"İhracat" etiketine sahip yazılar.

NES: İhracat Ürün Sınıflandırması İçin Önemli Bir Terim

10 Mayıs 2022 16:08, Salı

  NES: İhracat Ürün Sınıflandırması İçin Önemli Bir Terim Hiç durup çevrenizdeki bir şeye gerçekten dikkat ettiniz mi, onun yeni ya da yeni olduğunu düşündünüz mü, sadece her gün gördüğünüz bir şey olduğunu fark ettiniz mi? Benim için, onu bir kez gördüğümde, her yerde görüyormuşum gibi hissediyorum. Özellikle ihracata bakarsak, bu her zaman nes terimiyle […]

Avrupa’ya Sağlık Ürünleri Organize Etmek İçin İpuçları

18 Nisan 2022 15:26, Pazartesi

Avrupa’ya Sağlık Ürünleri Organize Etmek İçin İpuçları Avrupa’ya Sağlık Ürünleri Organize Etmek İçin İpuçları Avrupa’ya doğal içerik ihracatçısı olarak, Avrupa’ya ihracatınızı verimli bir şekilde organize etmelisiniz. Başarı, doğal içeriklerinizin Avrupa pazarına gireceği anlamına gelirken başarısızlık, girilmemesi anlamına gelebilir. Bu nedenle, doğal içeriklerinizi ihraç etmekle ilgili pratik konularda iyi bir anlayışa sahip olmalısınız. COVID-19 pandemisinin küresel […]

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar

16 Nisan 2022 11:20, Cumartesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar Onuncu Kalkınma Planı, bu planın uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak üzere tasarlanan 25 adet öncelikli dönüşüm programı ile bunlara ilişkin hazırlanan eylem planları çerçevesinde, – Yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması, – Ar-Ge’ye yönelik teşviklerin gözden geçirilerek yasal düzenlemelerden kaynaklı uygulama farklılıklarının giderilmesi, – […]

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
15 Nisan 2022 15:15, Cuma

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve 3218 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabın tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik, Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı […]

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
11 Nisan 2022 11:34, Pazartesi

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Bu Kanun “kambiyo mevzuatının anayasası” olarak bilinmektedir. 1567 sayılı Kanunla, Türk parasının kıymetini korumak amacıyla; Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve […]

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
26 Mart 2022 11:37, Cumartesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Bu Kararın amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır. Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara […]

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü İhracatı Nasıl Yapılır?
19 Mart 2022 12:51, Cumartesi

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü İhracatı Nasıl Yapılır? Küresel Durum Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü İhracatı Nasıl Yapılır? Birçok sektöre ara ürün sağlamaktadır. Ormanlar yoksulluğun azaltılmasına, ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunmakta, tarım, enerji ve su gibi kilit sektörlerin devamlılığını sağlayan temel ekosistem hizmetleri üretmektedir. 2014’ten 2019’a kadar yıllık yaklaşık %1’lik büyüme oranına sahip olan […]

İhracat Destekleri Nelerdir? İhracat Teşvik ve Hibeler
03 Mart 2022 10:49, Perşembe

İhracat Destekleri Nelerdir? İhracat Teşvik ve Hibeler   İhracat Destekleri Nelerdir? İhracat Teşvik ve Hibeler İhracat yapan firmalar için hangi sektörde olursa olsun ister mal ister hizmet tarafında olsun. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sektörde İhracat Destekleri Nelerdir? İhracat Teşvik ve Hibeler diye sınıflandıracağımız, muhatabının ticaret bakanlığı olduğu ihracatçı birliklerin olduğu birçok sektör var. Bir […]

Tarım ve Hayvancılık Sektörü İhracatı Nasıl Yapılır?
02 Mart 2022 17:57, Çarşamba

Tarım ve Hayvancılık Sektörü İhracatı Nasıl Yapılır? Küresel Durum Tarım ve Hayvancılık Sektörü İhracatı Nasıl Yapılır? Küresel çapta artan nüfus, doğal kaynakların azalması ve iklim değişikliğinin neredeyse önlenemez boyutlara ulaşması tarım endüstrisini daha sınırlı kaynakla daha fazlasını üretme yolunda zorlamaktadır. Bu anlamda tarım endüstrisinin rolü, küresel gıda arzının desteklenmesinde temel önem kazanmaktadır. Rakamlar açısından tarım, […]

Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler
10 Aralık 2021 16:06, Cuma

Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ürünler ve ülkeler eldeki verilere bakıldığında, son 10 yılda çok fazla değişiklik göstermedi. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye, dünyanın en büyük 30 ihracatçı ülkesi arasında bulunur. Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Firmalar ihracatlarını sürdürürken, satışlarını ve […]


× İhracat Yapmak İstiyorum