ukrayna gümrük sınırından geçişine belirli niceliksel kısıtlamalar uygulandığında Ukrayna yasaları veya uluslararası anlaşmalarca öngörülüyorsa Menşe Şahadetnamesinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Ukrayna Gümrük Kanunu’nun 49. maddesine göre, eşyanın gümrük kıymeti, genellikle mal, sigorta, taşıma ücretleri içeren mallar için fiilen ödenen veya ödenecek bedele dayalı olarak, gümrükte kullanılan malların bedeli olarak belirlenmektedir. Belirli koşullar altındaki telif ücretleri, lisans ücretleri gibi diğer maliyetlerin, malların gümrük değerine dahil edilmesi gerekmektedir. Gümrük Kanunu ile, ithal edilen malların gümrük Sayfa 8 / 48 kıymetini tespit edilmesi için bir ana ve birkaç ikincil yöntem belirlenmektedir. Mevzuata göre Ukrayna’ya ithal edilen malların gümrük kıymetini belirlemenin temel yöntemi sözleşme fiyatıdır (ithal edilen malların işlem değeri). Gümrük Kanunu, malların özel değerini belirlemek için kapsamlı bir belge listesinin sunulmasını gerektirir.

Ukrayna’ya İthalatı Yasak Ürünler

Ukrayna hükümeti silahların, uyuşturucu, kimyasal ve tehlikeli maddelerin ve belirli farmasötik ve iletişim ürünlerinin geçişini, ithalatını ve ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ederek kısıtlamaktadır. 

 

Yasaklanmış ve kısıtlanmış ithalata izin verilmesi 549-IV sayılı “Askeri ve Çift Kullanımlık Malların Uluslararası Transferi için Devlet Denetimi” Ukrayna Kanunu ile düzenlenmektedir. Söz konusun Kanun ile lisanslama koşulları belirletilerek transitten sorumlu kontrol kurumları adlandırılıp; askeri veya çift kullanımlı malların transit, ithalatı ve ihracatı için kriterler belirlenmektedir. 

 

Askeri veya çift kullanımlı malların transit, ithalat veya ihracatının onaylanması, başvuru tarihinden ve gerekli belgelerin alınmasından itibaren 90 güne kadar sürebilmektedir. Söz konusu belgeler Ukrayna İhracat Kontrol Devlet Servisine sunulmalıdır. Yabancı şirketler veya bu malları ithal etmek isteyen ilgili Ukraynalı ticaret ortağı, yasaklanmış veya kısıtlanmış mallar Ukrayna’ya gönderilmeden önce Ukrayna Devlet İhracat Kontrol Servisi ile önceden iletişime geçmelidir. 

 

Elektronik Gümrük Beyannamesi

Gümrük işlemleri sırasında zamandan kazanmak üzere, dileyen ithalatçı elektronik ortamda gümrük beyannamesi verebilmektedir. Elektronik ortamda gümrük beyannamesi verilmesi uygulamasından faydalanabilmek için ithalatçı firmanın gümrük elektronik sistemine kayıt olmak üzere, önceden gümrük makamlarına müracaat etmesi gerekmektedir. Söz konusu sistem, sürekli olarak aynı tür malların Ukrayna’ya ithalatını gerçekleştiren firmalarımıza avantaj sağlayabilecektir.

 

Araçlara El Koyma Şartları 

Ukrayna gümrüklerinden karayolu araçları ile geçişler sırasında yapılan gümrük kontrollerinde; sadece Ukrayna’ya resmi giriş noktaları haricinde başka bir yoldan giriş yapılması, ithalatı yasak olan malların taşındığının tespit edilmesi ve taşıt aracında kaçak ve yasak nesnelerin saklandığı gizli yerin tespit edilmesi durumlarında taşıt araçlarına el konulabilecektir

 

Tek Gümrük Beyannamesi

Ukrayna’ya getirilen parti mal içerisinde 10’dan fazla farklı ürün bulunuyorsa, ithalatçı firma isterse, parti mal içinde bulunan bütün ürünlerden en yüksek ithalat vergisini tabi olan ürünün ithalat vergisi oranında olmak üzere, parti mal içerisinde bulunan tüm ürünler için tek gümrük beyanında bulunulmasına imkan tanınmaktadır. (Örnek, çeşitli otomobil yedek parçaları aynı GTİP kodu altında beyan edilebilecektir). 

 

Asgari İhraç Fiyatı ve Ön İzin Uygulaması

Ukrayna, bazı tarım ve hayvancılık ürünleri ile madenler ve kimyasal maddelerde asgari ihraç fiyatı ve ön izin uygulamaktadır. 2 Ekim 1999 tarihinde alınan karar gereğince ayçiçeği tohumu ihracında ihraç vergisi uygulanmaktadır. Söz konusu vergi Temmuz 2005 tarihinde % 16’ya düşürülmüş olup; halen ayçiçeği tohumu ihracatında % 10 oranında vergi uygulanmaktadır (G.T.İ.P. 1206).

 

Ayrıca Ukrayna, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren hurda metal ihracatında 30 Euro/ton ihraç vergisi uygulamaya başlamıştır. Buna gerekçe olarak da, Ukrayna’dan büyük miktarda hurda metal ihracatı olması, buna bağlı olarak yerli üreticilerin zaman zaman hammadde sıkıntısı yaşamaları ve üretimin durma noktasına gelmesi gösterilmektedir. Başta Türkiye ve AB olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen tepkilere rağmen hurda metalde ihraç vergisi uygulaması devam etmiştir. Ancak, 2008 yılında DTÖ üyeliğini takiben 5 yıllık sürede belli bir takvime bağlı olarak söz konusu verginin 10 €/ton seviyesine düşürülmesi taahhüt edilmiştir. Buna rağmen halen 58 €/ton oranında ihracat vergisi (yaklaşık 15%) uygulanmaktadır.

 

İthalat ve İhracat Lisanslarına Tabi Ürünler ve Kotalar 

Ukrayna hükümeti her yıl ithalat ve ihracat lisanslamasına tabi ürünlerin listesini oluşturur. 2021 yılında uygulanacak ithalat ve ihracat lisanslarının yanında kotalar listesi Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararı’nda bulunabilmektedir.

 

2021’de yukarıda bahsedilen liste’de yer alan bazı ürünler: altın, gümüş, değerli metallerin atıkları veya hurdaları, ilaçlar, boyalar ve cilalar, boyalar, hijyen ürünleri, kozmetik ürünler, pedikür ve manikür ürünleri, tıraş aerosolleri ve deodorantlar; yağlayıcılar, cilalar, ayakkabı cilaları, böcek öldürücüler, çözücüler, silikon, yangın söndürücüler ve söndürücüleri dolduran kimyasallar; buzdolapları ve dondurucular, klimalar, nemlendiriciler ve diğer seçilmiş endüstriyel kimyasal ürünler; mantar öldürücüler, böcek öldürücüler, herbisitler ve bitki büyüme düzenleyicileri, silahlar.

 

Çoğu ithalat lisansı Ukrayna Ekonomi Bakanlığı ve Kiev Belediyesi tarafından verilmektedir. Diğer ithalat lisansları aşağıda sıralanan kurumlar tarafından verilir:

 

-İçişleri Bakanlığı: spor silahları ve savunma malzemeleri 

-Ulusal İletişim ve Enformasyon Düzenleme Komisyonu (NCSRCI) : radyo elektronik cihazları ve yayıcılar 

-Ukrayna İlaç ve ve Uyuşturucu Kontrolü Devlet Servisi: tıp ve uyuşturucular 

-Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı: tarım kimyasalları, tohumlar, veteriner ilaçları Sayfa 10 / 48 -Sağlık Bakanlığı: eczacılık ürünleri, kozmetik ve hijyen ürünleri 

-Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: itici gazlar, boya çözücüler, yangın söndürücüler ve yeniden doldurucular, yağ spreyleri, klimalar ve soğutma ekipmanları dahil ozon tüketen kimyasal maddeler; spreylerde bulunan tarımsal kimyasallar; ve spreylerde bulunan farmasötik ürünler, kozmetikler ve hijyen ürünleri.

 

Gümrük Vergileri:

 Ukrayna’nın uygulandığı gümrük vergi oranları, linkleri aşağıda verilen Ukrayna 674-IX Gümrük Vergi Oranlarına Dair Yasasına iki Ek ile belirlenmektedir.

 

Gümrük vergilerine ek olarak, “2016 yılında Bütçe Gelir Dengesini Sağlamak Üzere Ukrayna Vergi Kanunu ve Diğer Kanunlara Değişikliklerin Yapılması Hakkında” 24.12.2015 tarih 909 sayılı Kanun ile öngörüldüğü gibi aşağıdaki mallar ayrıca tüketim vergisine tabidir.

 

Etil alkol ve diğer damıtıklar, alkollü içecekler, bira  Tütün ürünleri, tütün ve işlenmiş tütün ikameleri  Yakıt  Elektrik araçlar dahil binek binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar, motorlu taşıtların karoserileri, Motosikletler Römorklar ve yarı römorklar;  Elektrik  Elektronik sigaralarda kullanılan sıvılar

 

Özel tüketim vergileri, beyan edilen gümrük kıymeti, gümrük vergileri ve ithal ürünler için ödenen ücretlerin toplamının bir yüzdesi olarak değerlendirilmektedir. Tüketim oranları 2755- VI. Sayılı Ukrayna Vergi Kanununun 215. Maddesinde belirlenmektedir. Tarife ve tüketim vergisi ödemesi, ödeme gününde geçerli olan Ukrayna Ulusal Bankası döviz kuru üzerinden Ukrayna para birimi cinsinden yapılmaktadir. 

 

Çoğu mal için KDV oranı %20’dir

 

KDV geri ödemeleri tarihsel olarak tartışmalı bir konu olduğundan, birçok yabancı şirketin 2015 ve 2016 yıllarında milyonlarca dolarlık KDV iadesi borcu olması nedeniyle, Ukrayna Hükümeti KDV iadesi prosedüründe önemli değişiklikler yapılmıştı. 

 

Ocak 2017’de 1797-VIII sayılı “Ukrayna Vergi Kanununda Değişiklik Yapılması ve Ukrayna’da Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, Sayfa 11 / 48 Devlet Hazinesinin (Ukrayna’nın vergi dairesi değil) KDV iadelerinin işlem yapılması gerektirmektedir. Geri ödemeler artık KDV İadesi Talepleri Kaydına dayanmaktadır. Ayrıca, KDV iadeleri yapılan başvuruların kronolojik sırasına göre otomatik olarak ödenmektedir.

 

2005 yılından başlayarak DTÖ düzenlemelere uyum amacıyla pek çok üründeki gümrük vergisi oranı düşürülmüştür. 2015 yılından itibaren tüm ürünler için uygulanan ortalama gümrük vergisi oranı yaklaşık %4,9; tarım ürünleri için ortalama gümrük vergisi oranı %8,5; sanayi ürünlerinde ise %3,7’dir.

 

Ukrayna Dış Ekonomik Faaliyet Yasasının VII. Maddesine göre, Ukrayna’nın tarife çizelgesi üç ithalat vergisi oranını içermektedir: 

 

Tam ithalat vergi oranı: en çok tercih edilen ülke oranından 2 – 10 kat yüksek olabilir. En çok tercih edilen ülkeler için oran: 2008 yılında DTÖ üyesi olduktan sonra, Ukrayna, 1994 GATT I. Maddesi ile uyumlu olarak DTÖ üyelerinden gelen tüm mallara yeni, daha düşük oranları uygulamıştı. En düşük tercihli oranlar: BDT ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna’nın Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) veya diğer tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerden yapılan ithalatlar için geçerlidir.

 

İç Vergiler ve Oranları 

 

Ukrayna’da Kurumlar Vergisi % 18, Katma Değer Vergisi (KDV) ise % 20 oranındadır. Sigara ve diğer tütün mamulleri, kahve, alkollü içkiler, çikolata, havyar ve otomobil ile ithal edilen araba lastiği, petrol ürünleri, video ve kameralar, müzik setleri, televizyon, av tüfekleri, mücevherat, kürk ve deri giyim eşyası gibi mallardan değişen oranlarda Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır.

 

Ayrıca, yabancı yatırımcının Ukrayna’da elde ettiği ve vergisini ödediği kazancını ülkesine transfer etmek istemesi halinde, söz konusu kişinin ülkesi ile Ukrayna Hükümeti arasındaki mevcut anlaşmada belirtilen hükümlere bağlı olarak, % 0-15 arasında değişen oranlarda stopaj vergisi tahsil edilmektedir.

 

 

İşverenler, çalışanları için brüt ücretleri üzerinden toplam % 22 oranında sosyal ödemeleri yapmaktadırlar. Özel kişi gelir vergisi 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren % 18 oranında uygulanmaktadır. Yeni (sıfır) otomobil alındığı zaman, otomobil değeri üzerinden % 3, % 4 veya % 5 oranında (otomobil değerine bağlı) Ukrayna Emeklilik Fonuna ödeme yapılmaktadır. Takvim yılı boyunca bir kişinin birden fazla kullanılmış araç satması durumunda, ikinci otomobilden başlayarak, her satılan aracının değeri üzerinden % 5 oranında vergi ödemek zorundadır.

 

Ayrıca, taşınmaz mal satın alma işlemleri sırasında bir satıcı üç yıldan az bir süredir gayrimenkul sahibi olması durumunda devlet vergisi (alım-satım sözleşmesinde belirtilen taşınmaz malı değerinin %1′); gelir vergisi (emlak değerinin % 5’i) ve askeri vergi (emlak Sayfa 12 / 48 değerinin % 1,5’i) ödemek zorundadır. Üç yıldan uzun bir süredir mülke sahip olanlar, takvim yılı boyunca mülkün ilk satışını yapıyorsalar sözleşmede belirtilen emlak fiyatının % 1’ini ödemek zorundadır. Bir yabancı taşınmaz satmak istediğinde sözleşmede belirtilen emlak fiyatının % 1 oranında devlet vergisi, emlak değerinin yüzde 15 oranında olan kişisel gelir vergisi ve emlak değerinin % 1,5 oranında askeri vergi ödemek zorundadır. 3 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçici olarak Ukrayna’da % 1,5 oranında savaş vergisi uygulanmaktadır.

 

Belediye kararına bağlı olarak konutlar için 60 m2 , müstakil evler için 120 m2 ’den küçük gayrimenkuller vergilendirmeye tabii değildir. Bir kişiye ait konut ve müstakil ev için vergilendirmeye tabii olmaması gereken toplam alan azami 180 m2 olacaktır (Ukrayna geneli için geçerlidir). Böylelikle konutlar için 60 m2 ’yi aşan, müstakil evler için 120 m2 ’yi aşan her metre kare için vergi ödenmektedir. Adı geçen vergi her Belediye ile tespit edilmektedir (asgari ücretin yüzde 1,5’şini aşmaması gerekmektedir). 2021 yılında metre karesi için uygulanan maksimim vergi matrahı 90 grivna oranındadır. Ayrıca, 300 m2 ’yi aşan konutlar ve 500 m2 ’yi aşan müstakil evler için 25 bin grivna yıllık vergi alınmaktadır. 

 

“Lüks vergisi”, üretim yılı 5 yıldan fazla olmayan ve ortalama piyasa değeri asgari ücretin 375 katından fazla olan ve 2021’de 2.250.000 UAH’a ulaşan otomobil sahiplerinden alınmaktadır. (6000 Grivnası x 375) . Söz konusu vergi oranı her araba için takvim yılı başına 25 bin UAH oranındadır.

Test Etme, Muayene ve Belgelerdirme:

 

“Dış Ekonomik Faaliyetler” Kanunu 18. Maddesi’ne göre Ukrayna’da geçerli standartlara uygun olan teknik, farmakolojik, sağlık, veteriner, bitki sağlık ve çevre gerekliliklerine uygun ürünlerin Ukrayna’ya ithalatına izin verilmektedir. 

 

Ukrayna Kanunu 1 Aralık 2018’de bağlayıcı olan 10.05.1993 sayılı 46-93 tarihli “Standartlar ve Belgelendirme Hakkında” Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararı’na “Teknik Düzenlemeler ve Sayfa 13 / 48 Uygunluk Değerlendirmesine dair” yasası ile değişiklikler yapılarak 1 Ocak 2018 tarihinden beri Ukrayna’da zorunlu belgelendirme sistemi kaldırılmıştır. Ukrayna’da gönüllü belgelendirme sistemi oluşturulmuştur. Diğer taraftan, Ukrayna’nın gönüllü belgelendirme sistemi, Ukrayna’da ürün kalitesinin standartlaştırılması ve belgelendirilmesi için tek bir sistemdir. 

 

Ukrayna gümrüklerinde veteriner-sağlık ve bitki sağlık kontroller dahil olmak üzere denetime tabii ürünlerin listesi “Ukrayna Gümrük Sınırı üzerinden Taşınan Malların (Transit dahil) Devlet Kontrolü Eylemlerinin Gerçekleştirilmesi ile İlgili Bazı Hususlara” dair Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 24.10.2018 tarih 960 sayılı Kararı ile belirlenmiştir. 

 

25.06.92 tarihli 2498-XII sayılı “Veterinerlik” Kanunu’na göre Ukrayna sınırlarını geçen hayvansal ürünler, hazır gıda ürünleri, hayvansal hammadde, hayvan kökenli ve bitkisel yemler, yem katkıları, mikroorganizmalar, hayvan koruma malzemeleri, veterinerlik malzemeleri, hayvanların bulaşıcı hastalıklarına sebep olabilecek ürünler ve malzemeler veterinerlik kontrolüne tabi tutulmaktadır. 

 

Vetenerlik kontrolü Ukrayna Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Devlet Servisi ve Ukrayna Gümrük İdareleri tarafından gerçekleştirilir. Ukrayna’da veteriner kontrolüne tabi ürünlerin Ukrayna’ya sokulmasına (ithalat veya transit amaçlı) ancak ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca verilmiş veteriner ve sağlık sertifikasının aslının ibraz edilmesi halinde izin verilmektedir. 

 

Veteriner ve sağlık kontrolü: İhracatçı ülkesi tarafından verilen uluslararası veteriner sertifikasının aslı ibraz edilerek yem katkı maddeleri, premiksler, bitmiş yemler ve veteriner ilaçlarının listesindeki ürünün bulunmasının kontrolü yapılmaktadır. Ukrayna’ya yapılan ithalat sırasında aranan Veteriner Sertifikalarının örneklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir (ülkelere göre değişmektedir): 

 

Bitki Sağlık Kontrolü: İhracatçı ülkenin karantina ve bitki koruma devlet makamı tarafından verilen bitki sağlık sertifikasının orijinali: İhracatçı ülke tohumlarının ve / veya ekim malzemelerinin kalitesini belgeleyen sertifika; Ukrayna Bitki Çeşitleri Kaydı ve / veya Bu Tarımsal Bitkilerin OECD Bitki Çeşitleri Listesine giren ve Ukrayna’nın katıldığı bitki çeşitleri belgelendirme programları ile öngörülen tohum ve ekim malzemesi için OECD sertifikası ve ISTA sertifikasının ibrazı gerekmektedir. 

 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme:

 

Gıda ürünlerinin ambalaj, paketleme ve etiketleme hususları 2639-VIII sayılı 06.12.2018 tarihli Ukrayna Parlamentosu “Tüketiciler İçin Gıda Bilgileri Kanunu” ile düzenlenmektedir. 

 

 • Ürünün adı; 
 • Gıda içeriği (temel içeriklerin / katkı maddelerinin / konservelerin / kokuların ve diğer maddelerin adı; 
 • İlgili kanunda belirtilen belirli bileşenlerin miktarı; 
 • Tanımlanmış ölçüm birimlerinde ürünün ağırlığı / hacmi; 
 • Son kullanma tarihi (veya üretim tarihi ve saklama süresi); 
 • Saklama koşulları; • Kullanım şartları ve koşulları. 
 • Resmi ithalatçının adı, adresi ve telefon numarası; 
 • Şikayetler için ele alınacak yetkili bir şirketin adı, adresi ve telefon numarası; 
 • Ürün grubunun seri numarası; 
 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO’lar) ve GDO’suz mallar içeren mallar buna göre etiketlenmelidir; 
 • Menşei ülke; 
 • 100 gram ürün başına protein, karbonhidrat ve yağların ve 100 gram (100 ml) ürün başına kJ veya kcal cinsinden ifade edilen kalorilerin besin değeri ve içeriği; 
 • Bu tür bir ürünün tüketilmesi sağlığını etkileyebiliyorsa, belirli kategorilerdeki tüketiciler (çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, sporcular, alerjik kişiler) tarafından ürün tüketimi ile ilgili uyarı bilgileri; 
 • Ürünün satıldığı mal ve hizmetlerin (varsa) ticari markası.

 

Ukrayna’da bulunan bütün gıda maddelerinin etiketlenmesinin Ukraynaca dilinde yapılması gerekmektedir. Gıda ürününün herhangi bir bileşeninde genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO.) mevcut ise ve herhangi bir gıda bileşeninin içinde GDO’lu kısım yüzde 0,9’u aşıyorsa ürünün etiketi üzerinde “GDO. içeren” işareti bulunacaktır. 

 

Yerel veya yabancı üretimli gıda dışı ürünlerin satışı sırasında tüketici için ürün ile ilgili aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir (etiketin üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde). 

 

 • Malın adı, satılan mal ve hizmetler için markanın adı;
 • Ürünün temel özellikleri, nominal miktarı (ağırlık, hacim vb.), kullanım koşulları; 
 • Belirli malların kullanımına ilişkin yönetmelikleri ile düzenlenen tehlikeli maddelerin içeriği;
 • Üründe genetik olarak değiştirilmiş organizmaların varlığı; 
 • Fiyatlar (tarife), mal alım koşulları ve kuralları; 
 • Üretim tarihleri; 
 • Saklama koşulları; 
 • Üreticinin garanti yükümlülükleri; 
 • Malların verimli ve güvenli kullanımı için kurallar ve koşullar; 
 • Ürünün son kullanma tarihi, son kullanma tarihinden sonra tüketicinin gerekli eylemleri ve bu eylemlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek olası sonuçlar;
 • Üreticinin adı ve yeri; ürünün tadilatını ve tüketiciden gelen şikâyetleri kabul edebilecek teknik servisini sağlayan şirketin adı, yeri 
 • Tüketicinin yaşamı ve sağlığı, onun mülkiyeti, çevresi için tehlikeli olabilecek durumlar açısından üretici söz konusu ürünler ile ilgili ve tüketimin olası kullanımları hakkında bilgi sunmak zorundadır. 

 

Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler  

İşletmeden Tüketiciye: Çoğu tüketici gibi Ukraynalılar için de satışı etkileyen en önemli faktör fiyat olmakla birlikte bunu kalite, dayanıklılık ve satış sonrası hizmet izlemektedir. Ürünün türü, tüketicilerin ürünün menşe ülkesine verdiği önemi de etkilemektedir. Aynı durum yabancı şirketleri acente, distribütör veya temsilci olarak temsil eden Ukraynalı işletmeler için de geçerlidir. 

 

Fiyatları belirlerken, ortalama Ukraynalı tüketicinin satın alma gücünü dikkate almak önemlidir. Ukrayna Devlet İstatistik Komitesi’ne göre, 2020’da Ukrayna’da ortalama aylık maaş 11591.15 UAH (yaklaşık 429 ABD Doları) idi ve bu UAH’da yıllık % 10,4’lük bir artışı temsil etmektedir.

 

Fiyatlandırma için potansiyel son kullanıcıların yaşlarını ve yaşadıkları bölgeleri de dikkate almak önemlidir. Daha yüksek fiyatlı Batı üretimi ürünlere olan talep, genç nesil arasında çok daha fazladır ve en keskin karşıtlıklar “55 yaş altı” ve “55 üstü” yaş grupları arasında görülmektedir. En büyük fark araç, kişisel bakım ürünleri, şekerleme, mücevher, ev eşyası ve elektronik eşya alımında ortaya çıkmaktadır.

 

Çeşitli diğer ürünlerin fiyatlarını incelemek için Price.ua (Ukraynaca) ve AllBiz’e (İngilizce) referans alınabilecek kaynaklar arasında yer almaktadır. 

 

İşletmeler Arası: Ukraynalı şirketler için ekipman satın alırken en önemli faktör kalite olup bunu yeni teknoloji, verimlilik, güvenilirlik, eğitim desteği ve satış sonrası hizmet performası gibi kriterler izlemektedir. Söz konusu kriterlerin sektörel dağlımına bakıldığında; özellikle tarım, enerji üretimi, petrol ve gaz, ilaç, havacılık ve bilgi ve iletişim teknolojisi sektörlerinde geçerli olduğu belirtilmektedir. 

 

Fiyatlandırma Düzenlemeleri

 

Ukrayna’nın fiyat belirleme düzenlemeleri, Ukrayna’nın Fiyatlar ve Fiyat Tespiti Yasasında belirtilmiştir. Belirli endüstrilerdeki fiyat düzenleyici otoriteler aşağıda ifade edilmektedir. • Devlet İletişim ve Bilişim Düzenleme Ulusal Komisyonu tarafından Telekomünikasyon hizmetleri ücretleri düzenlenmektedir. • Devlet Enerji ve Kamu Hizmetleri Ulusal Komisyonu tarafından enerji ve kamu hizmetleri fiyatları düzenlenmeketdir. Ukrayna Hükümeti kalp damar hastalıkları, tip II diyabet (ağızdan alınan ilaçlar) ve astım tedavisine yönelik ilaçların fiyatlarını düzenlemektedir. Diğer ürün ve hizmetler için, Ukraynalı şirketlere ve bireysel girişimcilere fiyatları kendileri belirleme özgürlüğü verilmektedir.

 

Fiyatlandırma ve Katma Değer Vergisi (KDV)

Ukrayna’daki çoğu işletme, öncelikle bireysel özel girişimciler, LLC (LTD) şirketleri veya
anonim şirketler olarak organize edilmiştir. Ukrayna’da malları ortak olarak fiyatlandırmak
için Ukraynalı bir ortakla birlikte çalışan ihracatçılar; bireysel özel girişimcilerin müşterilere
yeniden satılan mallar üzerindeki zorunlu %20 KDV’den muaf olduğunu bilmelidir.

 

Ayrıca, bir müşterinin perakende satış noktalarında, toptan satış veya dağıtım depolarındaki
mallar için ödediği fiyatın halihazırda % 20 KDV içerdiğini bilmelerinde fayda mütalaa
edilmektedir.

 

LLC (LTD) şirketleri ve anonim şirketler, mal veya hizmetlerinin fiyatına % 20 KDV dahil
etmelidir. Bireysel bir özel girişimci aracılığıyla satış seçeneği, bireysel bir özel girişimci
tarafından bir yıllık bir süre boyunca gerçekleştirilen satış gelirleriyle sınırlıdır.

 

KDV açısından, her grup için farklı yıllık satış geliri sınırlarına sahip üç grup mevcuttur: grup
I 300.000 UAH (yaklaşık 12.000 $’a kadar), grup II 1.500.000 UAH (yaklaşık 59.000 $’a
kadar); ve Grup III 5.000.000 UAH (196.000$’a kadar). LLC (LTD) şirketleri ve anonim
şirketler, fiyata % 20 KDV dahil etmeleri gerektiği için yıllık satış gelirlerinde tavanla sınırlı
değildir.

 

Mal satışlarının kapsamına ve niteliğine bağlı olarak, birkaç girişimciden oluşan bir ekiple ortak
olunarak yıllık satış gelirlerinde zorunlu bir tavan uygulanabilir. Bireysel özel girişimci olarak
sınıflandırılan onlarca satış elemanı aracılığıyla ürünlerini satan işletmeler bu seçeneği yaygın
olarak kullanmaktadır.

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Kanada Pazar Bilgileri

15 Eylül 2021 14:02, Çarşamba

Kanada Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP.    NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması […]

Bosna Hersek Pazar Bilgileri
13 Eylül 2021 12:08, Pazartesi

Bosna Hersek Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır.    Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve […]

Ürdün Pazar Bilgileri
08 Eylül 2021 16:12, Çarşamba

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir.    Hükümetin dış […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum