Gümrük Mevzuatı

Giriş
Güncellenme
Gümrük Mevzuatı
Digi-Mas

Merhaba Gümrük Mevzuatı hakkında bilgiler anlatacağız.

 

türkiyede gümrük mevzuatının hukuksal yapısı.

gümrük işlerinin tarafları ve gümrük rejimleri.

gümrük mevzuatı çeşitli düzenlemelerden oluşur.

 bunlar : ilgili kanunlar , yönetmelikler ve genelgelerle gümrük gemel tebliğleri gümrük tarife cetveli tasarruflu yazılar cumhurbaşkanlığı kararları doğrudan ilgilendiren uluslararası  sözleşmeler ve dış ticaret mevzuatı dır.

4458.gümrük kanunu gümrük mevzuatını düzenler.

492sayılı harçlar kanunu 

3218 sayılı serbest bölgeler kanunu 

474 sayılı gümrük giriş tarife cetveli kanunu 

3065 sayılı katma değer vergisi kanunu 

5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu.

gümrük mevzuatına yönelik temel yönetmelik ise gümrük yönetmeliğidir.

gümrük tarife cetveli : dünya gümrük örgütünün oluşturduğu ve uluslararası ticarete konu malların sınıflandırılmasında kullanılan bir sistemdir uyumu sağlanmış mal ve kodlama sistemi olarak tanımlandırılır.

türkiye bu sistemi 1965 yılında kullanmaya başlamıştır.

 

gümrük genel tebliğleri:

ilgili kanun ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri bildiren ve nasıl uygulandıklarını açıklayan hukuki metinlerdir.

 

genelgeler: gümrük mevzuatında ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol gösterici ve aydınlatıcı işleve sahiptir.

 

tasarruflu yazılar: birimlere uygulamaya yönelik talimatlar vererek yönlendirme yaparlar.

 

gereksinim duyulması halinde bakanlar kurulunun almış olduğu ilgili kararlar cumhurbaşkanının onayından geçtikten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

 

*nairobi sözleşmesi

*konteynerlerle ilgili gümrük sözleşmesi

*sınıraşan örgütlü suçlara karşı birleşmiş milletler sözleşmesi

*eşyanın sınırdaki kontrolünün ahenkleştirilmesi sözleşmesi.

 

dış ticaret mevzuatının genel olarak hukuki yapısı:

*dış ticarete yönelik ihracat mevzuatı

*dış ticarete yönelik ithalat mevzuatı

*ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik mevzuat

*dış ticarette teknik düzenlemelere yönelik mevzuat

*türk parasının kıymetinin korunmasına yönelik mevzuat

*uluslararası mal satımına yönelik birleşmiş milletler sözleşmesi

*dış ticarete yönelik diğer uluslararası sözleşmeler.

 

gümrük rejimi: gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallar usuller,ilkeler ve düzen içerisinde gümrük idaresinin gümrüğe konu olan faaliyet ile gerçekleştirdiği yürütme ve uygulamalardır.

 

ihracat rejiminde taraflar: 

*ihracatçı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

dahilde işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Hariçte İşleme Rejimi; işlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreçte her türlü vergiden muafiyet sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB); Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce, Hariçte İşleme İzinleri (Hİİ) -tamir amaçlı vb işlemler için- ilgili gümrük müdürlüklerince düzenlenir,  madenlerin işlem görmesi için gönderilen hammaddeler için ise Maden İhracatçı Birliklerince düzenlenir.

 

hariçte işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

 

gümrük antrepo  rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ithalatçı

*antrepolar

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

 

transit rejiminde taraflar:

*asıl sorumlu

*hareket gümrük idaresi

*varış gümrük idaresi.

 

4458 sayılı gümrük kanunu göre serbest bölgeler

  1. a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
  2. b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

serbest bölgelerde ilgili taraflar:

*işletici veya bölge kurucusu ve işleticisi

*serbest bölge müdürlüğü.

*kullanıcı

gümrük mevzuatı açısından sınır ticareti: 

türkiye komşu ülkeler arasında , coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ticari faaliyetleri kapsar.

hariçte işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ithalatçı

*yetkili gümrük kapısı

*sınır ticaret merkezi 

*il değerlendirme komisyonu

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri

*taşıyıcı işletme.

 

özet beyan : gümrük işlemine konu olan malın ilgili temel gümrük rejimine tabi tutulmadan önce taşıyıcı işletme veya temsilci tarafından yapılması gereken bir gümrük işlemidir.

 

özet beyan işleminden traflar:

*taşıyıcı işletme 

*hareket gümrük idaresi

*varış gümrük idaresi.

 

geri gelen eşya : ihracatın geçici veya kesin olmasına göre farklılık gösterir.

 

geri gelen eşya rejiminin tarafları:

*ihracatçı

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri.

 

mahrecine iade rejimi: çeşitli nedenlerden dolayı ihracatçı ülkeye ve ilgili işletmeye iade edilmesine ilişkin düzenlemelerdir.

 

mahrecine iade rejimi tarafları:

*ihracatçı

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri.

 

posta gümrük işlemlerinde taraflar:

*gönderici

*alıcı

*ilgili ptt idaresi

*posta gümrük müdürlüğü.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Angola ile ihracat ve iş fırsatları

22 Haziran 2021 09:13, Salı

Angola ile ihracat ve iş fırsatları “Türk yatırımcılarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” Angola Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Amadeu Nunes Leitao, Türkiye’nin Angola tarafından stratejik bir ortak ve dost ülke olarak görüldüğünü bildirdi. Angola’nın petrol ve gaz endüstrisine dayalı ekonomik yapısını çeşitlendirmeye çalıştığını kaydeden Leitao, Türk yatırımcıları, bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak ve genç nüfusa […]

Kosgeb İhracat Desteği | Yurt Dışı Pazar Destek Programı Nedir?

19 Haziran 2021 12:49, Cumartesi

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı Nedir? Amacı Nedir? KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı, ilk olarak 2019 yılının sonunda, Uluslararasılaşma Destek programı olarak karşımıza çıktı. Yeni bir program olması sebebiyle de gelen revizyonlarla Yurt Dışı Pazar Destek Programı olarak son adını ve hâlini aldı. KOSGEB, Yurt Dışı Pazar Programı’nı Kobi’ler için çıkartmıştır. Oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz bir ihracat destek programıdır. […]

İhracat Destekleri Nelerdir? Devlet Teşviklerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Haziran 2021 14:13, Perşembe

İhracat Destekleri Nelerdir? Devlet Teşviklerinde Nelere Dikkat Edilmeli? Desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır. * Yetkili Kuruluş    : Dış Ticaret […]

KOSGEB’den müthiş bir İhracat Teşviği daha
16 Haziran 2021 11:11, Çarşamba

KOSGEB’den müthiş bir İhracat Teşviği daha   YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI   DESTEK ÜST LİMİTİ Geri ödemesiz: 210.000 TL Geri ödemeli 90.000 TL   DESTEK ORANI p HİBE 0 FAİZSİZ KREDİ   PROJE SÜRESİ En az 6 ay En çok 24 ay   HEDEF BÖLGE ÜLKE GENELİ   KİMLER BAŞVURABİLİR : KOSGEB veri tabanına […]

İhracat nasıl yapılır? Yurt dışından nasıl müşteri bulunur?
15 Haziran 2021 13:16, Salı

İhracat nasıl yapılır? Yurt dışından nasıl müşteri bulunur? Firmalar için müşteri, hayat demektir ve siz müşteri bulma konusunda ne kadar iyi iş çıkarırsanız firmalar için de o kadar değerli olursunuz, iyi kazanırsınız ve kendi girişiminizde de çok başarılı olursunuz. Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüzde, şirketler gelişimlerini hızlandırmak için ihracata yöneliyor. Verimli bir ihracat kanalı yaratmak […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum