Dış Ticaret İşlemleri

Giriş
Güncellenme
Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticaret işlemleri.

Dış ticaret ve kambiyo işlemleri.

anahtar kavramlar:

*dış ticaret

*ithalat 

*ihracat

*ihracatçı.

ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olarak ikiye ayrılır  dış ticaret malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur.

dış ticaret işlemleri : ithalat ve ihracat işlemleriyle bu işlemlerin parasal karşılığını ifade eder.

ülkelerin en önemli dış ticaret politikası ithalatı azaltıp ihracatı artırmak.

ithalatın ihracattan fazla olması durumunda dış ticaret açığı ortaya çıkar.

 

ithalat: ithalatı serbest olan bir malın ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak ithalatının yapılması , ithalat bedelinin ise kambiyo mevzuatına göre transfer edilmesi işlemidir.

 

ithalat politikasının hedefleri: 

*kalkınmayı hızlandırmak

*ihracata dönük , teknoloji yoğun , katma değeri yüksek uluslararası standartlara uygun  üretim yapısını desteklemek

*yerli üreticilerin üretimine katkıda bulunmak

*uluslararası rekabetin potansiyelini yükseltmek

*yerli üreticiyi haksız rekabetten korumak

*tüketiciyi korumak.

 

bedelli ithalat: ithalat rejimi kapsamındadır.

 yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilir.

bedelsiz ithalat: gümrük mevzuatı kapsamındadır.

yurt dışına döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilir.

 

ithalat için bazı koşulların yerine getirilmesi zorunludur 

bunlar: 

*tacirlik sıfatının kazanılması

*ilgili ithalatçı birliğe üye olunması

*vergi dairesinden mükellef kaydının alınması 

*belgelerin gümrüklere bildirilmesi.

 

ithalat türleri:

*akreditifli 

*mal karşılığı 

*belge karşılığı

*kredili ithalat

*geçici kabullü

*ankonsinyasyon ithalattır.

 

Akreditif, alıcının (amir-ithalatçı) talimatıyla bir bankanın (amir banka) belli bir tutar ve vade ile akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, satıcıya (lehtar-ihracatçı) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Kısaca akreditif, şartlı bir banka garantisidir.

 

mal karşılığı

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği veya malın gümrüklerden çekilmesinden önce ödemenin yapıldığı ödeme yöntemidir.

 

Belge karşılığı ithalat: Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalattır.

 

geçici kabullü

Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) … Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.).

 

Ankonsinyasyon İthalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalattır.

 

İhracat ya da dışsatım, bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. Genellikle bir ülke veya şirket tarafından gerçekleştirilir. İthalat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. Bir malın uluslararası pazarda rekabet gücü döviz kuruyla da doğrudan ilgilidir.

 

ihracat işlemlerini  yerine getirebilmek için gerekli işlemler:

*ihracatçı sıfatının kazanılması

*ithalatçının bulunması

*dış ticaret anlaşmasının yapılması veya proforyo sözleşmesinin imzalanması

*ihracat bedelinin ödenmesi veya akreditifin gelmesi

*ürünlerin hazırlanması

*ürünün nakliyeciye teslimi

*ihracatçı birliği onayı

*gümrük işlemlerinin yapılması

*taahhütlerin  kapatılması.

 

ön izne bağlı ihracat: 

bazı malların ihracatı uluslararası anlaşma , kanun kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlıdır.

 

yurtdışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat:

uluslararası fuar ve sergilere katılacak firma ve kuruluşlarca yurtdışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar.

 

ihracat türleri:

*ön izne bağlı ihracat

*kayda bağlı ihracat

*konsinye ihracat

*bedelsiz ihracat

*ithal edilmiş malın ihracı

*serbest bölgelere yapılacak ihracat

*ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat

*yurtdışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

15 Ağustos 2022 16:18, Pazartesi

Herkese merhabalar. İhracat yapmayı planlıyorsunuz ama  faturanızı nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Ülkemizin son yıllarda gösterdiği yüksek ihracat başarılarından dolayı özellikle ihracat faturalarının nasıl düzenleneceği ihracat başarısı göstermiş firmalarca  çok sorulan bir soru haline geldi. Peki ihracat faturası düzenlemek zor mu profesyonel bir desteğe ihtiyaç var mı? Öncellikle fatura düzenlemek oldukça kolay bir eylem ve profesyonel […]

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları

16 Temmuz 2022 10:14, Cumartesi

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Büyüklüğü ne olursa olsun, herhangi bir şirket ihracat yapma zorluğunu üstlenebilir. İhracat yapmak için çok sayıda iyi neden vardır: Her şeyden önce, cirosunu artırma, pazarını genişletme veya hızla doygun Belçika pazarının ötesine geçme hedefi. Şirketler daha az rekabetçi pazarları keşfetmek, müşterilerini çeşitlendirmek ve böylece yerel […]

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır

15 Temmuz 2022 11:50, Cuma

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Uluslararası alanda gelişmek için kendinizi iyi hazırlamak için zaman ayırın. Net ve etkili bir strateji elde etmek için projenizin, kaynaklarınızın stokunu alın ve bilgileri alana mümkün olduğunca yakın girin. Yerel ortaklara yaklaşmaktan ve güvenilir rölelere […]

Dijital Pazarlama Nedir?
14 Temmuz 2022 10:29, Perşembe

Dijital Pazarlama Nedir?  Dijital Pazarlama Nedir? Dijital pazarlama, internet, mobil cihazlar, sosyal medya, arama motorları ve diğer dijital iletişim biçimlerini kullanarak potansiyel müşterileriyle bağlantı kurmak için uzmanlığınızı geliştirme sürecidir.  Çevrimiçi pazarlama olarak da adlandırılır, kullanıma hazırdır ve arama sonucu reklamlarını, e-posta reklamlarını ve tanıtılan tweet’leri kapsar – pazarlamayı müşteri geri bildirimleriyle veya bir şirket ile […]

Modern İhracat İşinde Başarılı Bir İhracatçı Olmak İçin 7 Adım
08 Temmuz 2022 10:21, Cuma

Modern İhracat İşinde Başarılı Bir İhracatçı Olmak İçin 7 Adım Modern İhracat İşinde Başarılı Bir İhracatçı Olmak İçin 7 Adım Gıda tedarik zincirinin küreselleşmesinden bu yana, mal ve hizmet alışverişi politikaları modern talebi karşılayacak şekilde yükseltildi. İnsanlar gezegende dolaşmaya başladığından beri ihracat işi zorlu. Ulaşım tesisindeki iyileştirmeler küresel ticareti doğurmuştur.   Sanayi devrimi, şirketleri yeni […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum