Gümrük Mevzuatı

Giriş
Güncellenme
Gümrük Mevzuatı

Merhaba Gümrük Mevzuatı hakkında bilgiler anlatacağız.

 

türkiyede gümrük mevzuatının hukuksal yapısı.

gümrük işlerinin tarafları ve gümrük rejimleri.

gümrük mevzuatı çeşitli düzenlemelerden oluşur.

 bunlar : ilgili kanunlar , yönetmelikler ve genelgelerle gümrük gemel tebliğleri gümrük tarife cetveli tasarruflu yazılar cumhurbaşkanlığı kararları doğrudan ilgilendiren uluslararası  sözleşmeler ve dış ticaret mevzuatı dır.

4458.gümrük kanunu gümrük mevzuatını düzenler.

492sayılı harçlar kanunu 

3218 sayılı serbest bölgeler kanunu 

474 sayılı gümrük giriş tarife cetveli kanunu 

3065 sayılı katma değer vergisi kanunu 

5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu.

gümrük mevzuatına yönelik temel yönetmelik ise gümrük yönetmeliğidir.

gümrük tarife cetveli : dünya gümrük örgütünün oluşturduğu ve uluslararası ticarete konu malların sınıflandırılmasında kullanılan bir sistemdir uyumu sağlanmış mal ve kodlama sistemi olarak tanımlandırılır.

türkiye bu sistemi 1965 yılında kullanmaya başlamıştır.

 

gümrük genel tebliğleri:

ilgili kanun ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri bildiren ve nasıl uygulandıklarını açıklayan hukuki metinlerdir.

 

genelgeler: gümrük mevzuatında ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol gösterici ve aydınlatıcı işleve sahiptir.

 

tasarruflu yazılar: birimlere uygulamaya yönelik talimatlar vererek yönlendirme yaparlar.

 

gereksinim duyulması halinde bakanlar kurulunun almış olduğu ilgili kararlar cumhurbaşkanının onayından geçtikten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

 

*nairobi sözleşmesi

*konteynerlerle ilgili gümrük sözleşmesi

*sınıraşan örgütlü suçlara karşı birleşmiş milletler sözleşmesi

*eşyanın sınırdaki kontrolünün ahenkleştirilmesi sözleşmesi.

 

dış ticaret mevzuatının genel olarak hukuki yapısı:

*dış ticarete yönelik ihracat mevzuatı

*dış ticarete yönelik ithalat mevzuatı

*ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik mevzuat

*dış ticarette teknik düzenlemelere yönelik mevzuat

*türk parasının kıymetinin korunmasına yönelik mevzuat

*uluslararası mal satımına yönelik birleşmiş milletler sözleşmesi

*dış ticarete yönelik diğer uluslararası sözleşmeler.

 

gümrük rejimi: gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallar usuller,ilkeler ve düzen içerisinde gümrük idaresinin gümrüğe konu olan faaliyet ile gerçekleştirdiği yürütme ve uygulamalardır.

 

ihracat rejiminde taraflar: 

*ihracatçı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

dahilde işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Hariçte İşleme Rejimi; işlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreçte her türlü vergiden muafiyet sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB); Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce, Hariçte İşleme İzinleri (Hİİ) -tamir amaçlı vb işlemler için- ilgili gümrük müdürlüklerince düzenlenir,  madenlerin işlem görmesi için gönderilen hammaddeler için ise Maden İhracatçı Birliklerince düzenlenir.

 

hariçte işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

 

gümrük antrepo  rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ithalatçı

*antrepolar

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

 

transit rejiminde taraflar:

*asıl sorumlu

*hareket gümrük idaresi

*varış gümrük idaresi.

 

4458 sayılı gümrük kanunu göre serbest bölgeler

  1. a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
  2. b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

serbest bölgelerde ilgili taraflar:

*işletici veya bölge kurucusu ve işleticisi

*serbest bölge müdürlüğü.

*kullanıcı

gümrük mevzuatı açısından sınır ticareti: 

türkiye komşu ülkeler arasında , coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ticari faaliyetleri kapsar.

hariçte işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ithalatçı

*yetkili gümrük kapısı

*sınır ticaret merkezi 

*il değerlendirme komisyonu

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri

*taşıyıcı işletme.

 

özet beyan : gümrük işlemine konu olan malın ilgili temel gümrük rejimine tabi tutulmadan önce taşıyıcı işletme veya temsilci tarafından yapılması gereken bir gümrük işlemidir.

 

özet beyan işleminden traflar:

*taşıyıcı işletme 

*hareket gümrük idaresi

*varış gümrük idaresi.

 

geri gelen eşya : ihracatın geçici veya kesin olmasına göre farklılık gösterir.

 

geri gelen eşya rejiminin tarafları:

*ihracatçı

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri.

 

mahrecine iade rejimi: çeşitli nedenlerden dolayı ihracatçı ülkeye ve ilgili işletmeye iade edilmesine ilişkin düzenlemelerdir.

 

mahrecine iade rejimi tarafları:

*ihracatçı

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri.

 

posta gümrük işlemlerinde taraflar:

*gönderici

*alıcı

*ilgili ptt idaresi

*posta gümrük müdürlüğü.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

15 Ağustos 2022 16:18, Pazartesi

Herkese merhabalar. İhracat yapmayı planlıyorsunuz ama  faturanızı nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Ülkemizin son yıllarda gösterdiği yüksek ihracat başarılarından dolayı özellikle ihracat faturalarının nasıl düzenleneceği ihracat başarısı göstermiş firmalarca  çok sorulan bir soru haline geldi. Peki ihracat faturası düzenlemek zor mu profesyonel bir desteğe ihtiyaç var mı? Öncellikle fatura düzenlemek oldukça kolay bir eylem ve profesyonel […]

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları

16 Temmuz 2022 10:14, Cumartesi

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Büyüklüğü ne olursa olsun, herhangi bir şirket ihracat yapma zorluğunu üstlenebilir. İhracat yapmak için çok sayıda iyi neden vardır: Her şeyden önce, cirosunu artırma, pazarını genişletme veya hızla doygun Belçika pazarının ötesine geçme hedefi. Şirketler daha az rekabetçi pazarları keşfetmek, müşterilerini çeşitlendirmek ve böylece yerel […]

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır

15 Temmuz 2022 11:50, Cuma

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Uluslararası alanda gelişmek için kendinizi iyi hazırlamak için zaman ayırın. Net ve etkili bir strateji elde etmek için projenizin, kaynaklarınızın stokunu alın ve bilgileri alana mümkün olduğunca yakın girin. Yerel ortaklara yaklaşmaktan ve güvenilir rölelere […]

Dijital Pazarlama Nedir?
14 Temmuz 2022 10:29, Perşembe

Dijital Pazarlama Nedir?  Dijital Pazarlama Nedir? Dijital pazarlama, internet, mobil cihazlar, sosyal medya, arama motorları ve diğer dijital iletişim biçimlerini kullanarak potansiyel müşterileriyle bağlantı kurmak için uzmanlığınızı geliştirme sürecidir.  Çevrimiçi pazarlama olarak da adlandırılır, kullanıma hazırdır ve arama sonucu reklamlarını, e-posta reklamlarını ve tanıtılan tweet’leri kapsar – pazarlamayı müşteri geri bildirimleriyle veya bir şirket ile […]

Modern İhracat İşinde Başarılı Bir İhracatçı Olmak İçin 7 Adım
08 Temmuz 2022 10:21, Cuma

Modern İhracat İşinde Başarılı Bir İhracatçı Olmak İçin 7 Adım Modern İhracat İşinde Başarılı Bir İhracatçı Olmak İçin 7 Adım Gıda tedarik zincirinin küreselleşmesinden bu yana, mal ve hizmet alışverişi politikaları modern talebi karşılayacak şekilde yükseltildi. İnsanlar gezegende dolaşmaya başladığından beri ihracat işi zorlu. Ulaşım tesisindeki iyileştirmeler küresel ticareti doğurmuştur.   Sanayi devrimi, şirketleri yeni […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum