Dış Ticaret İşlemleri

Giriş
Güncellenme
Dış Ticaret İşlemleri
Digi-Mas

Dış ticaret işlemleri.

Dış ticaret ve kambiyo işlemleri.

anahtar kavramlar:

*dış ticaret

*ithalat 

*ihracat

*ihracatçı.

ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olarak ikiye ayrılır  dış ticaret malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur.

dış ticaret işlemleri : ithalat ve ihracat işlemleriyle bu işlemlerin parasal karşılığını ifade eder.

ülkelerin en önemli dış ticaret politikası ithalatı azaltıp ihracatı artırmak.

ithalatın ihracattan fazla olması durumunda dış ticaret açığı ortaya çıkar.

 

ithalat: ithalatı serbest olan bir malın ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak ithalatının yapılması , ithalat bedelinin ise kambiyo mevzuatına göre transfer edilmesi işlemidir.

 

ithalat politikasının hedefleri: 

*kalkınmayı hızlandırmak

*ihracata dönük , teknoloji yoğun , katma değeri yüksek uluslararası standartlara uygun  üretim yapısını desteklemek

*yerli üreticilerin üretimine katkıda bulunmak

*uluslararası rekabetin potansiyelini yükseltmek

*yerli üreticiyi haksız rekabetten korumak

*tüketiciyi korumak.

 

bedelli ithalat: ithalat rejimi kapsamındadır.

 yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilir.

bedelsiz ithalat: gümrük mevzuatı kapsamındadır.

yurt dışına döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilir.

 

ithalat için bazı koşulların yerine getirilmesi zorunludur 

bunlar: 

*tacirlik sıfatının kazanılması

*ilgili ithalatçı birliğe üye olunması

*vergi dairesinden mükellef kaydının alınması 

*belgelerin gümrüklere bildirilmesi.

 

ithalat türleri:

*akreditifli 

*mal karşılığı 

*belge karşılığı

*kredili ithalat

*geçici kabullü

*ankonsinyasyon ithalattır.

 

Akreditif, alıcının (amir-ithalatçı) talimatıyla bir bankanın (amir banka) belli bir tutar ve vade ile akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, satıcıya (lehtar-ihracatçı) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Kısaca akreditif, şartlı bir banka garantisidir.

 

mal karşılığı

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği veya malın gümrüklerden çekilmesinden önce ödemenin yapıldığı ödeme yöntemidir.

 

Belge karşılığı ithalat: Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalattır.

 

geçici kabullü

Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) … Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.).

 

Ankonsinyasyon İthalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalattır.

 

İhracat ya da dışsatım, bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. Genellikle bir ülke veya şirket tarafından gerçekleştirilir. İthalat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. Bir malın uluslararası pazarda rekabet gücü döviz kuruyla da doğrudan ilgilidir.

 

ihracat işlemlerini  yerine getirebilmek için gerekli işlemler:

*ihracatçı sıfatının kazanılması

*ithalatçının bulunması

*dış ticaret anlaşmasının yapılması veya proforyo sözleşmesinin imzalanması

*ihracat bedelinin ödenmesi veya akreditifin gelmesi

*ürünlerin hazırlanması

*ürünün nakliyeciye teslimi

*ihracatçı birliği onayı

*gümrük işlemlerinin yapılması

*taahhütlerin  kapatılması.

 

ön izne bağlı ihracat: 

bazı malların ihracatı uluslararası anlaşma , kanun kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlıdır.

 

yurtdışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat:

uluslararası fuar ve sergilere katılacak firma ve kuruluşlarca yurtdışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar.

 

ihracat türleri:

*ön izne bağlı ihracat

*kayda bağlı ihracat

*konsinye ihracat

*bedelsiz ihracat

*ithal edilmiş malın ihracı

*serbest bölgelere yapılacak ihracat

*ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat

*yurtdışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Kanada Pazar Bilgileri

15 Eylül 2021 14:02, Çarşamba

Kanada Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP.    NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması […]

Bosna Hersek Pazar Bilgileri
13 Eylül 2021 12:08, Pazartesi

Bosna Hersek Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır.    Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve […]

Ürdün Pazar Bilgileri
08 Eylül 2021 16:12, Çarşamba

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir.    Hükümetin dış […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum